law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

מדינת ישראל - נגד - 1. עודד גולן,2. רוברט דויטש,3. רפאל בראון - נמחק,4. שלמה כהן - נמחק,5. פאיז אל עמלה - עניינו הסתיים   החלטה   17.03.2008

בקשתו של הנאשם 2, רוברט דויטש (להלן - "הנאשם" או "דויטש") לבטל את כתב האישום נגדו, כולו או חלקו, בטענה של "הגנה מן הצדק".,רקע עובדתי,1. ביום 29.12.04 הוגש כתב אישום נגד חמשת הנאשמים שעניינו המרכזי זיוף עתיקות, מכירתן ונסיונות למכירתן. הנאשם המרכזי הינו נאשם מס' 1 - עודד גולן (להלן - "גולן"). מבין שמונה עשר האישומים שבכתב האישום, בששה אישומים הואשם דויטש. בארבעה אישומים מביניהם הואשם דויטש יחד עם גולן, כדלקמן: באישום אחד הואשמו השניים בזיוף ומכירה של שני אוסטרקונים; באישום אחר בזיוף וניסיון למכור אוסטרקון אחד; באישום נוסף בזיוף וניסיון למכור אוסף של בולות; באישום אחר בזיוף ומכירה של דקנטר. באישום נוסף הואשם דויטש יחד עם הנאשם 3, רפאל בראון (להלן - "בראון") בזיוף ומכירה של בולה. באישום נוסף הואשם דויטש לבדו בזיוף ומכירה של שלושה אוסטרקונים.,2. במהלך שמיעת הראיות מטעם המאשימה, בוטלו האישומים ביחס לנאשמים 3 (שני אישומים) ו-4 (אישום אחד) על פי סעיף 94 (ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, ואילו נאשם 5 הודה באישום שיוחס לו ועונשו נגזר.,3. עד ליום הגשת בקשה זו על ידי ה....
בשם המאשימה - עו"ד דן בהט ועו"ד עדי דמתי,בשם הנאשם 1 - עו"ד ליאור ברינגר,בשם הנאשם 2 - עו"ד חגי סיטון ועו"ד אורי שפאר

הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ - נגד - ד"ר בנימין האזרחי   פסק דין   17.03.2008

1. בפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בירושלים (כב' השופטת מלכה אביב) מיום 8.3.07 בת"ק 1190/07, לפיו חויבה המבקשת (הנתבעת) לשלם למשיב (התובע) את סכום התביעה בסך 5,000 ₪ והוצאות בסך 500 ₪.,החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה לגביה רשות ערעור וכאילו הוגש הערעור על פי הרשות שניתנה.,2. כתב התביעה שהוגש לבית משפט קמא עוסק בכספים שהמבקשת גבתה מהמשיב בגין צריכת מים מדירת חדר בה הוא מתגורר בגפו בבנין בירושלים. בבנין מתגוררים דיירים נוספים. המבקשת, שהנה תאגיד עירוני המופקד על אספקת המים בירושלים, חייבה את המשיב בתשלום לא רק עבור כמות המים שנרשמה במד המים הדירתי שלו אלא גם בחלק היחסי (בחלוקה שווה בין יחידות הדיור בבנין) של ההפרש בין צריכת המים שנרשמה במד המים הראשי של הבנין לבין צריכת המים הכוללת שנרשמה במדי המים הדירתיים. המשיב הודיע למבקשת כי מקורו של ההפרש בגורמים עבריינים המאכלסים 4 דירות בבנין אליהן פלשו, ונוהגים באופן שיטתי לנפץ את מד המים הראשי ועל ידי כך לצרוך מים בגניבה. לפיכך ביקש המשיב לבטל את חיובו העולה על הצריכה הרשומה במד המים הדירתי שלו. המבקשת שלחה ....
בשם המבקשת - עו"ד אביב ברנט

1. יעקב צפריר,2. בית צמרת בויסוצקי - דיור יוקרתי בע"מ,3. גני יעלים בע"מ,4. צפריר מהנדסים פרוייקטים (1993) בע"מ,5. צפריר מהנדסים בע"מ - נגד - 1. לייב הירש בייגל,2. יעקב פישל בייגל,3. נחמן יוסף וידילסבסקי,4. שוחן יוזמות בע"מ,5. חנוך שטלברג,6. TORNELL COMPANY INC,7. מ.ב. גור ייזום וניהול פרוייקטים בע"מ,8. משה בן סירה   החלטה   17.03.2008

בקשה לביטול צו עיקול זמני שניתן להבטחת פסק בוררות (סעיף 16 לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, "חוק הבוררות").,ב 7.6.07 הוגשה לבית משפט המחוזי בירושלים (ת"א 9257/07) תביעה לאכיפת הסכם מכר של הנכס הידוע כחלק מחלקה 372 בגוש 6108, ברח' ויסוצקי 8 תל אביב ("הנכס"). ההסכם נחתם ב 29.3.07 בין המבקשים לבין מ.ב גור ושוחן. על פי האמור בהסכם נרכש הנכס במלואו על ידי המבקשים, תמורת 7.2 מיליון דולר.,בית המשפט ראה לנכון ליתן צו מניעה האוסר כל דיספוזיציה בנכס, עד למתן פסק דין בתובענה והעביר בהסכמה את העניין לבוררות, בפני הבורר הנכבד, משה לוסקי.,הותנה כי הבוררות תסתיים תוך 60 יום ותכלול אף הכרעה בנושא צו המניעה.,פסק בוררות ניתן ב 25.9.07.,חלקו הראשון של הפסק נושא כותרת "פסק בוררות בתביעת האכיפה". הבורר הגיע למסקנה כי ב 29.3.07 :,"לא נחתם הסכם למכירת כל (100% המקרקעין לקונה בהעדר חתימותיהם של כל הבעלים האמיתיים במקרקעין (הנהנים) או חתימות שני הנאמנים בצירוף הסכמה בכתב של כל הנהנים. ההסכם נחתם אך ורק על ידי שוחן כנאמנה ועל ידי ב. צמרת בויסוצקי - דיור יוקרתי בע"מ".,"בהצהרתה של שוחן והתחייבותה להשלים את הח....
בשם המבקשים - עו"ד זוהר לנדה,בשם משיבים 1-3 - עו"ד י. וינרוט,בשם משיב 6 - עו"ד צבי אגמון,בשם משיבה 8 - עו"ד ישראלה פנדר

1. ישראלוב מיכאל,2. ישראלוב שושנה - נגד - 1. תדמית תעשיות אלומיניום בע"מ,2 מדינת ישראל/משרד האוצר מס ערך מוסף,3. מדינת ישראל/משרד האוצר מס הכנסה,4. וילות בחורש בע"מ,5. משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ   פסק דין   17.03.2008

1. התובעים הגישו את התביעה שבת.א. 629/02 ובה עתרו לסעדים הצהרתיים כדלקמן:,ב. כי למשיבה 1 (היינו, לנתבעת 1. ע.ג.) אין זכויות בעלות או זכויות אחרות במקרקעין אלה.,ג. כי העיקולים שנרשמו על המקרקעין על ידי המשיבות 2 ו-3 (הנתבעות 2 ו-3. ע.ג.) בגין חובות המשיבה 1 הינם מבוטלים.,ד. כי במסגרת מימוש המשכנתא לטובת המשיבה 5 (הנתבעת 5. ע.ג.), יהיו המבקשים חייבים לשלם שווי חוב המשכנתא בלבד, ולא שווי המקרקעין במלואם, שכן הם הבעלים של המקרקעין".,2. העובדות הצריכות לעניין,א. ביום 24.7.95 נחתם הסכם בין הנתבעת 4 לבין התובעים למכירת בית בזיכרון יעקב הידוע כגוש 11323.,ב. בחוזה המקורי נכתב, בין היתר כדלקמן:,"הואיל: והחברה (הנתבעת 4. ע.ג.) היא הבעלים הרשום של המקרקעין הידועים כחלקות 75 עד 213 בגוש 11323 בזכרון יעקב (...).,והואיל: והפרוייקט כולל בין היתר את הבית הבנוי על מגרש מס' 161 בחלקה 161 בגוש 11323 (...)".,7. מחיר הבית,(ההדגשה שלי. ע.ג.).,ג. על אף האמור בחוזה זה טענו התובעים כי בפועל הם רכשו את הבית שבחלקה 120 (להלן- "בית 120") ובו התגוררו במשך השנים, וכי ציון החלקה 161 (להלן- "בית 161") בחוזה ....

מדינת ישראל - נגד - ולרי גורביץ   הכרעת דין   17.03.2008

1. ביום 10.6.06 בשעה 3:30 לערך נדקר למוות סרגיי קוטוב ז"ל (להלן: "המנוח"). הנאשם הודה בביצוע הדקירה.,בגין מעשה זה הוגש כנגד הנאשם כתב אישום באשמת רצח, עבירה לפי סעיף 300 (א) (2) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין"), בנוסף, יוחסו לנאשם עבירות לפי סעיפים 244 ו - 238 לחוק העונשין בגין שיבוש מהלכי משפט ובידוי ראיות.,2. על פי האמור בכתב האישום, בין הנאשם לבין המנוח שררו יחסי חברות. החל מחודש פברואר 2006, או בסמוך לכך, החל המנוח להתגורר בדירת הנאשם עם הנאשם. במשך תקופת מגוריהם המשותפת, החלו להתפתח ביניהם עימותים על רקע שכרותו התכופה של המנוח. בעקבות זאת ובהזדמנויות שונות, ביקש הנאשם מהמנוח לעזוב את דירתו, אולם המנוח סירב.,ביום האירוע, 10.6.2006, בשעה 3:00 לפנות בוקר או סמוך לכך, התחיל המנוח להשתולל ולצעוק על הנאשם. הנאשם הרגיע את המנוח, ושניהם ישבו על הספות בחדר המגורים, שתו וודקה ושוחחו.,כחצי שעה לאחר מכן, סמוך לשעה 3:30, בעודם יושבים בחדר המגורים, התחיל המנוח לצעוק תוך כדי הנפת ידיים. בתגובה, נטל הנאשם סכין גדולה ודקר את המנוח, בכוונה לגרום למותו, דקירה אחת בבית החזה ....
בשם המאשימה - עו"ד בדארנה,בשם הנאשם – עו"ד דן גלעד

שלמה שקד - נגד - מדינת ישראל - המרכז לגביית קנסות והוצאות   החלטה   17.03.2008

1. בפני נדון ערעור על החלטות של כב' הרשמת. כמו כן הוגשו על ידי המערער בקשות לפסילתי וכן בקשה לדחות את מועד שמיעת הערעור. בהחלטת ביניים שניתנה על ידי ביום 02/03/08 בקשתי מבעלי הדין לטעון במסגרת הערעור גם לגבי האפשרות שבית משפט זה ימנה למערער אפוטרופוס לדין, ויתנה ניהול הליך משפטי כלשהו (כולל הליכים עתידיים) מצד המערער בהסכמה מראש של אפוטרופוס זה.,2. שמעתי היום בהרחבה בע"פ את טענות בעלי הדין ובמסגרת זו נתנה למערער אפשרות להתייחס לכל הנושאים העומדים על הפרק. המערער שב והדגיש את בקשתו לפסילתי וכן ציין את בקשתו לדחיית מועד שמיעת הערעור.,3. אינני מוצא ממש בטענות המערער לפסילה. טענתו העיקרית, אם לא היחידה היא, ששגיתי בהחלטות שנתתי בעניינו של המערער בעבר. לא למותר להדגיש, שהחלטות אלה הובאו בפני ערכאת ערעור על ידי המערער. עם זאת, אין בטעות משפטית שנפלה בהחלטות בעבר כדי להוות עילת פסילה. עוד ציין המערער, שנקט בהליכים משפטיים שונים הן נגדי והן נגד שופטים אחרים. גם הליכים אלה יסודם, כך נאמר על ידי המערער, בהחלטות או בטיפול משפטי שנעשה בענייניו של המערער. אינני סבור שבדרך זו של הגשת תביעה....
בשם המשיבה - עו"ד שאול כהן

מדינת ישראל - נגד - 1. עאמר עאסלה,2. מחמד יאסין,3. סעוד יאסין   גזר דין   17.03.2008

א. הכרעת הדין,שלושת הנאשמים הורשעו, בהמשך להודייתם בעובדות כתב האישום המתוקן, בעבירה של חטיפה לשם סחיטה, לפי סעיף 372 + 29 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין"), בעבירה של סחיטה בכוח, לפי סעיף 427 + 29 לחוק העונשין, בעבירה של חבלה בכוונה מחמירה, לפי סעיף 329(א)(2) + 29 לחוק העונשין וכן בעבירה של תקיפה חבלנית בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 382(א) + 380 לחוק העונשין.,יצויין, כי לאחר ההודיה ביקש נאשם 1 לחזור בו מהודייתו, אך בהחלטתי מיום 17/1/08 דחיתי בקשתו.,מעובדות כתב האישום המתוקן ומהודיית שלושת הנאשמים, עולות העובדות הבאות:,1. בזמנים הרלוונטיים שהה תושב חברון מחמד סרחאנה (להלן: "המתלונן") באזור עראבה, ללא היתר שהייה בישראל.,2. בסמוך ל- 12/9/07, על רקע חשדם של הנאשמים כי המתלונן גונב חפצים מהמסגד בעראבה, תכננו הנאשמים לחטוף את המתלונן, לתקוף אותו ולסחוט ממנו בכוח ובאיומים הודאה בגניבה.,3. ב- 12/9/07 נהג נאשם 1 ברכב מסוג סובארו והבחין במתלונן כשהוא עומד בשוק בעראבה ומנסה לעצור טרמפ לכיוון הכפר ראמה. נאשם 1 עצר את הרכב והציע להסיע את המתלונן לכיוון ראמה. המתלונן, עלה לרכב....
בשם המאשימה - עו"ד אוליאל,בשם הנאשם 1 - עו"ד כנעאנה,בשם הנאשם 2 - עו"ד איברהים עודה,בשם הנאשם 3 - עו"ד ורטמן

הדר חברה לביטוח בע"מ - נגד - כהן נטלי   החלטה   17.03.2008

א. מחלוקת נטושה בין באי-כח הצדדים באשר לשאלות הבהרה שהכין ב"כ התובעת במכתבו מיום 4/2/08 למומחה הרפואי השיקומי מטעם בית-המשפט פרופ' צ.ה. וינגרדן.,לטענת ב"כ הנתבעת אין להתיר משלוח שאלות אלה הואיל ולא זו בלבד שהכמות שלהן רבה, אלא שברור הוא שהן לא נועדו כהבהרות אלא כחקירה של ממש, שמקומה של דוכן העדים, ולא בדרך של התכתבות עם המומחה.,לדעת ב"כ הנתבעת אין בהמלצותיו של המומחה כל דבר בלתי ברור או דו-משמעי ולכן אין מקום להצגת השאלות (במובחן מחקירה נגדית בבית המשפט).,ב. ב"כ הנתבעת מתייחס ספציפית לשאלות ההבהרה. כך, לדוגמא בלבד, טוען ב"כ הנתבעת שבענין תכיפות בהטלת השתן אין מקום להצגת שאלות בענין זה שהרי המומחה השיקומי אינו מומחה באורולוגיה, ומכל מקום אילו סברה התובעת שיש לה בעיה בתחום זה היתה פונה לטיפול רפואי מתאים ובמידת הצורך היתה מגישה בקשה, מבוססת על ממצאים, למינויו של מומחה באורולוגיה.,ג. לגבי שאלות נוספות נטען על ידי הנתבעת שמדובר בתלונות שטענה התובעת בפני המומחה (עמ' 4 של חוות דעתו), ואין המדובר בקביעות של המומחה.,לגבי שאלות אחרות נטען שאין להעלות בפני המומחה השערות וסברות שלא נטענ....
בשם המבקשת - עו"ד משה עבדי,בשם המשיבה - עו"ד אלון בלגה

אברהם תורגמן - נגד - יגאל יפרח,רשם החברות,בנק המזרחי טפחות בע"מ,בנק הבינלאומי הראשון,מגדל חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   17.03.2008

1. בקשת רשות הערעור היא על פסק-דין של בית משפט השלום בחיפה (כב' השופטת כ' ג'דעון) מיום 3/2/08 בע"א 119/08 בנוגע לת"א 1528/08, שם דחה בית משפט השלום ערעור על החלטת כב' הרשמת ספרא ברנע מיום 14/1/08, לפיה נדחתה בקשת המבקש להטיל צו עיקול זמני על נכסי המשיב.,2. מאחר שמדובר ברשות ערעור על החלטה בעניין סעד זמני, שניתנה על פי צד אחד, ומאחר שאין בדעתי להורות על דחיית הבקשה, הרי שניתן לדון בבקשה זו, במעמד צד אחד, על פי תקנה 406א' לתקנות סדר הדין האזרחי, וכך אני מורה.,3. בין הצדדים הייתה התקשרות חוזית לביצוע עבודות שעניינן אירועי עונת שנת 2004 בעסקו של המשיב, הנקרא בשם המסחרי "גני אפק". המבקש הגיש תביעת נזיקין כנגד המשיב, בקשר לאירוע תקיפה לטענתו, במסגרתו תקף אותו המשיב וגרם לו נזקים גופניים. על-פי גרסת המבקש מדובר באירוע שאירע ב- 12/8/04 בשעה 18:00 בעת שהגיע ביחד עם שותפו לעבודה להסדיר עניינים שוטפים הקשורים לעסקו של המשיב.,יחד עם הגשת התביעה הגיש המבקש בקשה לעיקול זמני של זכויות המשיב אצל המחזיקים, וזאת, בין היתר, בהסתמך על העובדה שבגין אירוע התקיפה הנטען נקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של....

1. אירופלקס - מערכות שינה מתקדמות בע"מ,2. הולנדיה המרכז להנדסת שינה בע"מ - נגד - 1. האחים מנדלבוים בע"מ,2. יוסי מנדלבוים   החלטה   17.03.2008

1. אחרי שבאי כוח בעלי הדין התייעצו מחוץ לאולם המשפטים וכדי לאפשר להם המשך בירור שאלות עובדתיות שבמחלוקת, גם לאור ההערות שנשמעו בעל-פה באולם המשפטים, אני דוחה על דעת הנוכחים את קדם המשפט, כולל דיון בבקשות ביניים תלויות ועומדות, ליום: 15/4/08 שעה 14.00.,2. ככל שמי מבעלי הדין מבקש לעתור בבקשות ביניים נוספות, הרי יוגשו אלה לפחות 72 שעות לפני המועד שנקבע לעיל.,3. אני מרשה את תיקון כתבי הטענות שהוגשו על ידי התובעים על ידי צירופו של הזכיין הנזכר בטענותיו דלעיל של עו"ד גולדברג. כתב תביעה מתוקן ובקשה מתוקנת לסעד זמני יוגשו עד יום 29/3/07. כן אני מרשה, כלל שיש בכך צורך, צרוף הבעלים הרשום של סימני המסחר כתובע/מבקש נוסף. ב"כ התובעים ידאג להמצאה כיאות של כתבי הטענות המתוקנים + הזמנה לדין הן לנתבעים הנוכחיים והן לנתבעים שיצורפו.,ניתנה היום י' ב אדר ב, תשס"ח (17 במרץ 2008) במעמד הצדדים.....
בשם התובעות – עו"ד יצחק לב

המוסד לביטוח לאומי - נגד - 1. שי סיאדה,2. עופר נכסים (1957) בע"מ,3. "כלל" חברה לביטוח בע"מ,4. קוגול בע"מ,5. מגדל חברה לביטוח בע"מ,6. עירית תל אביב,7. אריה חברה לביטוח בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. בפני בקשת המוסד לביטוח לאומי (להלן - "המבקש") להצטרף כתובע נוסף לתביעה שהוגשה מטעם המשיב מס' 1 (להלן - "התובע"), ולהורות לתקן את כתב התביעה שהוגש מטעמו, ולהוסיף בו סעיפים שונים.,2. כאמור, התביעה העיקרית הוגשה מטעמו של התובע. התובע נפגע ככבאי בעת שהוא וחבריו הוזעקו לכיבוי דליקה גדולה שפרצה בבניין "מרכזים" בתל אביב. פגיעתו של התובע הייתה קשה, וכתוצאה ממנה הוא נותר מרותק לכסא גלגלים. כיוון שהתובע נפגע ב"תאונת עבודה", כמשמעות הדבר בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה - 1995, שולמו לו, ועוד תשולמנה לו, קצבאות שונות, שערכן המהוון מגיע, על פי הנטען על ידי המבקש, כדי סכום של כ - 4.87 מיליון ש"ח .,3. על פי סעיף 328 לחוק הביטוח הלאומי, זכאי המבקש לחזור על המזיק. מכאן בקשת המבקש להתיר לו להצטרף לתביעה, שהוגשה מטעם התובע כנגד המשיבים השונים, אשר לטענת התובע הם אלה שאחראים לנזקים שנגרמו לו.,4. להלן עמדות המשיבים השונים לבקשת המבקש, כפי שבאו לידי ביטוי בתגובותיהם:,(א) התובע מתנגד לבקשת המבקש, באשר לטענתו צירוף המבקש עלול לפגוע בהליכי הגישור המתנהלים בשלב זה בין הצדדים.,(ב) המשיבות 2 ו....
עבשם המבקש - עו"ד ג'האד ח'ורי,בשם המשיב 1 - עו"ד שמעון כץ,בשם המשיבות 2,3 - עו"ד גיל עטר,בשם המשיבות 4,5 - עו"ד עדי מיכלין,בשם המשיבות 6,7 - עו"ד ש' לוי

בולבול גהאד - נגד - מדינתישראל - משטרת ישראל   החלטה   17.03.2008

ערר על החלטת בית משפט השלום בחדרה (כבוד השופט גופמן), מיום 2.3.08, לפיה הורה בימ"ש קמא על שחרור העורר בתנאים מגבילים, שעיקרם "מעצר בית" מוחלט בבית אימו החורגת, אשר בבקה אל גרביה, עד תום ההליכים המשפטיים נגדו בת.פ. 1187/08 המתנהל בבימ"ש השלום בחדרה.,בכתב האישום מואשם העורר בשני אישומים של תקיפת בת זוגו מזה 5 שנים ובאיום כלפיה.,התקיפה המיוחסת לעורר באישום הראשון, הינה בכך שהעורר אחז, באמצעות ידיו, בשתי ידיה של המתלוננת ודחף אותה מספר פעמים לפינת החדר ובהמשך אחז בחזקה, באמצעות ידיו, בבטנה.,התקיפה המיוחסת לעורר באישום השני, הינה בכך שהעורר הצמיד כרית לפניה של המתלוננת, בעת שישבה על מזרן, ולחץ על הכרית בחזקה לכיוון פניה, תוך שהוא מצמיד את ראשה לארון שהיה מאחוריה ולאחר מכן תקף אותה בשנית בכך שאחז, באמצעות ידיו, בידיה ודחף אותה בחזקה, מספר פעמים, על קיר הבית.,בין לבין, על פי האישום השני, איים העורר על המתלוננת בכך שאמר לה שהוא רוצה לחנוק אותה ולהרוג אותה.,ב"כ העורר טוענת, כי הגם שקיימות בתיק ראיות במובן הטכני, הרי מדובר בראיות בעייתיות ביותר, המבוססות, בעיקרן, על מילתה של המתלוננת כ....
בשם העורר - עו"ד רפאלה שפריר,בשם המשיבה - עו"ד אליהו יטח

מדינת ישראל - נגד - מוסטפא עאסלה בן סלים   החלטה   17.03.2008

עיקרי העובדות פורטו בהחלטתי מיום 3/2/08. בתמצית מדובר באירוע במהלכו ירה הנאשם אל עבר המתלונן כאשר זה נמלט ממנו, על רקע ויכוח קודם. כתב האישום יחס לו עבירות לפי סעיף 329(א)(2), עבירות בנשק לפי סעיף 144 (א) ו-(ב), היזק לרכוש עבירה לפי סעיף 452 ועבירת איומים לפי סעיף 192, הכל לפי חוק העונשין.,לא הייתה מחלוקת לכאורה על קיומן של ראיות המבססות, לכאורה, סיכוי להרשעת הנאשם במיוחס לו, וכפועל יוצא מכך גם עילת מעצר. בית המשפט שבחן את הראיות אישר כי הן מקיימות את הדרישות המבססות סיכוי של ממש להרשעה וכן עילות מעצר של מסוכנות וחשש לשיבוש מהלכי משפט.,בית המשפט ציין בהחלטתו כי החליט לבחון חלופת מעצר משני טעמים עיקריים. האחד, גילו הצעיר של הנאשם, יליד 1985, ללא כל עבר פלילי. הטעם השני היה חלוף של חודשיים בקירוב ממועד האירוע ועד מועד בו החלו פעולות חקירה והמשיב נעצר. צוין כי לא היה כל ניסיון המלטות של המשיב וכי העובדה שהמשטרה לא טרחה במשך זמן ממושך לבצע פעולות חקירה ולהביא למעצרו של המשיב, גורעת מהבסיס לטענת המסוכנות, מה גם שלא ידוע כל מעשה נוסף מצידו של המשיב בכל אותו פרק זמן ממושך.,בית המשפט....

מדינת ישראל - נגד - לוי אביתר   גזר דין   17.03.2008

לשאלת בית המשפט,בעמ' 16, שורה 19 לטיעוניה, אמרה ב"כ הנאשם: "הרמזור לא היה בדיוק אדום" ועל פי תסקיר שירות המבחן הנאשם אמר לקצינת המבחן: "... הוא זוכר כי עבר ברמזור בעוד האור הירוק מהבהב ולא באור אדום כפי שמתואר בכתב האישום".,בית המשפט שואל אם בכוונת ההגנה לחזור בה מההודאה, שכן אין לקבל הודאות מטעמי נוחיות ולא ניתן להרשיע כאשר ההודאה מסויגת ולא בעובדות המפורטות בכתב האישום.,עו"ד סיל:,אנו הודנו בעובדות כתב האישום והנאשם מודה במיוחס לו, דהיינו כמו שכתוב בכתב האישום בסעיף 3 שהנאשם נכנס לצומת כשאור אדום דלק בכוון נסיעתו. אנו לא חוזרים בנו מההודאה.,גזר דין,1. נגד הנאשם הוגש כתב אישום בו הואשם, בין היתר, בעבירה של הריגה בניגוד לסעיף 298 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 ועבירות נוספות. בהסדר טיעון בין הצדדים כתב האישום תוקן. אין הסדר לעונש.,הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בכתב האישום המתוקן, לאחר הסדר טיעון, בעבירה של גרם מוות ברשלנות, עבירה בניגוד לסעיף 304 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 וכן בעבירות של נהיגה במהירות העולה על המותר, אי ציות לאותות הרמזור וגרימת נזק לאדם, עבירות בניגוד לסעיפים 54 (א), 6....
בשם המאשימה – עו"ד עמיחי חביביאן,בשם הנאשם – עו"ד סיל יפעת

אבו כיפה מוחמד - נגד - מדינת ישראל   החלטה   17.03.2008

1. מונח בפני ערר על החלטתו של בית משפט השלום בבאר-שבע (כב' השופט י. אקסלרד) מיום 28.2.08, בב"ש 28882/08, לפיה הוארך מעצרו של העורר עד לסיום ההליכים נגדו.,2. אין חולק כי ביום 25.2.08 הוגש כנגד העורר כתב אישום לבית המשפט השלום בבאר-שבע המייחס לו עבירה של שהייה בלתי חוקית. יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה לעוצרו עד לסיום ההליכים.,3. בית משפט קמא, אשר נדרש לבקשת המעצר, קבע כי חרף העובדה שמדובר בעורר אשר נשוי לאזרחית ישראלית ולהם ילדה משותפת בת שנה וחרף העובדה שהוצעו חלופות למעצרו האחת בתחומי מדינת ישראל והשנייה בתחומי הרשות הפלסטינית, יש לעוצרו עד לסיום ההליכים, בשל החשש להימלטות מן הדין ובשל כך כי לא ניתן להתיר לאדם השוהה במדינת ישראל שלא כדין להמשיך ולשהות בתחומי המדינה תחת גושפנקא של בית משפט.,4. בערר שבפני חזר וטען ב"כ העורר כי שגה בית משפט קמא כאשר דחה את האפשרות של שחרורו של העורר לחלופת מעצר כלשהי גם חלופה בתחומי הרשות הפלשתינית כנגד ערבויות כספיות מתאימות אשר תבטחנה את חזרתו לתחומי מדינת ישראל כדי לעמוד לדין. הדגיש ב"כ העורר כי כל חטאו של העורר כי נמצא בתחומי מדינת ישראל מבלי....
בשם המבקש - עו"ד נועם בונדר,בשם המשיבה - עו"ד ראכלין

מדינת ישראל - נגד - צביקה מימון   החלטה   17.03.2008

1. כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של קשירת קשר לביצוע פשע, לפי סעיף 499 (א) (1) לחוק העונשין התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירה של הצתה לפי סעיף 448 (א) רישא לחוק העונשין ועבירה של חבלה במזיד ברכב לפי סעיף 413 ה' לחוק העונשין. יחד עם כתב האישום הוגשה בקשה לעצור את המשיב עד לסיום ההליכים וזאת הבקשה העומדת בפני.,2. עובדות כתב האישום מלמדות לכאורה כי ביום 13.2.08, לפני השעה 22:10 קשר המשיב קשר עם אדם אחר, בשם גנט אמביה, להצית את רכבה של אמו של קצין מודיעין בבאר-שבע (להלן: "המתלוננת") ולשם כך הצטיידו בנוזל דליק ובסמוך לשעה 22:10 נסעו ברכבו של המשיב, רכב מסוג מאזדה מ.ר. 2085461 (להלן: "הרכב"), מביתו של המשיב למקום מגורי המתלוננת. כאשר הגיעו למקום יצא גנט אמביה מן הרכב, ניגש לרכבה של המתלוננת ושפך נוזל דליק על מכסה רכבה והציתו עד שמכסה המנוע החל לבעור. מיד לאחר מכן רץ חזרה לרכב המאזדה, אשר המתין לו בסמוך ובו המשיב והשניים נמלטו מן המקום.,3. יש לציין כי עת באה בפני בקשה זו לראשונה יוחס כתב האישום גם כנגד גנט אמביה והמבקשת ביקשה לעצור את השניים....
בשם המבקשת עו"ד רואי כהן,בשם המשיב - עו"ד אבי חימי

פלוני - נגד - מדינת ישראל   פסק דין   17.03.2008

1. המערער היה נשוי למתלוננת למעלה משני עשורים, ולהם ילדים שהמבוגר ביניהם נולד בשנת 1982 והצעיר בשנת 1999. בכתב אישום שהוגש לבית המשפט המחוזי נטען, כי המערער נהג לקלל את המתלוננת, לבזותה, לתקוף אותה, ובהזדמנויות שונות אף איים כי ירצח אותה. אולם, גם מעבירות מין לא משך המערער את ידו, באשר על פי גרסת המשיבה, הוא כפה על המתלוננת יחסי מין בניגוד לרצונה ואף ביצע בה מעשי סדום. כמו כן, נטען כי המערער תקף חלק מילדיו וביצע בהם מעשים מגונים.,באישום הראשון מתוארים מעשי אינוס רבים אותה ביצע המערער במתלוננת, וכאשר חשד בשנת 1987 כי היא משתמשת בהתקן למניעת היריון, הוא החדיר בהזדמנויות רבות את כל כף ידו לתוך איבר מינה תוך שהוא תר אחר אותו התקן. בעקבות כך התקשתה המתלוננת ללכת, וחרף זאת מנע ממנה המערער מלפנות ולקבל טיפול רפואי. כמו כן, נהג המערער להחדיר את איבר מינו לפי הטבעת של המתלוננת, והוא עשה זאת באומרו כי על אשה לבצע את כל אשר יצווה עליה בעלה. במקרה אחר, שהתרחש בשנת 1995, נשכב המערער על בטנה של המתלוננת שעה שהיתה בהריון מתקדם, וכתוצאה מכך החלה ירידה של מים. במצב זה התחננה המתלוננת בפני המע....
בשם המערער - עו"ד ברהום דוד,בשם המשיבה - עו"ד אוהד גורדון

1. שייך' ח'ליל איברהים עלמי,2. וואיל ג'מיל עווידה,3. מאג'דה ראשד אבו עישה - נגד - 1. הוועדה המקומית לתכנון ובניה - ירושלים,2. ראש העיר ירושלים,3. הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים,4. היועץ המשפטי לעיריית ירושלים,5. תכפור אוהרנסיאן,6. יחיא זכריה קדמאני,7. אובאמה ג'מיל עווידה   החלטה   17.03.2008

בפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין חלקי שניתן ביום 26.2.2008 על ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (כבוד השופט י' עדיאל) בגדרו נמחקה על הסף מחוסר סמכות עניינית העתירה המנהלית אותה הגישו המבקשים (למעט סעד מבוקש אחד) ובוטל צו המניעה הארעי שניתן על ידי בית המשפט קמא.,העובדות וההליכים,1. המבקשים והמשיבים 6-7 רכשו, במהלך השנים 2004-2005, דירות בבניין המצוי בשכונת בית חנינה בירושלים (להלן: הבניין), מהמשיב 5, ומתגוררים בבניין מזה מספר חודשים.,2. היתר הבנייה שקיבל המשיב 5 קבע כי ניתן להקים בנכס בניין בן ארבע קומות בשטח של 113 מ"ר כל אחת, ללא קומת חנייה. משהחל המשיב 5 בבניית קומת חנייה בניגוד להיתר, הוצא ביום 9.6.2004 צו שיפוטי להפסקת עבודה. בניגוד לצו האמור, המשיך המשיב 5 בביצוע עבודות הבנייה והשלים את בניית קומת החנייה. לפיכך, הוצא ביום 18.8.2004 צו הריסה מנהלי לבניין.,3. במסגרת הליכים שהתנהלו בבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים, הושגו ביום 23.9.2004 הסכמות בין הצדדים, לפיהן נגד המשיב 5 יוגש כתב אישום בגין הבנייה הבלתי חוקית ובגין הפרת הצו השיפוטי להפסקת העבודה, והמשיב 5 יודה בעו....
בשם המבקשים - עו"ד מ' חורי,בשם המשיבים 1,2,4 - עו"ד ש' זינגר,בשם המשיבה 3 - עו"ד א' אמיר

1. רפאעת מחאמיד,2. מוסטפא מחאמיד,3. נואף מחאמיד,4. בהא מחאמיד,5. מוחמד מחאמיד - נגד - מדינת ישראל   פסק דין   17.03.2008

1. בית המשפט המחוזי בחיפה (סגן הנשיא י' דר) הרשיע את חמשת המערערים בעבירות של חבלה חמורה וחבלה בנסיבות מחמירות לפי סעיפים 333 ו-335(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין). בהכרעת הדין נקבע כי ביום 24.10.2005, בתחומי הכפר מאעוויה, תקפו חמשת המערערים, שהם בני משפחה אחת, את המתלוננים, שהם בני משפחה אחרת, חבלו בהם וגרמו להם לפגיעות חמורות, זאת תוך שימוש במקלות, במוטות ברזל ובאבנים. בגזר הדין הטיל בית המשפט על כל אחד מהמערערים עונש של 24 חודשי מאסר בפועל, 12 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי כספי לקורבנות העבירה. בפנינו ערעורם של חמשת המערערים על הכרעת הדין ולחילופין על גזר הדין.,לאחר שמיעת הערעור, ובטרם מתן פסק הדין, הודיע ב"כ המערערים כי המערער מס' 3, נואף מחאמיד ז"ל, נפטר. אי לכך, ומשלא הוגשה בקשה להמשך הליכי הערעור בעניין זה (בהתאם לתקנה 36 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשכ"ה-1965), הרי שעל פי הוראות סעיף 236 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, נפסקו הליכי הערעור בעניינו.,2. להלן תמצית ממצאי העובדה שבהכרעת הדין: ביום 24.10.2005, ביקרו חלק מבני משפחת המתלוננים בבית אחו....
בשם המערערים - עו"ד דוד יפתח ועו"ד משה שרמן,בשם המשיבה - עו"ד אושרה פטל

נועם אושרי - נגד - 1. סקאי קלאב בע"מ,2. רן פילי,3. סוכנויות פלתרוס ביטוח בע"מ   פסק דין   17.03.2008

המערער, יליד שנת 1960, נפגע ביום 2.8.1994 בתאונת צניחה. נקבע כי המשיבים נושאים באחריות לנזק וכי המערער עצמו נושא באשם תורם בשיעור של 40%. בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת ד"ר ד' פלפל) פסק למערער פיצויים בגין נזקיו ועל כך הערעור שבפנינו.,השגותיו של המערער מתמקדות במספר עניינים: שיעור הנכות התפקודית, חישוב הפסדי ההשתכרות, וסכומי הפיצוי בראשי הנזק של עזרת הזולת, הוצאות ניידות, הוצאות רפואיות וציוד רפואי, הוצאות שוטפות אחרות וכאב וסבל. כמו-כן מלין המערער על שעור שכר-טרחת עורך-הדין שנפסק לזכותו.,בחנו את טענות הצדדים ולא ראינו להתערב בממצאיה של הערכאה הדיונית ובשיקול דעתה, המבוססים על הראיות שבאו בפניה, למעט בעניין אחד.,בית המשפט קמא ראה לנכון להעמיד את הפגיעה התפקודית לפי שיעור הנכות הרפואית (37%). בכך אין להתערב בנסיבות המקרה. לא שוכנענו גם כי יש מקום לשנות מן הפיצוי שנפסק בגין הפסד השתכרות בעבר. בהקשר זה קבע בית המשפט קמא כי לאחר התאונה שב המערער לעבודה בחברה משפחתית, ולא היה לו הפסד השתכרות, זאת למעט תקופה של 4 חודשים בשנת 1994 שבמהלכה היו רגליו של המערער מגובסות; לגבי תקופה זו נפ....
בשם המערער - עו"ד מוני עזורה,בשם המשיבים - עו"ד אורי קוזלובסקי


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים