law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

עמרם רינה - נגד - שומרון שירותי ניקיון שמירה וכ"א (1974) בע"מ   פסק דין   17.03.2008

1. הוגשה תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ושעות נוספות.,2. אלה העובדות המוסכמות :,א. התובעת עבדה בעבודות נקיון, בבניין אפיקי עמק חפר.,ב. בתקופה 2/06 עד 5/06 כולל, היתה עובדת של הנתבעת.,ד. התובעת פוטרה על ידי הנתבעת.,3. נדון להלן בשאלות השנויות במחלוקת.,4. זכאות התובעת לפיצויי פיטורים :,התובעת מבססת את התביעה על הוראות סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, הקובעות כי עובד שעבד באותו מקום עבודה, זכאי לפיצויים מהמעביד שפיטרו.,הנתבעת מבססת את הגנתה על הוראת סע' ד (3) ההסכם הקיבוצי בענף הנקיון הקובעת:,"העובדים אצל קבלן, שהועברו מקבלן קודם, במקום עבודה זה, זכאים לתשלום תוספת וותק ולכל שאר הזכויות הנובעות מוותק, חופשה והבראה - לפי שנות עבודתם במקום אצל הקבלנים הקודמים, להוציא פיצויי פיטורים, שאותם קבלו העובדים מהקבלן הקודם ושחישובם יהיה מיום שהתחילו בעבודתם אצל הקבלן הנוכחי. על העובד להציג את כל המסמכים …".,5. יאמר כבר עתה, כי הנתבעת לא הראתה טענת הגנה מפני התביעה לפיצויי פיטורים עבור התקופה שבה התובעת עבדה אצלה - חודשים פברואר עד מאי 2006.,ככל שעל פי ההסכם הקיבוצי, נשמר לעובד הוותק במקום העבודה, ....

לאוניד רוזיצקי - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   17.03.2008

1. התובע פנה לנתבע בתביעה להכיר בליקוי השמיעה ובטינטון מהם הוא סובל כפגיעה בעבודה.,2. הנתבע הכיר בליקוי השמיעה ממנו סובל התובע כפגיעה בעבודה ולעניין זה אושרה התביעה עקרונית, כאמור במכתב הנתבע מיום 22.06.06, בד בבד דחה המל"ל את התביעה, ככל שהיא מתייחסת לטינטון מהטעם שלא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 84א(ב)(3) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 (להלן:"החוק").,מכאן התביעה שבפנינו.,3. בתחילתם של ההליכים, הסכימו ב"כ הצדדים על ניהול התביעה בדרך של מינוי מומחה רפואי אשר יידרש לסוגייה המונחת בבסיס סעיף 84א(ב)(3) לחוק, אלא שבשל מחלוקת הנוגעת לפרשנותו המשפטית של אותו סעיף ואשר יש בה כדי להשליך על עצם מינוי של מומחה רפואי בתיק, לא יצאה לפועל אותה הסכמה.,בהמשך, ביקשה ב"כ הנתבע, בעקבות ערעור לבית הדין הארצי שהוגש על ידי הנתבע בהקשר לסוגייה דומה, עליה נעמוד בהמשך, כי יוקפאו ההליכים בתיק עד להכרעה באותה סוגייה. ב"כ התובע הביע התנגדות לבקשה, והבקשה נדחתה.,4. במעמד הדיון המוקדם בתביעה תוך ליבון גדרי המחלוקת בין הצדדים, הובהר כי ב"כ הנתבע מקבלת את טענת התובע לפיה היו בעניינו פניו....
בשם התובע - עו"ד יצחק אורינג,בשם הנתבע - עו"ד וירג'ניה מנסור - ג'בארין

דוד פרץ - נגד - המוסד לביטוח לאומי   ה ח ל ט ה   17.03.2008

1. בהחלטתי מיום 6/3/08, ביקשתי מהנתבע להודיע מה פירוט ההכנסות המיוחסות לתובע לתקופה שמיום 1/1/05 וכן לתקופה קודמת, ולהסביר כיצד הגיע הנתבע למסקנה שהתובע אינו עונה על הגדרת "נכה".,2. בתגובה לאותה החלטה, הגיש הנתבע תעודת עובדת ציבור, המפרטת את עמדת הנתבע.,בתעודת עובדת הציבור אין משום פירוט כנדרש בהחלטה מיום 6/3/08, אולם על פי תוכן התעודה והדברים שמיוחסים שם לתובע, נראה כי לא יהיה מנוס משמיעת עדויות.,3. לפיכך, אני קובע את התיק להוכחות ביום 24/6/08 בשעה 11:20.,ניתנה היום, י' באדר ב' תשס"ח (17 במרץ 2008), בהעדר הצדדים.....
בשם התובע - עו"ד עלאא מחאג'נה,בשם הנתבע - עו"ד עדי עינב-גולן

שמואל לוין - נגד - מלונות אקור כלל ישראל יסוד המעלה   פסק דין   17.03.2008

1. התובע (אשר הוא גם הנתבע שכנגד, וייקרא להלן: "התובע") עבד אצל הנתבעת (שהיא גם התובעת שכנגד ותיקרא להלן: "הנתבעת"), במשך מספר שנים, כמנהל מלון ETAPביסוד המעלה (שייקרא להלן: "המלון"). עבודתו של התובע הופסקה בעקבות האשמות של הנתבעת על כך שהתובע מעל בכספיה ובאמון שניתן בו. בתביעתו, עתר התובע לחייב את הנתבעת לשלם לו זכויות שונות בגין עבודתו והפסקתה, וכן פיצויים בשל אופן הפסקת העבודה. הנתבעת הגישה כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד, שבהם אכן חזרה על האשמותיה כלפי התובע.,2. המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת, כמובן, למה שעמד ברקע האשמותיה של הנתבעת. התובע מכחיש את ההאשמות שהנתבעת ייחסה לו.,הערות בטרם פירוט העובדות,3. בטרם נפרט את העובדות שאותן אנו קובעים על סמך מכלול הראיות שבפנינו, נעיר כי בהיבטים העיקריים של המחלוקת - אנו מעדיפים את עמדתה של הנתבעת.,להלן נפרט חלק מהטעמים לכך.,4. התובע גרס, הן באמצעות מכתב בא כחו מיום 13/4/04, הן בכתב התביעה, הן בתצהירו והן בסיכומיו, כי הוא היה זה שדיווח לנתבעת על כך שהוא מצא חוסר של 60,000 ₪ בקופת המלון. לפי ניסוח הדברים במסמכים אלה, ה....
בשם התובע - עו"ד עומר יאסין,בשם הנתבעת - עו"ד שי צוקרמן

זוהיר סבאג - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פ ס ק ד י ן   17.03.2008

1. התובע הגיש לנתבע הודעה על פגיעה בעבודה, בגין טענתו על כך שעקב תנאי עבודתו כמכונאי וכנהג ב"אגד" במשך שנים רבות, הוא לקה בפגימות בכפות ידיו - תסמונת התעלה הקרפלית ו"אצבע הדק".,2. במכתבו מיום 1/3/06 הודיע הנתבע לתובע כי הוא דוחה את תביעתו לתשלום דמי פגיעה בגין הפגיעות הנטענות, וזאת - בטענה שאין קשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע לבין מצב כפות ידיו.,3. כנגד דחיית תביעתו, הגיש התובע את התובענה שבפנינו.,4. העובדות הנוגעות לתנאי עבודתו של התובע, לא היו - למעשה - שנויות כלל במחלוקת. למרות זאת, מסיבה שלא ברורה לנו, לא הצליחו ב"כ הצדדים להגיע לניסוח של עובדות מוסכמות. לפיכך הוגשו תצהירים מטעם התובע (2 תצהירים של התובע עצמו), וב"כ הנתבע חקרה אותו בחקירה נגדית קצרה.,אלה העובדות (כפי שנקבעו כבר בהחלטתנו מיום 3/12/07):,5. התובע, יליד שנת 1954, החל לעבוד כמכונאי במוסך של "אגד" בשנת 1974. (לפני כן עבד התובע במשך זמן מה כחניך ב"פנצ'ריה" של אגד, אך לא הובאו לנו די נתונים בענין זה).,לאחר מכן, משנת 1976 עבד התובע, במקביל לעבודתו כמכונאי, גם כנהג אוטובוס. כלומר, לאחר שעות העבודה במוסך - הוא נה....
בשם התובע - עו"ד ראמי תאברי,בשם הנתבע - עו"ד עדי עינב-גולן

לאוז עבד אלרחמאן - נגד - המוסד לביטוח לאומי   החלטה   17.03.2008

1. ב"כ הנתבע ביקש להפנות למומחה 5 שאלות הבהרה. ב"כ התובע לא הגיב על הבקשה.,2. למרות העדר התגובה, אני סבור שאין מקום לקבל את הבקשה כלשונה.,בכל הנוגע להשפעה היחסית של מה שנטען כדפורמציה בברכיו של התובע, נכון להפנות את השאלות אך אין - לדעתי - צורך בכל שלוש השאלות המתייחסות לכך.,בכל הנוגע לפריקה של הפיקה בשנת 2004, אני סבור שאין מקום להפנות את השאלות. התובע אינו טוען כי פריקת הפיקה היא הפגיעה בעבודה. התובע כבר הפסיק לעבודה בשנת 2004, ואם התובע יוכר כמי שנפגע בעבודה, הרי שענין פריקת הפיקה יהיה נתון להחלטת הועדה הרפואית.,3. המזכירות מתבקשת לשלוח למומחה, ביחד עם העתק החלטה זו, גם את העתק ההחלטה מיום 13/11/07 עם העתק כל החומר שצורף אליה, וכן העתק של חוות דעתו המקורית של המומחה.,4. המומחה מתבקש לעיין בכל החומר המצורף ולהשיב על שאלות ההבהרה הבאות:,(א) האם נכון שהתובע סובל מדפורמציה של הברכיים מלידה?,(ב) אם התשובה לשאלה (א) חיובית - המומחה מתבקש לשקול מחדש את תשובתו בענין ההשפעה המכרעת של העבודה אל מול ההשפעה של גורמים אחרים, ובין השאר לשקול את האפשרות שאותה דפורמציה השפיעה על השינויים ....
בשם התובע - עו"ד מוחמד לוטפי,בשם הנתבע - עו"ד אברהים מסארווה

מאיר ברזילאי - נגד - ס. בני הגליל (1991) בע"מ   פסק דין   17.03.2008

להסכם הפשרה דלעיל ניתן תוקף של פסק דין.,אני פוטרת מתשלום אגרה דחויה.,ניתן והודע היום ‏י' אדר ב, תשס"ח (‏17/03/08)....
בשם הנתבעת – עו"ד ברק הלל ואח'

1. עזבון המנוח נאג'י דוד חי, ז"ל,2. נאג'י ניסים - נגד - Valerian Angelo   החלטה   17.03.2008

1. לפניי בקשה לחיוב המשיב (להלן: "התובע") בהפקדת עירבון כספי להבטחת הוצאותיהם של המבקשים (להלן: "הנתבעים"), במקרה וייפסקו לזכותם בהליך נשוא התיק העיקרי (להלן: "הבקשה").,2. התובע הגיש נגד הנתבעים תובענה במסגרתה עתר לחייבם בתשלום פיצויי פיטורים, הפרשי שכר לכדי שכר המינימום, פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי חגים, גמול עבודה בשעות נוספות וגמול עבודה במנוחה שבועית.,3. הנתבעים טענו כי התובע הצהיר בתצהירו אשר צורף לבקשה לשמיעת עדות מוקדמת כי בכוונתו לעזוב את הארץ. לשיטתם, במקרה ותידחה תביעתו של התובע ובמידה וייפסקו לזכותם הוצאות משפט, כי אז לא יוכלו לגבות הוצאות אלו. מכאן, בקשתם זו לחייב את התובע בהפקדת ערובה כספית להבטחת כיסוי הוצאותיהם.,4. עותק הבקשה הומצא לבא-כח התובע למתן תגובתו.,5. בתגובה אשר הוגשה מטעם התובע נטען כי יש לדחות את הבקשה מן הנימוקים המפורטים להלן:,א. חיוב התובע בהפקדת ערובה יכביד על התובע השרוי במצוקה כלכלית רבה, ויציב בפני התובע קושי נוסף למימוש זכותו לקיום הליך משפטי בעניינו.,ב. התביעה נשוא התיק העיקרי אינה מופרזת ומופרכת כלל ועיקר. הנתבעים, לעומת זאת, העלו טענ....
בשם המבקשים - עו"ד בנימין משה,בשם המשיב - עו"ד מסארווה ח'אלד

חסידים עינב - נגד - 1. יעקב יונה,2. כנפי יונה תיירות ונופש בע"מ   פסק דין   17.03.2008

העובדות העיקריות וטענות הצדדים,1. לפני תביעה לתשלום שכר עבודה בגין חודש דצמבר 2005 בסך 1,145.5 ₪, וכן לפיצוי בסך 1,700 ₪ בגין חבילת נופש זוגי באילת ולעמלות בסך 135 ₪.,2. התובעת טוענת, כי עבדה אצל הנתבעים כיחצנית תמורת 25 ₪ לשעת עבודה ועמלה בשיעור 5% ממחירן של חבילות נופש שתמכור, ושכרה לא שולם לה במלואו. כן נטען, כי הנתבעים התחייבו להעניק לה חבילת נופש זוגי באילת, בשווי המוערך ב- 1,700 ₪, ולא עשו כן.,3. הנתבע 1 הינו מנהלה של הנתבעת 2. בכתב התביעה המקורי שהוגש, בראש העמוד, צוין שמה של הנתבעת 2 כנתבעת ואילו בחלק בו מפורטים פרטי המעביד, צוינו שמו ופרטיו של הנתבע 1. בכתב ההגנה שהוגש בשמו של הנתבע 1 נטען, כי התובעת לא עבדה מעולם אצל נתבע זה אלא הועסקה אצל הנתבעת 2 פרק זמן קצר בחודש דצמבר 2005 וקיבלה את שכרה. לטענת הנתבעים, הועסקה התובעת בחלוקת פליירים ולא היתה כלפיה כל התחייבות להענקת חבילת נופש זוגי.,4. במהלך שמיעת התיק, ביקשה התובעת לתקן את כתב התביעה, כך שהתביעה תופנה נגד הנתבעים הנוכחיים. התובעת לא הקפידה למלא אחר החלטות בית הדין ולא הג....
בשם הנתבעים - עו"ד להמן איתן

גדעון ברוך - נגד - חברת שרגאי בן שטרית בע"מ   פסק דין   17.03.2008

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים בצירוף פיצוי הלנת פיצויי פיטורים והפרשי שכר בצירוף פיצוי הלנת שכר. מלכתחילה כללה התביעה אף תביעות לגמול עבודה בשעות נוספות, פדיון חופשה, שי לחגים ועוד. בסופו של דבר ויתר התובע על חלק גדול מרכיבי התביעה, ונותרו רק התביעות הנ”ל.,2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו:,א. התובע עבד אצל הנתבעת מיום 1.1.00.,ב. התובע פוטר מעבודתו אצל הנתבעת.,3. פיצויי פיטורים,אין מחלוקת כי התובע פוטר מעבודתו אצל הנתבעת (מכתב פיטורים מיום 3.2.2004 צורף לכתב התביעה). בכתבי ההגנה שהגישה הנתבעת לא נטענה כל טענה לעניין עצם הזכאות לפיצויי פיטורים. הצדדים חלוקים בשתי שאלות בעניין זה: האחת - מה גובה שכרו של התובע; והשניה - האם יש לכלול בחישוב התקופה שבגינה זכאי התובע לפיצויי פיטורים.,4. האם עבד התובע אף בחודש מרץ 2004?,התובע טוען כי אמנם במכתב פיטורים הודע לו כי עבודתו תסתיים ביום 29.2.2004, אולם כאשר בא למשרדי הנתבעת כדי להחזיר את הרכב והטלפון הנייד, ביקש ממנו מאיר, ממנהלי הנתבעת, לעבוד גם בחודש מרץ, כדי לנסות ליצור קשר עם לקוחות נוספים, בתנאי עבודה שונים - שכר בסך של 3,5....
בשם התובע - עו"ד ד. בן עוליאל,בשם הנתבעת - עו"ד דוד בן שיטרית

אייזנברג ברוך - נגד - הסתדרות העובדים הכללית   פסק דין   17.03.2008

1. בפנינו תביעה לתשלום פיצוי בגין אי העלאה בדרגה ואי תשלום תוספת שהייה בדרגה וכן לפיצוי בגין הפרשי שעות נוספות, החזר הוצאות אחזקת רכב ועגמת נפש.,2. אלה הן העובדות הרלוונטיות לענייננו:,א. התובע עבד אצל הנתבעת בהסתדרות המהנדסים כמזכיר חטיבות מקצועיות וכמרכז האיגוד המקצועי, החל מחודש דצמבר 1984.,ב. התובע פרש לגמלאות ביום 1.3.01.,ג. התובע קיבל קידומים בדרגה כדלקמן: ביום 10.1.93 קיבל מכתב מהנתבעת, כי תקן תפקידו תוקן לדרגה 13 והוא יקודם לדרגה זו החל מיום 1.9.93; בפועל קיבל התובע דרגה 43 בדירוג האקדמאים (13 בסולם הישן), ביום 1.1.94 (נספחים ג, ד לכתב התביעה).,ד. ביום 29.4.94 נחתם הסכם קיבוצי בין הסתדרות המח"ר לבין ממשלת ישראל, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, הסוכנות היהודית והמוסדות להשכלה גבוהה (להלן: ההסכם הקיבוצי). הצדדים חלוקים בשאלת תחולת ההסכם הקיבוצי על עובדי הנתבעת.,ה. הקידום של התובע לדרגה 44 היה ביום 1.1.96.,ו. חוזר 18/89 אשר הוצא על ידי מינהל הועד הפועל של ההסתדרות, מתייחס לתנאים לזכאות לדרגת שהייה. התובע לא קיבל דרגת שהייה.,ז. הנתבעת נקטה בתכנית הבראה.,ח. התובע קי....
בשם הנתבע - עו"ד לוין אלון

אדרי שרית - נגד - 1. מוניות און ליין החדשה בע"מ,2. בלוקה מרק משה   פסק דין   17.03.2008

,בפני בית הדין תביעה לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת, שכר עבודה, פדיון חופשה, דמי הבראה והוצאות נסיעה.,העובדות,1. הנתבעת 1 הינה חברה שהפעילה תחנת מוניות בירושלים. התובעת עבדה אצל הנתבעת 1 כמנהלת חשבונות מחודש 9/01 עד חודש 8/04.,2. הנתבע 2 שימש כמנהל ובעל מניות בנתבעת 1 בתקופה נשוא התביעה. לנתבעת 1 היה מנהל ובעל מניות נוסף.,3. התובעת פוטרה מן העבודה וקיבלה פיצויי פיטורים בסך 15,000 ₪. התובעת זכאית להשלמת פיצויי פיטורים בסך 1,053 ₪.,4. בחודש ספטמבר 2004 נמכרו נכסי הנתבעת למר נתן טל, אחד מנהגי הנתבעת 1 (להלן: נתן טל).,5. התובעת קיבלה מכתב פיטורים נושא תאריך 1.9.04. לטענת התובעת, המכתב נמסר לה ביום 31.10.04.,דיון והכרעה,6. להלן נדון בכל אחד מהרכיבים שנתבעו בכתב התביעה, בשים לב לכך שחלק ניכר מן הרכיבים אינו שנוי כלל במחלוקת (ר' רשימת המוסכמות מיום 4.9.06), וכי קיים מסמך לפיו הסכימו הצדדים על תנאי סיום ההעסקה של התובעת (נספח א לסיכומי הנתבעים) (להלן: ההסכם).,תוקף ההסכם,7. ביום 31.10.04 חתמה התובעת על ההסכם לפיו קיבלה 15,000 ₪ על חשבון זכויותיה (נספח א).....
בשם התובע – עו"ד רפ אורי,בשם הנתבע – עו"ד אברהמי לילך

דיאס אליהו - נגד - 1.המוסד לבטוח לאומי-סניף ירושלים,2. קופת חולים מאוחדת   פסק דין   17.03.2008

בפני בית הדין תביעת התובע את נתבעת 1 המוסד לביטוח לאומי (להלן: "ביטוח לאומי") ואת הנתבעת 2 קופת חולים מאוחדת (להלן: "הקופה") להחזר הוצאות שהוציא בגין טיפולים, תרופות וייעוץ רפואי.,רקע עובדתי בקליפת אגוז,1. התובע מוכר כנפגע עבודה במוסד לביטוח לאומי בעקבות פגיעה שנגרמה לו ביום 8.2.01.,2. התובע הציג טופס ב.ל. 205 מיום 4.1.05 ובו נרשם כי ביטוח לאומי הכיר בפגיעה ב"פריצות דיסק צוואריות 6-C, 5-4-C עם לחץ על חוט השדרה" (נספח א' לכתב ההגנה).,3. בהתאם להכרת התובע על פי טופס ב.ל. 205, התובע קיבל מהקופה החזרים שונים בגין תרופות, ייעוץ רפואי וכד' (נספח ב' לכתב ההגנה).,4. ביום 28.5.06 התובע עבר תאונת דרכים (נספח ג' לכתב ההגנה).,טענות הצדדים,1. התובע טוען כי הקופה מסרבת להחזיר לו הוצאות שהוציא בגין טיפולים, תרופות וייעוץ רפואי שניתנו לו עקב תאונת העבודה שארעה לו, אותם הוא שילם באופן פרטי.,2. הקופה טוענת כי התובע לא יידע אותה בדבר תאונת הדרכים שעבר והמשיך לדרוש מהקופה החזרים כספיים עבוד טיפולים, תרופות ומכשירים שלכאורה נזקק להם כ....
בשם הנתבע 1 - עו"ד דנה תמר-פרבר,בשם הנתבעת 2 - עו"ד מיכל אילון קרני

קפאח נפתלי - נגד - 1. ב.ב. הוצאה לאור והפצה (1985) י-ם,2. ברוכמן ברוך   פסק דין   17.03.2008

בפני בית הדין תביעת התובע כנגד הנתבע 1 ב.ב. הוצאה לאור והפצה ומנהלה נתבע 2, לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הבראה, משכורת 13, חופשה שנתית, אחזקת טלפון, זכויות סוציאליות ועוגמת נפש.,הנתבעים טענו כי לתובע שולמו זכויותיו וכי נסיבות עזיבתו הן התפטרות אשר יש בהן כדי לשלול זכות לפיצויים.,העובדות,1. תביעה זו עניינה זכויות שונות הנובעות מתקופת העבודה ומסיומה. הנתבעת 1, המפעילה בין היתר בית דפוס, העסיקה את התובע כפועל מיום 29.2.2001 ועד ליום 20.6.2002.,2. הנתבע 2 הינו מנהל הנתבעת 1.,3. ביום 20.6.2002 התרחש אירוע אלים בין התובע לנתבע 2, אשר הצדדים חלוקים ביחס,לנסיבותיו. התובע טוען כי הותקף ע"י הנתבע 2 ואילו הנתבע 2 טוען להתנהגות אלימה של התובע כלפיו.,התובע הגיש תלונה נגד הנתבע 2 במשטרת ישראל בגין אירוע זה (נספח א' לתצהיר התובע). מכל מקום, אין חולק כי בעקבות אירוע זה הסתיימה עבודתו של התובע בנתבעת.,4. שכרו של התובע שולם במזומן ובאמצעות המחאות והצדדים חלוקים ביחס לגובה,השכר ששולם, לפיו יש לחשב את זכויותיו של התובע. לטענת התובע שולם לו שכר חודשי בסך 5,500 ₪ נטו, שלא בהתאם לתלושי השכר.,לגרסת הנ....
בשם התובע - עו"ד אבירם מאיר,בשם הנתבע - עו"ד שטרסברג צבי

אבו ניגמה ריאד - נגד - בטוח לאומי-סניף ירושלים   פסק דין   17.03.2008

,1. ענין לנו בפרשנות ס' 69 א לחוק הביטוח הלאומי, הקובע הוראות בקשר לענין ילדים ממספר נשים.,2. התובע נשוי לשתי נשים ולו ילדים משתיהן בגינם מתקבלות קצבאות ילדים.,3. הנתבע שילם לתובע קצבאות ביחס לכל ילדיו משתי הנשים יחד במשך תקופה של כ 10 שנים עד חודש 2/07. או אז הפסיק הנתבע לשלם לתובע קצבאות עבור ילדיו ביחד והחל לשלם לו בנפרד, עבור ילדיו מאשתו הראשונה ועבור ילדיו מאשתו השניה.,4. לטענת ב"כ התובע, זכאי להמשיך ולקבל קצבאות עבור כל ילדיו ביחד.,(יובהר, גובה הקצבה לכל ילד אינו זהה וככל שיש יותר ילדים גובה הקצבאות לכל ילד נוסף גדול יותר מהילד הראשון. לפיכך יש לתובע ענין שהקצבאות ישולמו לו עבור כל ילדיו ביחד ושהנתבע לא ימנה את הילדים מכל אשה בנפרד). באשר להוראות ס' 69 א הרי שהוראה זו אין להחיל רטרואקטיבית הואיל והיא אינה כוללת בתוכה הוראה המאפשרת לעשות כן.,5. הואיל ומדובר בשאלה משפטת הועבר התיק לסיכומים בעל פה בשאלה המשפטית, ביחס לפרשנות ותחולת ס' 69 א הנ"ל.,פסק דין,6. נקדים ונאמר כי דין התביעה להידחות.,סעיף 69 א לחוק הביטוח הלאומי הוסף בתיקון ....
בשם התובע - עו"ד עווידה מוחמד,בשם הנתבע - עו"ד אלי בלום

אגרונוב איידן - נגד - אבטחה מבצעית א.מ. סקיוריטי בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. אגרונוב איידן (להלן - המבקש) הגיש תביעתו כנגד חברת אבטחה מבצעית א.מ.סקיוריטי בע"מ, (להלן - המשיבה) במהלך עבודתו אצלה לתשלומים המגיעים לו לטענתו ואשר לא שולמו לו כגון: שעות נוספות,דמי הבראה,חופשה שנתית,נסיעות תוספת ותק, הפרשות לקרן פנסיה,החזר קנסות וימי מחלה .,2. בד בבד עם הגשת התביעה, הגיש התובע בקשה זו בה מבקש הוא מבית הדין להתיר לו לפצל את סעדיו, על מנת שיתאפשר לו לתבוע מהמשיבה בעתיד, ככל שידרש לכך, סכומים נוספים בגין כל התקופה שלאחר התקופה הרלוונטית לתביעה דנן ואין באפשרותו להכלילם בתביעה זו מאחר וטרם התגבשו כל עילות התביעה הנובעות מיחסי עובד מעביד. (להלן - הבקשה).,3. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, עילות התביעה העתידיות עבור תקופת עבודתו של המבקש לאחר מועד הגשת התובענה הינן עילות חדשות אשר עומדות לזכותו של המבקש והוא יהיה זכאי להגיש תביעה חדשה בגינן,4. משכך, אין כל צורך בבקשה לפיצול סעדים, שכן ככל שתהא למבקש תביעה לזכויות סוציאליות לתקופה שלאחר מועד הגשת התיק דנן, ושלא שולמו לו , הרי שמדובר בעילות תביעה חדשות.,הכרעה,5. תקנה 26 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי הדין) התש....
בשם המבקש - עו"ד אסף קורן,בשם המשיבה - עו"ד גיל לנדאו

אסקייפ מערכות מחשוב בע"מ - נגד - הלוי אורן   החלטה   17.03.2008

1. זוהי בקשתה של המבקשת (הנתבעת) להורות על העברת התובענה שהגיש המשיב (התובע) כנגדה לדיון בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, בהעדר סמכות מקומית לבית דין זה לדון בתובענה.,2. לציין כי במסגרת הדיון בבקשה, שהתקיים במעמד הצדדים, נקבע כי תינתן החלטה בשאלת הסמכות ובכפוף לה תינתן החלטה לגבי המשך ההליכים.,3. עסקינן בענייננו בתובע שהועסק על ידי המבקשת (הנתבעת) כטכנאי מחשבים מחודש אוקטובר 2006 ועד לחודש יולי 2007.,4. בתביעתו שבנדון עתר המשיב (התובע) לתשלום בגין:,א. הפרשות לקרן פנסיה.,ב. פדיון חופשה.,ג. דמי הודעה מוקדמת.,ד. גמול עבודה בשעות נוספות ושעות שבת למשך תקופת עבודתו.,ה. דמי נסיעות.,ו. השבת קיזוזים אשר, לטענתו, בוצעו שלא כדין משכרו במשך תקופת עבודתו.,ז. תשלום החזר הוצאות.,ח. החזר שווי ציוד אישי.,ט. הוצאות גבייה שנשא בהן המשיב (התובע) בלשכת ההוצאה לפועל.,5. לטענת המבקשת (הנתבעת), כעולה מבקשתה מיום ה-25/11/07, מתגובתה מיום ה-19/12/07, ומהנטען על ידה במסגרת הדיון שהתקיים ביום ה-12/3/08, כי עבודות המשיב (התובע) בוצעו בכל רחבי הארץ, בהתאם לקריאות לקוחות, ללא מיקוד מסוים וכי היציאה והחזר....
בשם המבקשת - עו"ד בורסי שמואל,בשם המשיב - עו"ד אורינג יצחק

כלפון יצחק - נגד - בטוח לאומי-סניף חיפה   החלטה   17.03.2008

1. זוהי תביעה להכיר במחלת השחפת ממנה סובל התובע כ"פגיעה בעבודה" כמשמעה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה - 1995 (להלן: החוק).,2. ואלה העובדות הצריכות לענין:,א. התובע הינו יליד 1953.,ב. התובע עבד כאח ואחראי על התרופות במרפאה של מעון נווה מנשה.,ג. ביום 19/4/02 התובע ביצע החייאה כולל הנשמה מפה לפה לחניך א. כהן (להלן:"החניך"), במוסד בו התובע עבד. לחניך היתה שחפת (לא הוכח כי היתה פעילה). ולא נתן לשלול כי היתה לחניך שחפת פעילה. החניך נפטר ביום 22.4.02. החניך היה עם תסמונת דאון. לפי מכתב ד"ר מריק ממשרד הרווחה מיום 5.7.05 ללוקים בתסמונת דאון מערכת אימונולוגית נמוכה בהשוואה לאוכלוסיה הרגילה.,ד. ביום 27.9.03 עבר התובע ניתוח להוצאת אבן מהכליות אשר במהלכו נתגלה גוש בריאות והתובע עבר כריתה של הגוש בריאה השמאלית, אשר לאחר ברור רפואי התגלה כמחלת השחפת.,ה. ביום 30.12.00 יצא התובע לטיול בהודו.,ו. צילום חזה שנערך לתובע ביום 12.12.02 נמצא תקין.,ז. בעקבות מחלתו של התובע, נבדקו דיירי ועובדי המעון בחשד להדבקות בשחפת. ממצאי הבדיקות מפורטים במכתבי משרד הרווחה ומעון נוה מנשה ומצורפים כנספ....
בשם התובע - עו"ד יעקב אורלי

בנימין חיים - נגד - המוסד לביטוח לאומי   פסק דין   17.03.2008

זוהי תביעה להכיר באוטם שריר הלב ו/או תעוקת לב, שבו לקה התובע, ביום 7.11.04, כתאונת עבודה.,להלן עובדות המקרה:,1. התובע, יליד 1946, הינו בעל חנות מכולת הנמצאת בשכונת הדר בחיפה והוא מפעיל את המכולת מזה כ-21 שנים.,2. בתאריך 7.11.04, שהיה יום א' בשבוע, הגיע לחנות בשעות הבוקר סוכן מחליף של חברת שטראוס, אשר לא היה מוכר לתובע קודם לכן. הנ"ל הגיע לחנות כדי לספק סחורה שהזמין התובע לצורכי החנות. בדרך כלל חברת שטראוס סיפקה סחורה לחנות בימי א' ו-ד'.,3. באותה עת החליטה חברת שטראוס לבצע שינוי ארגוני ביחס לסוכנים ולגבי המכירות לחנויות השונות.,4. סוכן המכירות החדש סירב לספק לחנותו של התובע את כל סוגי הסחורה שהתובע הזמין, בנימוק כי התובע מחזיר סחורה רבה מדי למפעל ולכן הוחלט לא לספק לו חלק מהמוצרים שהזמין.,5. כשהתברר לתובע כי לא יקבל את כל המוצרים שהזמין לחנות, כאשר חלק מהם הוא צריך לספק באמצעות משלוחים לבתי שלושה מלקוחותיו, התובע התעצבן ודרש ממנו לספק את כל כמות הסחורה שהזמין, אך הנ"ל סירב ואמר לתובע, כי אם לא יקבל חלק מהסחורה שהיה מוכן לספק לו, אזי הוא יעזוב את המקום מבלי לספק לו כלל סחורה לח....
בשם התובע - עו"ד בנימין פילובסקי,בשם הנתבע - עו"ד בחוס

גנאים פלאח - נגד - המוסד לבטוח לאומי   פסק דין   17.03.2008

1. בתביעה זו עותר התובע להכיר במחלת הריאות/האסטמה ממנה הוא סובל כ"מחלת מקצוע" ו/או כפגיעה בעבודה, כמשמעה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, ולחילופין שנגרמה על דרך המיקרוטראומה.,2. בהחלטה מיום 27/8/06 קבענו את העובדות המוסכמות ומינינו כמומחה רפואי מטעם בית הדין, את פרופ' מרדכי קרמר, שהתבקש לחוות את דעתו בשאלה הרפואית ובשאלת הקשר סיבתי בין תנאי עבודתו של התובע בחשיפה לחומרים שפורטו בהחלטה, לבין מצבו הרפואי.,3. כב' המומחה קבע בחוו"ד מיום 19/10/06, כדלקמן:,"...החל לסבול מהפרעות בנשימה משנת 1998. פנה לטיפול בשנת 2000 אצל ד"ר נוימן, בהמשך אושפז ונזקק להנשמה מלאכותית (ב-4/04) ואובחן כסובל מאסטמה קשה. מטופל במשאפי פורדיל, סרטייד, טבליר, תאוטרד ופרדניזון לאחרונה באופן קבוע. ברקע - סינוסיטיס חוזרת.,...,מדובר בחולה אשר סבל מאסטמה וסינוסיטיס קשים, המצריכים טיפול בפרדניזון באופן קבוע. לדעתי, מחלתו הינה ראשונית-קונסטיטוציונאלית ולא נגרמה על ידי עבודתו מהסיבות הבאות: ראשית קיימת עדות למחלה סיסטמית המתבטאת בהמצאות סינוסיטיס קשה, רגישות לאספירין הגורמת לאסטמה ושלישית רמות ה....
בשם התובע - עו"ד חאזם חלאילה,בשם הנתבע - עו"ד ליאת אקיקוס


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים