law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

נאצר נאצר - נגד - מדינת ישראל   פסק דין   17.03.2008

המערער הורשע בבית משפט השלום בתל-אביב-יפו, בחבלה ובפציעה בנסיבות מחמירות. עבירה על סעיף 334 ביחד עם סעיף 335(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977,על פי העובדות בהן הורשע המערער, בתאריך 10.2.07 פגש המערער את המתלונן שהוא אזרח סיני, בתחנה המרכזית בתל-אביב.,המערער, שהיה אז בגילופין, ביקש מהמתלונן מצית. משסורב - קילל אותו המערער ולא התקררה עליו דעתו עד אשר הלם בראשו של המתלונן באמצעות אבן, וגרם לו חתך מדמם בקרקפת שטופל בסיכות.,המערער הורשע לאחר שמיעת הראיות. הסניגור סבור כי במקרה זה היה מקום לשמוע את הראיות (ששמיעתן לא ארכה זמן רב) בשל העובדה שהמערער, היה שיכור וטען כי לא זכר אם אכן ביצע את העבירות המיוחסות לו. יחד עם זאת, לענין שיקולי הענישה, ברור שלא מתקיים במקרה זה שיקול שעניינו הודאה תוך חסכון בזמנו של בית המשפט.,בית משפט קמא (כב' השופטת ח' כוחן, סגן נשיא), הטילה על המערער בגין העבירה בה הורשע בתיק הנוכחי 18 חודשי מאסר בפועל ו- 12 חודשי מאסר על תנאי. נגד המערער היו תלויים ועומדים שני מאסרים על תנאי, האחד בן 8 חודשים והשני בן 6 חודשים. בית משפט קמא הפעיל אותם בחופף זה לזה, ובמצטב....
בשם המערער - עו"ד מנדלמן שחר,בשם המשיבה - עו"ד מיכל גל

רוזיליו חנן - נגד - 1. פיוניר קונקריט (ישראל( בע"מ,2. אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ   החלטה   17.03.2008

לפניי בקשה להורות על הפקדת כתב התחייבות מטעם המבקש תחת הפקדת פיקדון להבטחת הוצאות המשיבות במסגרת הליך ערעור על פסק דינו כב' השופט גלדשטיין בשבתו כשופט בבימ"ש השלום בתל אביב בא' 55255/00 מיום 21/1/07.,פסק הדין דחה את תביעתו של המבקש שנפגע במסגרת תאונה ביום 4/10/99 שעה שהועסק כשכיר ע"י המשיבה 1 המבוטחת ע"י המשיבה 2.,הבקשה הוגשה ביום 11/3/07 והובאה לפניי רק היום.,המבקש בבקשתו מציין כי להוציא הכנסה בסך 2,000 ₪ כקצבת נכות מאת המל"ל, אין לו כל הכנסות.,המשיבות טוענות כי חרף הודעה שהוגשה מטעמם לא טרח המבקש להמציא להם את הבקשה ובניגוד לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.,לגופו, טוענות המשיבות שיש לדחות את הבקשה מאחר ולא צורף לה תצהיר כמו גם מסמכים אחרים שיש בהם לבסס את הבקשה.,בנוסף, טוענות המשיבות שטענותיו של המבקש בדבר העדר הכנסות ויכולת כלכלית ירודה מבססות את הצורך בהפקדת עירבון שתשמש ערובה להבטחת הוצאותיהן.,הבקשה אינה נתמכת בתצהיר ודי בכך לדחותה.,ההלכה בעניין הפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיב בערעור מחמירה בהשוואה להלכה בכל הנוגע למתן פטור מתשלום אגרת בית המשפט ולעניין זה יפים דבר....
בשם המבקש - עו"ד דמארי אילן,בשם המשיבים - עו"ד ש. ילניק

טמיר כהן 1999 בע"מ - נגד - מנהל ארנונה תל אביב   פסק דין   17.03.2008

1. המערערת מנהלת משרד פרסום.,עניינה של המחלוקת נושא העתירה הוא בסיווג חדרים במשרדי המערערת, המשמשים למחלקת "קריאייטיב" במשרד.,בקצרה יצוין כבר עתה, כי תפקידה של מחלקה זו במשרדי הפרסום של המערערת, הוא לפתח רעיונות שונים לפרסומות. עובדי המחלקה מפיקים בסופו של תהליך העבודה שלהם תשדיר או מוצר גראפי, המודפס, ומובא לאישורו של הלקוח - לצורך הדפסתו וייצורו בייצור המוני בבית הדפוס.,2. המערערת טענה כי יש לסווג את החדרים במחלקה זו בסיווג של "תעשייה ומלאכה", בעוד שהמשיב טען כי במחלקה מתבצעת פעילות שאינה חורגת מפעילות של מתן שירות, ובוודאי שאינה באה בגדר פעילות ייצורית. לכן יש לסווג את החלק הזה במשרד הפרסום בהתאם לסיווג של כל הנכס, היינו כ"בניינים שאינם משמשים למגורים", שכן מהות הפעילות של המערערת הוא במתן שירותי פרסום.,ועדת הערר לענייני ארנונה של עיריית אביב קבלה, בהחלטתה מיום 30.8.07, את עמדת המשיב.,טענות המערערת,3. המערערת העלתה מספר טענות כנגד החלטתה של ועדת הערר.,ראשית, הפנתה המערערת לפסה"ד בעמ"נ 183/84 מנהל הארנונה של עיריית תל אביב יפו נ. דרורי שלומי ארועטי משרד פרסום בע"מ (מיום 14.....
בשם המערערת – עו"ד מוסקוביץ,בשם המשיב – עו"ד סובל

קל בנין בע"מ - נגד - 1. גמול חברה להשקעות בע"מ,2. גמול אחזקות אנרגיה (1998) בע"מ,3. תעבורה אחזקות בע"מ,4. אתגל אחזקות בע"מ,5. רן קרול,6. דני רבינר,7. גרשון ענבר,8. צבי פולג,9. איל פחימה   החלטה   17.03.2008

התובעת מבקשת לחייב את הנתבעים בגילוי המסמכים המפורטים בפתח הבקשה ובהעברתם לעיונה.,כתב התביעה נסב על אחריותם הנטענת של הנתבעים לתשלום סכום של 3,045,039 ₪ בגין חובה של הנתבעת 7 תמורת עבודות שבוצעו עבורה להקמת מכון טיהור שפכים סמוך לתחום השיפוט של ראש פינה, חצור הגלילית וצפת. כנגד הנתבעת 7 ניתן פסק דין בהעדר הגנה ביום 27/5/07 (בש"א 10811/07).,לטענת התובעת, הנתבעת 7 הוקמה על ידי הנתבעות 1-4 ("תעבורה", "גמול", "גמול אחזקות" ו"אתגל") לצורך הגשת הצעות למכרז. הנתבעות 1-4 נתבעו בגין ההתקשרות החוזית הישירה עם התובעת, ובטענה שהן פעלו בחוסר תום לב כלפיה, תוך מימון בלתי מספק.,בסעיפים 5.5 ו-5.6 לכתב התביעה טענה התובעת- "להתנערותן של תעבורה, גמול, גמול אחזקות ואתגל מתשלום החוב תוך התלותן בקיומה של ישות משפטית נפרדת אין שום בסיס, שכן ישות זו הוקמה לא לצורך יצירת מסך התאגדות והגנה מפני נושים בכלל ובמיוחד לא כלפי קל בנין, אלא רק כדי ליצור גוף פורמלי שבאמצעותו הן הגישו את הצעתן במכרז. זאת עוד, תעבורה, גמול וגמול אחזקות היו מעורבות במישרין בניהול הפרוייקט לאורך כל תקופת הקמתו, והן היו מעורבות בפ....
בשם המבקשת - עו"ד סודרי,בשם המשיבים - עו"ד מושקוביץ

1. בן צבי סלי,2. גובטה קמיד אורפילה - נגד - משרד הפנים   החלטה   17.03.2008

בפני בקשת העותרים בעתירה מנהלית 1659/07 לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידי בעתירה זו ביום 18.11.07. בפסק הדין דחיתי את העתירה ונתתי לעותר ארכה של חודש על מנת לאתר עובדת סיעודית חלופית שתטפל בו במקום העותרת, דהיינו עד ליום 18.12.07.,1. העתירה בתמצית,העותר הוכר כנכה צה"ל, כאשר בסוף שנת 2005 נקבעה זכאותו לעזרה סיעודית, והוא קיבל מיחידת הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת היתר להעסקת תושב חוץ בסיעוד. העותר החל להעסיק את העותרת עובר לקבלת ההיתר, ומשרד הפנים התנגד להעסקתה של העותרת כעובדת סיעודית אצל העותר, כיוון שהיא שוהה בארץ שלא כדין במשך מספר שנים. מאז ועד למתן פסק הדין נשוא הבקשה, ניתנו לעותר מס' ארכות שמטרתן הייתה לאפשר לעותר לאתר עובדת סיעודית חלף העותרת.,לעתירה זו קדמה אף עתירה נוספת, עתירה מנהלית 1723/06 , שהוגשה ביום 6.6.06 ונידונה בפני כב' השופט בנימיני (להלן: "העתירה הראשונה"). ביום 1.11.06 ניתן פסק דין בו נדחו טענות העותר בדבר הבטחה שלטונית ופגם מנהלי בהחלטת משרד הפנים ביחס להסדרת מעמדה של העותרת בארץ, והעתירה נדחתה. במסגרת פסק הדין ניתנה לעותר ארכה נוספת של שישה חודשים לביצ....

1 מגן אברהם,2 מגן מרדכי - נגד - לוצאטי יעל   פסק דין   17.03.2008

1. ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל-אביב (כב' השופט גולדין) בת.א. 105324/97, לפיו נדחתה תביעת המערערים אברהם ומרדכי מגן (להלן: "המערערים") לפנות את המשיבה יעל לוצאטי (להלן: "המשיבה") מדירה ברח' עין יעקב 21 בתל-אביב (להלן: "המושכר").,המשיבה היא אלמנתו של מר אורי לוצאטי ז"ל שהיה בעל זכות לדיירות מוגנת במושכר שבבעלות המערערים משנת 1987.,המשיבה התגוררה ביחד עם המנוח במושכר בהסכמת המערערים. היא נישאה למנוח בשנת 1991 וממשיכה לגור במושכר ביחד עם בתם המשותפת גם לאחר פטירת המנוח ביוני 1993.,2. עילות הפינוי כנגד המשיבה פורטו על ידי המערערים בכתב תביעה מתוקן (ראו תיק מוצגי המערערים) ומנו: שבירת קירות, חפירה מתחת לרצפה, בניית גלריה בדירה ללא הסכמתם ואי תשלום דמי שכירות מזה כמה שנים תוך הודאה מפורשת שהתשלום סוכל על ידם באופן מכוון "כדי שלנתבעת (המשיבה) לא יהיו כל טענות ומענות בגין זה שהתובעים (המערערים) הסכימו והשלימו עם השינויים הגדולים שעשתה במושכר" (עמ' 2 לכתב תביעה מתוקן); כמו כן טענו שהמשיבה הטרידה, הרגיזה והשפילה אותם כנימוק לשלול ממנה סעד מן הצדק.,לטענת המערערים, הסכמתם למגו....
בשם המערערים - עו"ד גפן אברהם,בשם המשיבה - עו"ד סדומי יהושע

אייל סלור - נגד - כלל ביטוח אשראי בע"מ   החלטה   17.03.2008

לפניי בקשה לפטור את המבקש מהפקדת עירבון על סך 15,000 ₪ בערעור שהוגש ע"י המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום מיום 19/3/07 ועל ההחלטה מיום 26/2/07 הדוחה את בקשת הרשות להתגונן שהוגשה מטעמו.,הבקשה לפטור מעירבון הוגשה ביום 17/10/07 והובאה לפניי רק היום.,המבקש מייחס למשיבה טענות שונות בקשר עם העברת כספי ערבות למוטב הערבות וזאת, לטענתו, מבלי שהמשיבה יידעה אותו על דבר הדרישה למימוש הערבות וחרף העובדה כי פג תוקף הערבות ועוד.,המבקש טוען כי מצבו הכלכלי גרוע וכי מאמציו לגייס את סכום העירבון לא נשאו פרי.,עוד טוען המבקש כי סיכויי הערעור טובים ועל רקע זה יש לשקול בחיוב את בקשתו, בין היתר, טוען שעל בית המשפט קמא היה לקבל את גרסתו שמדובר במזימה הנועדה להסב עליו את החוב ובאופן כללי עומד על כך שבבקשת רשות להתגונן מוטלים עליו נטלים מופחתים בכל הקשור לביסוס ראיותיו, ולא כך נהג בית המשפט קמא.,המבקש מפנה לתצהירו שנערך לצורך הבקשה לאיחוד תיקים ואשר צורפה לבקשה לפטור מתשלום אגרה שנדחתה (בש"א 11202/07).,בין לבין הוגשה הודעה מאת המבקש לפיה הוכרז כחייב מוגבל באמצעים ביום 16/10/07 וכי תיקי ההוצל"פ נגדו א....
בשם המבקש - עו"ד תומר פרסלר,בשם המשיבה - עו"ד ליבונטין ושות'

שטרן שמעון - נגד - מנהל הארנונה בעירית ת"א-יפו   פסק דין   17.03.2008

זהו ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ת"א-יפו, במסגרתה נדחה ערר המערער על החלטת מנהל הארנונה, אשר דחה את השגתו ביחס לחיובו בארנונה.,עניינו של הערעור הוא בשאלת תחולת סעיף 330 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "הפקודה"), לפיו מחזיק לא יחויב בארנונה בגין בניין שניזוק "במידה שאי-אפשר לשבת בו".,עובדות,1. המערער הוא בעל הזכויות והמחזיק בנכס ברח' יהודה הלוי 64 בתל אביב, ח-ן 34-001-0640-0006 (להלן: "הנכס").,הנכס הוא דירה בקומת קרקע בבניין בן 3 קומות (ר' חוות הדעת בנספח ג' לעתירה).,בבניין גרים אנשים והוא אינו עזוב (ר' פרוטוקול הדיון בועדת הערר - נספח א' לסיכומי המשיב).,לטענת המערער, מאז שנת 1990 ועד היום הנכס היה במצב הרוס, ללא כל אפשרות שימוש בו וללא כל שימוש בפועל.,2. בעקבות חיוב ארנונה שהוצא למערער, הגיש המערער השגה אל מנהל הארנונה.,כותרת ההשגה היא "השגה נגד חשבון שנתי ארנונה כללית ואגרת מים עבור שנת 2004" ונטען בה כי "הדירה עבורה דורשת העירייה את הארנונה הנ"ל איננה נמצאת במצב המאפשר לגור בה".,העתק ההשגה מיום 29.3.04 צורף כנספח א' לתגובת המשיב לערעור.,3. ביום....
בשם המערער - עו"ד עמי סביר,בשם המשיב - עו"ד שירה הרניב

אוסטרובר יואב - נגד - טל דן   פסק דין   17.03.2008

1. בין המבקש לבין המשיב נחתם הסכם מכר (להלן: "ההסכם"), מכוחו התחייב המשיב למכור למבקש מגרש. המבקש עתר בעתירה הנוכחית כי בית המשפט יאכוף את ביצוע הסכם המכר, וכי הוא יורה למשיב למסור לו את המחצית השניה של המגרש שטרם נמסרה לו, ולשלם למבקש פיצויים בגין הפרת ההסכם.,המשיב התנגד לתובענה, וטען כי הוא מלא את חובותיו על פי ההסכם, למעט חובתו למסור למבקש את המחצית השניה של המגרש, וזאת משום שהמבקש הפר את ההסכם תוך שעשה שימוש לא חוקי בשטח המגרש.,2. בישיבת יום 14.2.08, הגיעו הצדדים להסכמה ביחס לסיום המחלוקות ביניהם. הצדדים לא הגיעו להסכמה ביחס לכל הנושאים, והותירו את חלקם לקביעה על ידי בית המשפט. זו לשונה של ההסכמה בין הצדדים:,"אנחנו מסכימים להצעת בית המשפט לפיה בית המשפט יקבע, לאחר קבלה של טענות קצרות מהצדדים בכתב, מהו הסכום שעל המבקש לשלם למשיב בגין יתרת התמורה עבור הסכם המכר. בית המשפט יקבע את המועד להפקדת הסכום הנ"ל בידיו הנאמנות של ב"כ המשיב, וזאת עד להעברת הזכויות במקרקעין לידי המבקש. הסכום יופקד על ידי המבקש עצמו בשיק בנקאי, ולא על ידי אביו של המבקש שהוא פושט רגל. יובהר כי אם בסופו ש....

יקותיאל קזיזדה - נגד - 1. פדי מרגי,2. יעקב מרגי   פסק דין   17.03.2008

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל-אביב - יפו (כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל) מיום 10.12.06, לפיו נדחתה תביעת המערער יקותיאל קזיזדה (להלן: "המערער") לתשלום דמי תיווך והוא חוייב בהוצאות ובשכר-טרחת עורך-דין.,העובדות:,1. המערער, מתווך במקצועו, עתר לחיוב המשיבים פדי ויקב מרגי (להלן: "המשיבים") לתשלום סך של 91,817 ₪ בגין דמי תיווך בשיעור 2% מסכום רכישת דירה בצירוף מע"מ בעסקת תיווך שבוצעה על ידו. לטענתו - חתמו המשיבים ביום 27.02.02 על טופס לקוחות בו התחייבו לשלם את עמלתו בתמורה לאיתור נכס לרכישה. במעמד החתימה על הטופס הציע המערער נכס העונה על דרישות המשיבים ברחוב שנהב 3 בנווה-מונסון. ביום 01.07.03, לאחר שהראה למשיבים מספר נכסים אחרים, הציג להם דירה ברחוב אתרוג 7 בנווה-מונסון (להלן: "הדירה"). המערער ביקר עם המשיב פדי מרגו (להלן: "המשיב ") בדירה, תיאם פגישה בין בעל הדירה למשיבים, פעל לבירור המצב המשפטי של הדירה, ליווה את המשיבים למשרדי מינהל מקרקעי ישראל והוועדה המקומית לתכנון ובניה.,לאחר מספר ימים פנו המשיבים וטענו שאינם מעוניינים לשלם את עמלת דמי התיווך כי אינם מעוניינים בדירה.....
בשם המערער – עו"ד משה גלעד ואח',בשם המשיבים – עו"ד יניב ושות'

מנורה חברה לביטוח בע"מ - נגד - 1. בסט קאר שירותי רכב בע"מ,2. קליין ראובן (משיב פורמלי)   פסק דין   17.03.2008

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (כב' השופט חאג' יחיא)בתא' 195978/02 אשר דחה את תביעת השיבוב של המערערת מנורה חברה לביטוח בע"מ (להלן: "המערערת"), כנגד המשיבה 1 בסט קאר שרותי רכב (להלן: "המשיבה" ).,המשיבה חברה להשכרת מכוניות השכירה לראובן קליין (להלן: "המשיב") מכונית שבבעלותה. בעת שהמשיב נהג במכונית המושכרת הוא פגע ברכב אחר שהיה מבוטח אצל המערערת. המערערת שילמה למבוטחה פיצויים על נזקיו מהתאונה שהמשיב הודה באחריותו לה.,בתובענה לבית המשפט ביקשה המערערת כי המשיבים ישלמו לה סך של 47,886 ₪ מכח זכות התחלוף. המערערת צרפה לכתב תביעתה שנדונה בסדר דין מהיר מכתב מהמשיב בו הודה באחריותו לתאונה כדלקמן: "אני ראובן קליין...מודה שאני אשם בתאונה מיום 18.3.02 אך מכיוון שנסעתי ברכב מושכר של חברת "בסט" שאמורה להיות מבוטחת על הרכבים שלה כל פניותיכם ותביעותיכם צרכים להתבצע דרך חברת הביטוח של חברת "בסט" ולא דרכי." כן צרפה המערערת לכתב התביעה חוות דעת שמאי, הוראת התשלום למבוטח ולשמאי, ורשימת הפוליסה.,פסק הדין,בית המשפט קיבל את התובענה כנגד המשיב ודחה כאמור את התובענה כנגד המשיבה. בערעור ז....
בשם המערערת - עו"ד ניזרי אברהם,בשם משיבה 1 - עו"ד מר יוסי קרויזר

מדינת ישראל - נגד - כאותר בן מוחמד אבו עייש   גזר דין   17.03.2008

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו, לאחר שמיעת חלק מן הראיות, במסגרת הסדר טיעון לפיו תוקן כתב האישום (סומן א/1), כאשר הוסכם כי הטיעונים לעונש יהיו באופן חופשי ויוגש תסקיר שירות מבחן מבלי שיהיה בו כדי לחייב את המאשימה.,2. כעולה מכתב האישום המתוקן, הנאשם במסגרת 8 מסכתות כפי המפורט בכתב האישום המתוקן, עבר עבירות חמורות של סחר בנשק, הובלת נשק זאת במקרים רבים, כאשר לכך נוספות עבירות של רכישת נשק, הסתייעות ברכב לביצוע פשע, קשירת קשר לביצוע פשע ונשיאת נשק.,סיפור המעשה על פי כתב האישום מלמד כי הנאשם קשר עם אחר, נאסר בן עבד אלקדר חטיב (להלן: "נאסר חטיב"), למכור תחמושת של רובי M-16, אשר בכוחם להמית אדם, זאת לאחמד בן עאדל מוחמד בוז (להלן: "אחמד בוז"), המתגורר בשכם שבשטחי הרשות הפלשתינית (להלן, שטחי הרשות הפלשתינית - "השטחים").,במקרה אחר ובמסגרת אותו הקשר עם נאסר חטיב, מכר הנאשם לתושבי השטחים אחמד בוז ואדם נוסף בשם אבו על עבד המתגורר בטול כרם, תחמושת ונשק אחר.,בהזדמנויות רבות ובמקרים רבים ביצע הנאשם את העבירות כמפורט לעיל כדי מכירת קליעי מאג, קתות לנשק M-16
בשם המאשימה - עו"ד רן שחם,בשם הנאשם - עו"ד ראפי מסאלחה

מדינת ישראל - נגד - 1. יוסי בן מאיר הרוש,2. יהודה (מישל) בן מאיר הרוש   הכרעת דין   17.03.2008

מבוא:,נגד הנאשמים, יוסי בן מאיר הרוש (להלן: "נאשם 1"), ויהודה (מישל) בן מאיר הרוש (להלן: "נאשם 2"), הוגש כתב אישום המייחס להם את העבירות האלה:,1. חבלה חמורה בנסיבות חמורות, - עבירה לפי סעיף 335+333(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (להלן: "חוק העונשין").,2. תקיפה בנסיבות הגורמות חבלה של ממש, - עבירה לפי סעיף 380+382(א).,מן המפורט בכתב האישום עולה כי, נאשם 1, הנו בעל מכולת בשכונת טירת צבי בבית שאן (להלן: "המכולת"). באותה שכונה מתגוררים מרדכי סויסה (להלן: "המתלונן"), ובנו דוד סויסה (להלן: "דוד").,ביום 22/01/04, בשעות הצהריים הגיע דוד למכולת. נאשם 1, ביקש מדוד להחזיר לו חוב כספי אשר היה חייב לו. דוד ענה כי יחזיר את הכסף למחרת היום. בתגובה, בעט בו נאשם 1.,בשעות הערב סיפר דוד על שאירע במכולת למתלונן. המתלונן בא אל המכולת, שבה היו אותה עת הנאשמים. המתלונן שאל את נאשם 1, מדוע תקף את בנו. נאשם 1 השיב כי דוד חייב לו כסף ואם לא ישיב לו את כספו יכה את שניהם. המתלונן אמר כי, יתלונן על כך במשטרה. בתגובה לכך הכו אותו נאשם 1 ונאשם 2, אחז בכתפו והשליכו ארצה. הנאשמים המשיכו להכות את המתלונן ב....
בשם הנאשמים – עו"ד אזרד מאירה,בשם המאשימה - עו"ד יעל כץ

1. שמאי הירש,2. שולם הירש,3. בלה טיטלבוים,4. רויזה פרמיצה שניבלג - נגד - 1. מדינת ישראל,2. מינהל מקרקעי ישראל,3. חברת סי.בי.די סטאר ניהול בינלאומי בע"מ   פסק דין   17.03.2008

פסק דין חלקי,1. לפני בקשה למחיקת התביעה נגד נתבעת 3 על הסף מחוסר עילה.,2. על פי כתב התביעה, התובעים, הם המשיבים בבקשה זו, באים בנעליה של גב' חיה הירש, אשר הייתה בעלת חלקת קרקע הידועה כיום כחלקה 114 בגוש 30091, ואשר הופקעה לצורך הקמת בית כנסת ומקווה תת קרקעי. התובעים טוענים כי מטרת ההפקעה לא מומשה ולפיכך, בהתאם להלכה שנקבעה בפסק דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל (פ"ד נה(2) 625), הם זכאים כי תושב להם הקרקע. אף על פי כן, ביום 26.4.06 שונה ייעוד הקרקע והיא נמכרה על ידי הנתבעים 1-2 במכרז לנתבעת 3. כתב התביעה נסמך על עילות תביעה שעניינן עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובת הנאמנות, והפרת חובת תום הלב. בהסתמך על עילות אלו טוענים המשיבים כי "משנמנעו הנתבעים להציע לתובעים לרכוש בחזרה את החלקה טרם נמכרה לידי נתבעת 3 פעלו הנתבעים שלא כדין ומכאן קמה הזכות לקבלת פיצויים. כבוד ביהמ"ש מתבקש להורות לנתבעת לשלם לתובעים סך של 3,094,680 ₪ שהינו ההפרש שבין סכום התמורה אשר שילמה נתבעת 3 לנתבעים 1 ו-2 בגין החלקה לבין הסכום ששולם להורי התובעים (המנוחים) כפי....
בשם התובעים - עו"ד אסא זוהר ואח',בשם הנתבעים - עו"ד בועז אדלשטיין ואח'

דוד שטרסבורג - נגד - הועדה המיוחדת לפי חוק יישום תוכנית ההתנתקות   פסק דין   17.03.2008

1. עניינה של עתירה זו בבקשת העותר לקבל פיצוי כשוכר בדיור ציבורי בגין התקופה בה התגורר באשקובית מס' 2 בישוב קטיף בין השנים 1989-2002.,2. העותר, מר דוד שטרסבורג, עלה בגפו מפינלנד לישראל בשנת 1989. מאז ועד לפינוי גוש קטיף, התגורר העותר בישוב קטיף והתפרנס מעבודות שמירה ועבודות מזדמנות. כיום אין עוד חולק כי משנת 1989 ועד חודש אפריל 2002 התגורר העותר באשקובית מס' 2 בישוב קטיף ובאפריל 2002 עבר העותר לבית אחר בישוב שמספרו 9 או 141. מספר הבית איננו ודאי מכיוון שבישוב קטיף שרר בלבול רב בכל הקשור למספרי הבתים. אשר לשכירות בדיור ציבורי, ידוע כי התקיימה שכירות מסוג זה במקום וכי עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ (להלן - עמידר) וההסתדרות הציונית העולמית (להלן - ההסתדרות הציונית) השכירו מבנים לישוב קטיף על מנת שזה ישכירם לתושבי המקום. השאלה המצריכה הכרעה היא לכן, האם הישוב קטיף השכיר לעותר את אשקובית 2 במסגרת שכירות בדיור ציבורי.,3. לאחר פינוי גוש קטיף, הגיש העותר תביעה לפי חוק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה-2005 (להלן - החוק). במסגרת התביעה, ביקש העותר, בין השאר, פיצוי מכוח סעיף 38 לחוק, ....
בשם העותר - עו"ד נפתלי ורצברגר,בשם המשיבה - עו"ד יעל ענתבי

1. נהיל אערג',2. גסאן אערג',3. גורג' אערג',4. מריאנא אערג',5. גודית אערג',6. גיהאן אערג' - נגד - שר הפנים   החלטה   17.03.2008

,1. המשיב יגיש כתב תשובה לעתירה בהתאם להוראות תקנה 10 לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000, לא יאוחר מיום 1.6.08.,,2. ניתן בזה צו ארעי, לפיו העותרים 2-6 לא יגורשו מהארץ עד למתן החלטה אחרת בעניין, או עד למתן פסק דין בעתירה, לפי המוקדם.,3. המשיב יגיש תגובה לבקשה למתן צו ביניים בתוך 10 ימים. אי הגשת תגובה תיחשב להסכמה כי הצו הארעי יהפוך לצו ביניים, לפיו העותרים לא יגורשו מהארץ עד למתן פסק דין או החלטה אחרת. המשיב יוכל לעתור לביטול צו הביניים בכל עת.,4. העותרים יוודאו מיד המצאת העתירה והבקשה לצו ביניים למשיב, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים.,5. דיון בעתירה נקבע ליום 15.6.08 בשעה 12:00.,6. על הצדדים להגיש עיקרי טיעון כנדרש בתקנה 14 לתקנות בית המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000.,7. המזכירות תשלח העתק החלטה זו לבאי כוח הצדדים בפקסימיליה.,ניתנה היום י' באדר ב', תשס"ח....
בשם העותרים - עו"ד נסרי עאמר

לוי רות - נגד - רפי אלברטל   החלטה   17.03.2008

בקשה להארכת מועד להגשת ערעור,בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום (כב' השופטת א' שניידר) בת"א 15712/06.,כללי,1. המשיב הגיש ביום 28.8.06 בקשה לביצוע שטר כנגד המבקשת בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים. בעקבות התנגדות המבקשת הועבר ההליך לדיון בסדר דין רגיל. בדיון מקדמי שקיים בית משפט קמא בתובענה חוייבו הצדדים, הדדית, להגיש תצהירי גילוי מסמכים. ביום 6.6.07 הגיש המשיב בקשה ראשונה למחיקת כתב הגנתה של המבקשת בגין אי הגשת תצהיר גילוי מסמכים, וביום 2.7.07 הגיש המשיב בקשה נוספת למחיקת כתב ההגנה. בית משפט קמא קיבל את הבקשה בו ביום, הורה על מחיקת כתב ההגנה ועל המשך ההליך נגד המבקשת בלשכת ההוצאה לפועל. בקשתה של המבקשת לביטול פסק הדין נדחתה ביום 23.8.07.,2. כאמור, פסק הדין ניתן ביום 2.7.07. המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין ביום 18.10.07, לאחר שחלף המועד להגשת הערעור, ומבלי שהגישה בקשה להארכת מועד להגשת ערעור. בקשה זו הוגשה ביום 20.11.07, במסגרתה מבוקשת הארכת המועד בשישה ימים.,טענות הצדדים,3. המבקשת טוענת כי הערעור הוגש באיחור מחמת טעות בספירת הימים של בא כוחה, שסבר כי הגיש את ....
בשם המבקש – עו"ד א' שפירא,בשם המשיב – עו"ד ש' ז' פונדמינסקי

מדינת ישראל - נגד - 1. מחמוד שוויקי,2. בלאל וערי,3. פלוני (קטין)   החלטה   17.03.2008

הבקשה והאישום,1. לפניי בקשה למעצרם של המשיבים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם בת"פ 1008/08, שבו הואשמו בעבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, ניסיון לחבלה בכוונה מחמירה ותקיפת עובד ציבור - לפי סעיפים 332(3), 329(א)(2) ו-381(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. העבירות המיוחסות למשיבים - השניים הראשונים בגירים והאחרון קטין כבן שש-עשרה - בוצעו ביום 3.3.08, בצהרי היום, במהלך התפרעות רבתי אלימה שאירעה ברח' צלאח א-דין בירושלים.,2. בכתב-האישום נטען, כי במהלך ההתפרעות האמורה נחסם הרחוב בידי מספר צעירים, באמצעות מכולות אשפה שנגררו לרוחב שני נתיביו והובערו באש. בסמוך לאחר מכן, הגיעה למקום מכונית מסוג "טויוטה יאריס", המשמשת את מחלקת הפיקוח על החניה של עיריית ירושלים. ברכב נהג פקח חניה, ולצידו ישבה פקחית חניה, שניהם לבושי מדים. כאשר הגיעה המכונית לאזור החסימה, האט נהגה את מהירות הנסיעה וניסה לאתר נתיב הימלטות. בשלב זה התגודדו במקום מספר רב של צעירים, ביניהם המשיבים, אשר זיהו את נוסעי הרכב כפקחי עירייה והחלו ליידות אבנים רבות לעברם.,עוד נטען בכתב-האישום, כי במהלך ההתפרעות האמורה נטל משיב 1 אבן בי....
בשם המשיבים 1-2 - עו"ד א' אבו קטיש,בשם המשיב 3 - עו"ד מ' תבאת

פנחס פנחסי - נגד - 1. רשת ש. דגן תעששיות בע"מ,2. שלמה דגן   פסק דין   17.03.2008

בקשה להעברת בורר מתפקידו (סעיף 11(1) ו- (2) לחוק הבוררות, התשכ"ח- 1968,("חוק הבוררות"),בין פנחס פנחסי ("המבקש") ושלמה דגן ("משיב 2") נתגלעה מחלוקת שהועברה לבוררות בפני בורר מוסכם, מר יאיר ביטון ("הבורר"). הסכם הבוררות נכרת בפברואר 2005.,הבורר הנכבד חילק את מהלך הבוררות לשני נושאים שיידונו בנפרד. חלקה הראשון של הבוררות נועד להכרעה בסוגיה האם מחצית מגרש שבבעלות המבקש נמכרה למשיבים. החלק השני של הבוררות נועד להתחשבנות הנוגעת לאגרגטים שסיפק המבקש למשיבים.,הבורר מינה, בהסכמת הצדדים, את רואה החשבון עופר סוסובר לעריכת בדיקה חשבונאית על פי מסמכים שימציא לו כל צד, לפי הוראות הבורר. המבקש העביר את המסמכים לרואה החשבון, מר סוסובר, באוגוסט 2006.,ב 4.12.06 ניתן פסק ביניים. בסעיף 29 לפסק הביניים נאמר:,"לפיכך אני מורה לדגן להעביר לרו"ח סוסובר את כל החומר שברצונו למסור לצורך בדיקת ההתחשבנות בין הצדדים. היה והחומר לא יועבר לרו"ח סוסובר עד ליום 15.12.06, תבוצע הבדיקה על סמך החומר שיהיה בידי רו"ח סוסובר במועד זה.",המשיבים לא העבירו את מסמכיהם לרואה החשבון, עד ל15.12.06.,בהחלטתו הסביר הבורר את ש....
בשם המבקש - עו"ד י. ריכטר,בשם המשיבים - עו"ד אדם פרומקין ואח'

לטיף זקן - נגד - אמנון זקן   החלטה   17.03.2008

לא מצאתי בתיק בית המשפט תגובה מטעמו של עו"ד תיבי לבקשה להבהרת החלטה שהגיש עו"ד שחור (אף שמצויה בתיק תגובתו של עו"ד שחור לתגובתו של עו"ד תיבי).,על עו"ד תיבי להמציא התגובה לתיק בית המשפט בתוך 3 ימים.,ניתנה היום, י' באדר ב', תשס"ח (17 במרץ 2008), בהעדר הצדדים.....
בשם המבקש - עו"ד עמוס תיבי,בשם המשיב - עו"ד יוסף שחור ואח'


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים