law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

מגדל חברה לביטוח בע"מ - נגד - החברה הלאומית לדרכים בע"מ   פסק דין   17.03.2008

1. התביעה, היא תביעת שיבוב, בגין נזקים שנגרמו לרכבו של המבוטח (להלן - "הנהג"), אשר נסע בכביש המוביל לגוש עציון, אשר הנתבעת אחראית לתחזוקתו.,2. התובעת טענה בכתב התביעה, כי ביום 14.1.07, בעת בה הנהג נסע כ-5 ק"מ לפני הפניה לישוב נווה דניאל, "עלה הרכב על בור פתוח בכביש". כתוצאה מכך, ניזוקו חישוק קדמי ימני, צמיג קדמי ימני וחישוק אחורי ימני, של הרכב המבוטח.,3. הנהג העיד, כי כ-50 מ' לפני הכניסה לנווה דניאל, ולא 5 מטר, כאמור בכתב התביעה, שמע שתי מכות, קדמית ואחורית ודפיקה חזקה ברכב. למרות עוצמת המכות והרעש הנלווה להן ולמרות היות מצוי בסמוך לפניה לישוב, לא ראה לנכון הנהג, לעצור את רכבו בצד הדרך או לפנות ימינה בפניה לנווה דניאל, כדי לבחון, אם רכבו ניזוק וכדי לברר מה גרם למכות ברכבו. ,4. מעדות הנהג עולה, כי רק מספר שבועות מאוחר יותר לקרות התאונה, בהיותו נוסע בכבי....

שירביט חברה לביטוח בע"מ - נגד - 1. מנורה חברה לביטוח בע"מ,2. שמעוני אמנון   פסק דין   17.03.2008

1. לפנינו תביעת שיבוב על סך של 1,248 ש"ח.,לטענת התובעת בכתב התביעה, ביום 19.3.06 נהג מר דב אברמוביץ ברכב המבוטח על ידי התובעת (להלן - אברמוביץ) ובהגיעו לצומת מרומזר עצר את הרכב בשל מופע אור אדום.,לפתע התנגש בו מאחור רכב הנתבעים שהיה נהוג בידי הנתבע 2 (להלן - הנתבע).,התובעת טוענת שהאחריות לתאונה מוטלת על הנתבע ועל כן דורשת ממנו את תשלום נזקי הרכב המבוטח ששולמו על ידה.,2. לטענת הנתבעים בכתב ההגנה, רכב הנתבעים עמד מאחורי רכב התובעת בהמתנה בשל מופע רמזור אדום. הנתבע גלש באיטיות ובמהירות - אפס לעבר רכב התובעת, ונגע בו קלות אך לא נגרם שום נזק.,לטענתם, החלק האחורי של רכב התובעת היה פגוע ובלוי ללא קשר לאירוע נשוא התובענה. בין היתר, הפגוש האחורי בחלקו השמאלי של רכב התובעת היה עקום וחלוד עוד בטרם התרחש האירוע, ורכב הנתבעים כלל לא נגע ברכב התובעת בצד זה.,3. בהודעתו של הנתבע על התאונה לנתבעת מס' 1 מיום 27.4.04 אמר הנתבע כי הרכב היה פגוע לפני האירוע ואף הוסיף:,"לדעתי מנסה המתלונן לנצל את המקרה כדי לתקן את הפגוש,הפגוע בדרך של תרמית".,4. בעדותו בפני ביום 11.3.08 הודה אברמוביץ שהיה לו נזק קו....

בהאא נימר גאנם - נגד - מגדל חברה לביטוח בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. הצדדים יגישו את כל עדותיהם הראשיות, הן של הצדדים עצמם והן של כל העדים מטעמם בתצהירים. לתצהירו של כל עד יצורפו כל המסמכים שבדעתו של אותו בעל-דין להגיש באמצעות המצהיר. האמור מתייחס אף לחוות דעת של מומחה. אי הגשת תצהירים תחשב כאי התייצבות לדיון על כל המשתמע מכך.,2. האמור בתצהירים לרבות המסמכים שצורפו להם, יחשב כקביל על-תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות לאמור בתצהירים או למסמכים. על הצד המתנגד להגיש את התנגדותו בכתב בתוך 30 יום מיום קבלת תצהירי הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בה בית-המשפט לאחר קבלת תגובת הצד שכנגד.,3. תצהירי התובע/ים יוגשו בתוך 45 ימים עם עותק ישירות לב"כ הנתבע/ים, שיגיש את תצהיריו 45 יום לאחר-מכן, עם העתק ישירות לב"כ התובע/ים. תצהירי חוקרים יוכנו ויחתמו במועד שנקבע, אולם יוגשו לאחר תום פרשת התביעה.,4. אם יבצר מצד להגיש את עדותו של מי מעדיו בתצהיר, יגיש אותו צד, במועד שנקבע להגשת התצהירם מטעמו, בקשה מנומקת לבית-המשפט, בה יפרט שם העד, מענו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על-ידו בקשר לכך. לבקשה זו יצורף מסמך, המכיל את ....

רשות השידור חיפה - נגד - אגבאריה סאמי   פסק דין   17.03.2008

לפני תביעתה של רשות השידור לתשלום סך 4,056.06 ₪ המהווים לטענתה את חובו של הנתבע בגין אי תשלום אגרת טלויזיה.,בתיק ניתן כבר פס"ד חלקי לגבי החוב עד לחודש פברואר 2004 בו הודה הנתבע. פסק הדין החלקי כולל הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בשיעור 680 ₪ + מע"מ.,בתמצית, טוען הנתבע כי בחודש פברואר 2004 אירעה שריפה בעסקו לשם העביר את מקלט הטלויזיה, הטלויזיה ניזוקה ויצאה מכלל שימוש ומאז אינו מחזיק במקלט אחר.,בחקירתו הנגדית טען הנתבע לראשונה כי אשתו דחתיה וכי הוא עצמו נעדר מהבית לתקופות ארוכות עקב עבודתו במרכז הארץ. בעדותו גם סיפר כי אינו מחזיק בטלויזיה וכי יש לו 2 ילדים קטנים.,יובהר, בכל תצהיר עדותו הראשית לא נטען כי כיום (או מאז השריפה) אינו מחזיק במקלט טלויזיה.,הנתבע טען כי לא ידע שעליו לשלם אגרה וכי לא קיבל כל דרישה או התראה, גם לא ידע שעליו להודיע על הפסקת השימוש במקלט, כפי שהעיד בחקירתו.,ב"כ הצדדים סיכמו ופסק הדין ינומק באופן תמציתי ובהתאם להוראת תק' 214 ט"ז.,חוק רשות השידור מעביר את הנטל מכתפי התובעת לאזרח להראות ששוב אינו מחזיק במקלט טלויזיה.,במקרה דנן, אין התייחסות בתצהיר הנתבע לעניין החז....
בשם התובעת - עו"ד ניסים זהר,בשם הנתבע - עו"ד אבו חוסין חוסין

נביעות טבע הגליל בע"מ - נגד - 1. הסדנא של שלומית בע"מ,,2 שבתאי הררי   פסק דין   17.03.2008

1. בפניי תביעה שטרית שמקורה בשטר חוב שנחתם על ידי נתבעת מס' 1 ( להלן "החברה" ), ובערבות אוואל של נתבע מס' 2 שהינו מנהלה ( להלן "הנתבע" ), להבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי התובעת בכל הקשור להסכם לאספקת מים מינרליים שנחתם בין הצדדים ביום 3.11.02.,2. הנתבעים הגישו בקשת התנגדות בה טענו כי סוכם בין הצדדים שהמחירים בהם תחוייב החברה בגין אספקת המים על ידי התובעת ,יהיו על בסיס מחירים זהה למחירים ששולמו על ידי הנתבעת לחברת מי עדן, אשר סיפקה באותה עת את המתקן ומיכלי המים לתובעת.,לאחר אספקת מספר מיכלי מים על ידי התובעת, התברר לנתבעים על פי הנטען, כי החברה חוייבה בסכומים יותר גבוהים מהמוסכם, ולכן הודיעה החברה לתובעת על הפסקת ההתקשרות עימה, וביקשה שנציג מטעמה ייגש לקבל חזרה את המתקן לידיה. מאז הפסיקה החברה לקבל מיכלי מים מהתובעת, והמיכלים והמתקן אוחסנו באחד ממחסניה על פי הנטען.,3. התובעת הכחישה את טענותיהם הנ"ל של הנתבעים וטענה כי הסכומים שבהם חוייבה החברה בגין אספקת המים, הם אותם סכומים שעליהם הסכימו הצדדים.,עוד טענה כי החברה חתמה על הסכם שבו התחייבה למכסת צריכה מינמאלית של 10 כדים לחוד....
בשם התובעת - עו"ד י. נח ואח'

מדינת ישראל - נגד - זובידאת סאמר   הכרעת דין   17.03.2008

1. לנאשם הנ"ל יוחסה עבירה של נהיגה ברכב תוך שימוש בטלפון נייד, שלא באמצעות מיקרופון המותקן ברכב, בעת שהרכב היה בתנועה, וזאת בניגוד לתקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה, תשכ"א - 1961. (להלן: "תקנות התעבורה").,2. על פי הנטען בכתב האישום, בתאריך 26.01.07, בשעה 10:00, בשד' ההסתדרות במפרץ חיפה, נהג הנאשם ברכב משא מס' 33-406-15 ובעת שהרכב היה בתנועה השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות מיקרופון המותקן ברכב.,3. הנאשם אשר כפר בעובדות כתב האישום, טען כי דיבר עם הרמקול המובנה ("הספיקר") של מכשיר הטלפון שהונח על לוח השעונים. הוא הוסיף כי עד התביעה "תפס אותו" אחרי שירד מהמשאית.,4. מטעם התביעה העיד עורך הדו"ח, מתנדב יוסף רם (להלן - "המתנדב" או "עד התביעה").,עד התביעה חזר על תוכן הדו"ח, לפיו עמד ברמזור בצ'ק פוסט והבחין במשאית בה נהג הנאשם נוסעת בשד' ההסתדרות מכיוון קריות לכיוון חיפה, כשהנהג מחזיק בידו הימנית פלאפון נייד צמוד לאוזן תוך כדי נסיעה רצופה. המתנדב מציין כי שמר על קשר עין רצוף עם הנאשם תוך כדי נסיעה אחריו עד שהמשאית נעצרה באתר עבודות של גשר הקריות.,5. בחקירתו הנגדית העיד עד ....
בשם המאשימה - עו"ד רס"ב בטי

מירב בסול - נגד - 1. בנימין ברדוגו,2. הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל מרכזי   החלטה   17.03.2008

1. בפני בקשה לצו מניעה זמני כנגד המשיב 1 (להלן: "המשיב"). המבקשת עותרת לכך שביהמ"ש יאסור על המשיב לחזור למקום עבודתו אצל הנתבעת 2 ו/או ימצא במרחק 500 מטרים ממקום הימצאה. הבקשה הוגשה סמוך למועד, בו היתה אמורה להסתיים תקופת השהייה של המשיב מעבודתו, עקב עילה אחרת, שאינה קשורה למבקשת.,2. המבקשת טוענת כי היא סבלה בעבר מסדרה של הטרדות מיניות קשות מאוד מצד המשיב, המגיעות בחלק מהמקרים עד כדי תקיפה מינית. הוגשה תלונה למשטרה, אשר חוקרת אותה. המשטרה טרם החליטה אם יש ממש בתלונה ואם תמליץ להגיש נגד המשיב כתב אישום.,3. המבקשת טוענת כי מאחר והמשיב צפוי לחזור לעבודה בזמן הקרוב, היא צפויה להמשך הטרדות מיניות מצידו, דבר שלא יאפשר לה לעבוד באופן סביר ויפגע בזכויותיה. כן טוענת המבקשת, שעקב מעשיו של המשיב בעבר, היא סובלת מחרדה ופחד ממנו עד כדי כך שחזרתו לעבודה תכניס אותה למצוקה נפשית קשה, דבר שיפגע בזכויותיה.,4. המשיב מצידו מכחיש את כל האשמות המבקשת. לטענתו הכל עלילה נגדו, פרי שיתוף פעולה ואף בי....
בשם המבקשת - עו"ד ניזאר חדאד

1. מדינת ישראל,2. צבא הגנה לישראל,3. משטרת ישראל - נגד - 1. עזבון המנוח אברהים בן עטא מחמוד,2. עטא בן עבד אלרחים מחמוד,3. עפת בת חאפד מחמוד,4. מליכה בת אברהים מוחמד,5. אדיב בן אברהים מחמוד (קטין),6. דכרא בת אברהים מחמוד (קטינה),7. אמגד בן אברהים מחמוד (קטין)   החלטה   17.03.2008

לפניי בקשה לצוות על התובעים ליתן ערובה לתשלום הוצאות הנתבעים למקרה שהתביעה תדחה, בהתאם לתקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. אין מחלוקת כי התובעים מתגוררים בסיריס שבאזור ג'נין.,עפ"י ההלכה הפסוקה, תובע המתגורר מחוץ לתחום השיפוט ואין בידו להצביע על נכסים במדינת ישראל, מהם יוכל הנתבע להפרע הוצאותיו - די בכך כדי לחייבו בהפקדת ערובה וראה י. זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה 7, עמ' 900 וכן רע"א 544/89 - אויקל תעשיות (1985) בע"מ נ' נילי מפעלי מתכרת, פ"ד מד (1), 647.,ואם זו ההלכה לגבי תושב חוץ ולגביו ניתן לבצע הליכי גביית הוצל"פ לפי הסכמים ואמנות בינלאומיות, הדבר נכון ביתר שאת ביחס לתושב שטחי הרשות הפלסטינית.,סמכות לשכות ההוצל"פ בישראל היא טריטוריאלית ואין להן כיום סמכויות שתאפשר אכיפת גביית הוצאות או פסקי דין שנפסקו ע"י בתי משפט בישראל.,התובעים אינם כפופים להליכי הוצל"פ של מדינת ישראל ובכך אין הם נוטלים כל סיכון, המוטל על כל נתבע המגיש תביעה, כי בהינתן דחיית תביעתם יאלצו לשלם הוצאות.,כנגד זכות הגישה לערכאות של התובעים שהיא זכות קונסטיטוציונית מהמעלה הראשונה, עומדת זכותה הקני....

סימיליקה ברקו - נגד - עיריית חיפה   פסק דין   17.03.2008

ב"כ הצדדים הסמיכו את ביהמ"ש ליתן פס"ד על דרך הפשרה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט.,1. התובעת ילידת 1923, נפלה ביום 1.8.07 על מדרכה ברח' הנביאים בחיפה, בעת שעמדה לעלות לאוטובוס. הוצגו תמונות של המדרכה מהם עולה כי בקטע מסויים, יצאו האבנים המשתלבות ממקומן ובלטו מעל המדרכה. כן עולה מהתמונות כי המקום נמצא בתחנת האוטובוס, ובסמוך למקום עצירתו של האוטובוס.,2. כתוצאה מהנפילה נפגעה התובעת בפניה ובראשה. התובעת חזרה לביתה והזמינה רופא על ידי שירות מוקד. בתעודה רפואית שניתנה על ידי רופא המוקד מיום האירוע נרשם כך: "ללא סחרחורות, כאב ראש מעט, נושמת דרך האף באופן חופשי, אין הגבלות בתנועה, המטומה באיזור אף ועיניים". כן הומלצה מנוחה למשך 24 שעות. מתמונות שהציגה התובעת, אשר צולמו זמן קצר לאחר האירוע, נראית הפציעה באף וליד העיניים.,כחודשיים לאחר האירוע פנתה התובעת לרופא משפחה, והתלוננה על כאבי ראש, סחרחורות וחוסר ביטחון ללכת בלי ליווי. הבדיקה שנעשתה לה היתה תקינה לחלוטין. לא הוגשה חוות דעת רפואית ואין טענה לנכות צמיתה.,3. ב"כ התובעת טוענת כי במשך חודש וחצי לאחר התאונה נאלצה התובעת לעבור להתגורר בב....
בשם התובעת - עו"ד דוידוב עופר,בשם הנתבעת - עו"ד איימן חורי

גינון נפסו בע"מ - נגד - עירית חיפה   החלטה   17.03.2008

1. על-פי ההחלטה בפסק-הדין מיום 1/1/08 הגישו הצדדים שומת הוצאות ותגובה.,טענות "גינון נפסו",א. נסיבותיו המיוחדות של תיק זה, והיקף העבודה והמאמץ אשר נדרשו ממנה ומבא כוחה, חייבים לבוא לידי ביטוי בשלב פסיקת ההוצאות ושכר הטרחה : הצורך בניהול תובענה בגין עבודות אשר בוצעו על ידה ואושרו לתשלום על ידי העירייה, אשר בתואנות שווא התחמקה מלשלמם, הגנה מפני התביעה שכנגד אשר הוכח כי הייתה תביעת שווא, והתנהגות העירייה כמפורט בפסק-הדין.,ב. הוצאות משפטיות,סכומה המשוערך,סכום ההוצאה,תאריך ההוצאה,תיאור ההוצאה,33,457 ₪,26,359 ₪,30/10/03,אגרת בית-משפט,29,168 ₪,26,996 ₪,25/12/06,אגרת בית-משפט,5,243 ₪.,4,879 ₪,6/2/07,הוצאות הקלטה,10,756 ₪,10,000 ₪,17/9/06,תשלום למומחה דני מירן,78,624 ₪,סה"כ,,ג. יש לחייב את העירייה במלוא הוצאות האגרה ולא רק באופן יחסי לסכום אשר נפסק על-ידי בית המשפט בפסק הדין, וזאת בשל הנסיבות אשר פורטו בסעיף א.,ד. יש לחייב את העירייה במלוא שכר טרחתו של מר מירן. "גינון נפסו" נאלצה לשכור את שירותיו, רק בשל העובדה שהעירייה כחלק מהגנתה, הציגה סקר גנים שנערך על ידה ואשר....
בשם התובעת - עו"ד סמנדלבום שמואל,בשם הנתבעת - עו"ד פינגרר רן

טרקלין ח'זראן בע''מ - נגד - הבנק הבינלאומי סניף המפרץ   החלטה   17.03.2008

הבנק - המשיב אוחז בארבעה שיקים משוכים מחשבונה של המבקשת וחתומים לכאורה על ידה, אשר חוללו בהעדר פרעון.,טענתו העיקרית של מנהל המבקשת אשר תצהיר מטעמו הוגש בתמיכה בהתנגדות, היא שהשיקים נשוא בקשת הביצוע "אבדו, נגנבו וזוייפו ונמסרו ללא רשותי לצד שלישי והתגלגלו לזוכה, אשר ידעה אודות הסיפור של השיקים הללו".,בדרך כלל טענת זיוף היא טענה טובה בשלב של בקשת רשות להתגונן, אלא שבענייננו, נמנע המצהיר מלפרטה. לא ברור אם החותמת המופיעה על השיקים היא חותמת החב' אם לאו, וכמו כן אין התייחסות בתצהיר לחתימה המופיעה על החותמת. המצהיר אינו טוען במפורש שהחתימה המופיעה על החותמת היא חתימה מזוייפת, ואינו מפרט למי בחב' המבקשת יש זכות חתימה למשוך שיקים מחשבונה.,בנוסף לכך קיימת סתירה מהותית בין סעיף 3 לבקשה לבין טענת המבקשת בסעיף 8 לתצהיר.,בסעיף 3 לבקשה מציין ב"כ המבקשת כי: "השיקים נשוא בקשת הביצוע ניתן כנגדם הוראות ביטול וזאת בשל כשלון תמורה מלא הן לגבית הפרת צד שלישי בשם אר.אס.אס. למסחר בע"מ".,המבקשת טוענת כי אין לפרוע את השיקים בשל כשלון תמורה, וטענה זו אינה מתיישבת עם טענת המצהיר בסעיף 8 לתצהירו כי השי....
בשם המבקשת - עו"ד קויקס פארס,בשם המשיב - עו"ד דותר צור

חמאם יוסף - נגד - 1. ניגאר בהאי אמסלם,2. מליחה אנסרי (ניתן פסק דין),3. אימסט אזל (נמחקה)   החלטה   17.03.2008

1. בפני בקשה להורות על הקטנת הערבות אותה הפקיד המבקש כתנאי להטלת עיקולים שונים על זכויות המשיבות, וזאת בהתאם להחלטת כב' הרשם (כתוארו אז) ברגר מיום 24.11.05.,2. לטענת המבקש, העמיד הרשם ברגר את הערובה על סך של 50,000 ₪ כתנאי למתן העיקולים בזמנו, בהתבסס על ההנחה שעסקינן בשלוש נתבעות, ובנזק שעלול להיגרם לשלושתן גם יחד, ובשים לב לכך ששתיים מהן אינן מתגוררות בארץ. כעת, משנותרה התביעה כנגד המשיבה 1 בלבד, מן הראוי להקטין את הערובה ולהעמידה על סך 5,000 ₪ בלבד, בייחוד לנוכח כמות הראיות המבססות את תביעת המבקש.,3. המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה, יש להותיר את הערובה כפי שנקבעה על-ידי כב' הרשם. זאת בין היתר על שום שהערבות נקבעה עוד טרם הורחב העיקול בהחלטה מאוחרת, באופן שהוא חל גם על נכסי המקרקעין של המשיבה, ששווים מוערך בסכום של למעלה ממיליון ומאתיים אלף דולר. ב"כ המשיבה ציין כי בבקשתו להטיל עיקול ברישום על מקרקעי המשיבה, הסכים ב"כ המבקש לכך שהערבות הבנקאית ע"ס 50,000 ₪ תשמש כבטוחה גם לצורך אותו עיקול. מכאן שלא ברור מה פשר השינוי בעמדתו ובקשתו לצמצם עתה את היקף הערובה.,4. לאחר שבחנתי את הבקשה....
בשם המבקש - עו"ד א. מרגלית,בשם המשיבות - עו"ד י. ברינט

מנסור בסמאן - נגד - 1. ביראני חוריה,2. הראל חב' לביטוח בע"מ,3. מנורה חב' לביטוח בע"מ   פסק דין   17.03.2008

לפני תביעה נזיקית לתשלום סך 17,780 ₪ המהווים לטענת התובע נזק שנגרם לו כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה לרכבו ביום 12.03.07.,רכב התובע היה בחניה כאשר התנגשות בין שני כלי רכב אחרים, גרמה לכך שרכב הנתבעת 1 יהדף ויפגע ברכבו.,התובע העיד בחקירה ראשית, נחקר בחקירה נגדית ולמעשה עלה כי אין לו כל ידיעה ממקור ראשון כיצד אירעה התאונה והוא למד על דרך אירועה מתוך שיחות עם אנשים אחרים. הוא התרעם על כך כי לא הושארו על רכבו פרטים כלשהם ועל כך כי באותו יום מיהר לבקר את בנו שאושפז בבית חולים.,הנתבעת 1 העידה ונחקרה ומעדותה עולה כי גם היא לא ראתה כיצד בדיוק אירעה התאונה. היא נסעה לאחור ובזוית לכיוון הכביש (חד סיטרי ובעליה) ואז חשה במכה חזקה שגם הדפה אותה קדימה.,לטענתה לא ראתה את רכב הנתבעת 3 בשום שלב עד לתאונה ואם היתה רואה אותו, היתה נותנת לו זכות קדימה.,עפ"י עדותה הכביש היה רטוב ולרכבה נגרם נזק בפינה אחורית ימנית.,מטעם הנתבעת 3 העיד ונחקר הנהג ברכבה מר חלבי.,מר חלבי סיפר שהוא בא מכביש צדדי בירידה, פנה שמאלה והשתלב ברח' בו אירעה התאונה, נסע לאט בין 30-
בשם התובע - עו"ד הלון אברהים,בשם הנתבעים - עו"ד משה רוני, עו"ד ביטון יצחק

שירות לחקלאי צדוק בע"מ - נגד - 1. גרונדשטיין ורדה,2. שירביט חברה לביטוח בע"מ   פסק דין   17.03.2008

ביום 11.5.06 אירעה תאונת דרכים בנתיבי איילון סמוך לפניה לדרך השלום בכיוון צפון. המעורבים בתאונה מר וולקוב אנדריי אשר נהג במשאית התובעת/נתבעת שכנגד (להלן: "הנהג"), והגב' וורדה גרונדשטיין אשר נהגה במכונית המבוטחת ע"י הנתבעת 2/התובעת שכנגד. (להלן: "הנתבעת 1").,הנזק למשאית - בפינה הימנית קדמית נזק אשר עלות תקונו הוערכה כ - 291 ש"ח, למכונית הפרטית נגרם נזק גדול יותר בצידה השמאלי האחורי, נזק אשר הוערך ב - 5,926 ₪.,התביעה היא גם על הפסדים שנגרמו למשאית עקב השבתתה לצרכי תיקון, והנתבעת 2 תובעת בגין התשלום לגב' גרונדשטיין ושכ"ט שמאי.,נסיבות התאונה: למעשה שני הנהגים אינם יודעים כיצד קרתה התאונה.,מר וולקוב נסע לתומו, במהירות איטית עקב עומס תנועה, כאשר לפתע שמע מכה ונעצר. התברר לו, כי המכה נגרמה כתוצאה מהתנגשות המשאית עם רכב הנתבעת. לפני ששמע את המכה לא ראה אותה, שכן לפניו נסע רכב אחר.,הנתבעת, הגב' גרונדשטיין העידה, כי נסעה לפני המשאית לאחר שחלפה על פניה מצדה השמאלי (של הנתבעת) וכאשר השתלבה בנתיב הימני וכבר היתה בנסיעה, המשאית פגעה בה מאחור. היא נהגה במהירות של
בשם התובעת - עו"ד פינקלשטיין שי,בשם הנתבעות - עו"ד מצליח משה

פרקליטות מחוז חיפה - נגד - 1. זמיר יום טוב,2. הופמן מיכאל   גזר דין   17.03.2008

1. הנאשמים הורשעו בהכרעת דין שניתנה ביום 28.3.07 בעבירה של גרימת מוות ברשלנות.,המדובר היה בעובד מפעל תע"ל בקיבוץ משמרות שעלה על גג המפעל לצורך ניקוי הגג לאחר שריפה שאירעה במפעל. העובד עלה על גג מאסבסט בלא שימוש באמצעי בטחון כמו לוחות דריכה, הגג נשבר והעובד נפל לריצפת המפעל, נפצע קשה ומת מפצעיו.,2. למעשה התביעה וב"כ הנאשמים הגיעו להסכמה לגבי הענישה באשר להטלת עונש של של"צ כפי שהומלץ בתסקיר שירות המבחן שהוגש לגבי הנאשמים. כן הוסכם לגבי הטלת מאסר מותנה. מאידך, באשר לפיצוי למשפחת הקורבן, הרי ב"כ הנאשמים מבקשים שאם יוטל פיצוי, שהוא יהיה בסכום מינימלי.,3. כפי שעולה מהכרעת הדין, אכן שני הנאשמים התרשלו אך אין להתעלם מכך שנושא הבטיחות במפעל, כפי שציינתי בהכרעת הדין, גבל ב"כאוס" מוחלט וכי הגם שהוגש כתב אישום רק כנגד הנאשמים שבפניי, הרי יש להניח בסבירות גבוהה שאנשים נוספים, בכירים יותר במפעל מהנאשמים, היה להם חלק נכבד באחריות לאירוע נשוא כתב האישום.,ההסדרים הלקויים במפעל, העדר הגדרות ותפקידים, העדר הוראות בטיחות ברורות ובכלל זה העדר הדרכות, כל אלו תרמו תרומה נכבדה לתוצאה המצערת.,התמונה ....
ב"כ הנאשם 1 - עו"ד אייל יצחקי,ב"כ הנאשם 2 - עו"ד ליכט

מדינת ישראל - נגד - א ע   החלטה   17.03.2008

1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין שלושה פרטי אישום.,ע"פ פרט האישום הראשון בתאריך 3.6.04, תקף הנאשם את בת זוגו בכך שהיכה אותה שלא כדין במכת אגרוף בפניה ובהמשך היכה אותה באמצעות מנורת שולחן ברגליה עד שנשברה המנורה, כל זאת, כאשר המתלוננת אוחזת בידיה בביתה בת העשרה חודשים. כתוצאה מהתקיפה נגרמו למתלוננת שטפי דם והיא אף הקיאה מספר פעמים.,ע"פ פרט אישום השני בתאריך 31.5.04, תקף הנאשם את המתלוננת בכך שהיכה אותה באמצעות ידיו בכל חלקי גופה וזרק לעברה מכשיר טלפון סלולרי.,ע"פ פרט האישום השלישי כעשרה חודשים לפני הגשת כתב האישום, תקף הנאשם את המתלוננת בכך שסטר בפניה ובהמשך, לאחר שברחה לחצר השכנה, השיג אותה הנאשם והיכה אותה באמצעות ידיו ורגליו בכל חלקי גופה.,2. בתיק זה הוחל בשמיעת ראיות תוך העדת שתי עדות תביעה ובישיבה שהתקיימה בתאריך 11.7.07 הנאשם חזר בו מהכפירה והודה בעובדות כתב האישום. הנאשם הופנה לקבלת תסקיר מטעם שירות המבחן ע"מ שיגיש תסקיר לגבי הנאשם תוך בדיקות אפשרות של"צ או מבחן ללא הרשעה.,תסקיר ראשון הוכן ביום 18.11.07 ובו מצויין שהנאשם, בן 29, עובד כמנהל בחברת ה"מ ק" שבבעלות אביו. אי....
בשם המאשימה - עו"ד אתי כרייף,בשם הנאשם - עו"ד ג'בארין

תביעות חדרה -משטרת ישראל - נגד - פקרה אבראהים   הכרעת דין   17.03.2008

1. ע"פ כתב האישום בתאריך 14.2.07, סמוך לשעה 03:35, בצומת בנימינה, החזיק הנאשם בסכין שלהבה ניתן לקיבוע מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקה למטרה כשרה.,הוראת החיקוק על פיה, מואשם הנאשם היא החזקת סכין שלא כדין - עבירה בניגוד לסעיף 186 (א) לחוק העונשין.,ראיות התביעה,2. תיק החקירה כולו הוגש בהסכמה כראייה מטעם התביעה (סומן ת/1). ע"פ דו"ח פעולה (סומן ב' בתיק) הנאשם, בתאריך האירוע, ישב ברכב "הונדה" ובדלת השמאלית של רכבו נתפסה סכין קפיצית בעלת להב של 10 ס"מ. בדו"ח המעצר (סומן ג' בתיק) אמר הנאשם שהסכין לא שלו.,בהודעת הנאשם במשטרה מיום 14.2.08 מאשר הנאשם כי רכבו לא ניתן לאדם אחר בימים האחרונים לפני האירוע ומדגיש כי אינו יודע למי שייכת הסכין וכי לא ראה אותה קודם לכן.,בישיבת 16.1.08 הוצג הסכין בביהמ"ש (בטעות סומן גם ת/1) כאשר אכן מדובר בסכין "פרפר" עם מנגנון קיבוע כשחלק מהידית שבור.,ראיות ההגנה,3. מטעם ההגנה העיד הנאשם בלבד.,ע"פ עדותו בביהמ"ש הוא היה בדרכו הביתה מהעבודה ואז נעצר ע"....
בשם המאשימה - עו"ד אתי כרייף,בשם הנאשם - עו"ד עלאא אבו טועמה

מדינת ישראל - נגד - אלטלקאת מערוף   הכרעת דין   17.03.2008

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו בתאריך 30.11.05 בשעה 8.00 נהג ברכב ברשלנות בהגיעו לעבר הצומת עם הכניסה הדרומית לאשקלון, פנה שמאלה כאשר בכיוון נסיעתו דולק אור אדום ברמזור, חסם דרכו של הרכב המעורב אשר הגיע משמאלו ונכנס לצומת בחסות האור הירוק וגרם להתנגשות בין שני כלי הרכב.,כתוצאה מן התאונה נגרם נזק לכלי הרכב ונחבלה בגופה הנהגת המעורבת.,לנאשם יוחסו העבירות הבאות:,א. אי ציות לרמזור אדום - תקנה 22 (א) לתקנות התעבורה.,ב. נהיגה רשלנית - סעיף 62 (2) + סעיף 38 (2) לפקודת התעבורה.,ג. גרימת תאונת דרכים נזק וחבלה - תקנה 21 (ב) (2) לתקנות התעבורה.,משכפר הנאשם באשמה נקבע התיק להוכחות.,השאלה שעל בית המשפט להכריע בה בתיק זה מי מבין המעורבים חצה את הצומת באור ירוק, אין חשיבות לשאלה האם רכב הנאשם הוא זה שפגע ברכב הנהגת המעורבת או להיפך.,להוכחת הנטען בכתב האישום העידה התביעה את הנהגת המעורבת הגב' גדיאן רחל אשר סיפרה בעדותה כי ביום הארוע עמדה בפניה ביציאה מאשקלון, בכיוון נסיעתה דלק האור הצהוב ולכן עצרה את רכבה, רק לאחר שהתחלף האור לירוק מלא החלה בנסיעה, או כי אז הגיע רכב הנאשם מכיוון יד מרדכי ופג....
בשם המאשימה - מרב אברהם,בשם הנאשם – עו"ד אלנסאסרה יוסף

1. יוסף בן שטרית,2. פטריסיה בן שטרית - נגד - הועד מקומי עץ אפרים   החלטה   17.03.2008

עניינה של החלטה זאת הינו, סמכותו של בית המשפט לדון בתביעות בטרם מוצו הליכי ההשגה והערר בנוגע לחוב השנוי במחלוקת.,במסגרת ההחלטה, אדרש לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, שהוגשה על ידי התובעים בת"א 110/07.,לטענת הנתבע, יש להורות על סילוק התביעות על הסף עד לבירור הטענות במסגרת הליכי ההשגה והערר.,כל עוד מתנהלים ההליכים המשפטיים בין הצדדים, לא ננקטים הליכי גביה מנהליים, ואין צורך בסעד אופרטיבי כלשהו.,תיאור העובדות:,ההליכים המשפטיים בין הצדדים החלו, בעקבות מכתב של הנתבע מיום 08.01.07 שמופנה לתובע 1 (להלן-"התובע") , וכותרתו: "דרישה לתשלום חוב, התראה לפני עיקול".,במכתב נאמר, שהתובע חייב לנתבע בגין מיסי ועד מקומי ו/או אגרת שמירה ו/או היטל סלילה מדרכות ו/או חיובים אחרים - סכום של 110,605 ₪.,במידה והחוב לא ישולם, ינקטו הליכי גביה שונים, המפורטים במכתב.,בעקבות המכתב, הוגשה ביום 28.01.07 השגה בענין דרישת תשלום החוב.,ההשגה מופנית למנהל הארנונה ועד מקומי עץ אפרים.,בהשגה נאמר, כי התובע לא קיבל בעלות או חזקה במגרש שלגביו הוטלו החיובים השונים.,קיימות טענות לגבי האפשרות לגבות מיסים על מגרש ריק וטענת....
בשם התובעים – עו"ד הנריק רוסטוביץ,בשם הנתבע – עו"ד ארבל דוד

ברכה מעברי - נגד - הועד המקומי עץ אפריים   החלטה   17.03.2008

בפני בקשת רשות להתגונן כנגד תביעה שהוגשה על ידי המשיב בסדר דין מקוצר.,תאור התביעה:,המדובר בתביעה לתשלום מיסי הועד המקומי עץ אפרים (להלן - "הועד"), מיסי המועצה האזורית ואגרת שמירה.,על פי האמור בכתב התביעה, המבקשת הינה בעלת מגרש בישוב עץ אפרים (להלן - "המגרש").,המגרש נרכש על ידי המבקשת בשנת 1991, על פי הסכם שצורף לכתב התביעה (להלן - "ההסכם").,על פי האמור בהסכם, התחייבו המוכרים כלפי חברת יו"ש השקעות במקרקעין ופיתוח (בפירוק) בע"מ (להלן - "החברה"), לבנות במגרש בית למגוריהם.,המבקשת, שהיא הקונה על פי ההסכם, מקבלת על עצמה את ההתחיבויות המוכרים, שאחת מהם היא בניית בית על המגרש.,המבקשת התחייבה בהסכם לבנות בית על המגרש, וגם התחייבה לשלם את המיסים וההיטלים על המגרש.,המבקשת לא בנתה בית ואף לא שילמה את המיסים.,בעקבות שני פסקי דין שניתנו כנגד המבקשת עקב אי תשלום מיסים, ננקטו כנגדה הליכי הוצאה לפועל בשני תיקי הוצל"פ.,התביעה מתייחסת לתשלומי מיסים עבור התקופה מיום 01.07.99 עד ליום 31.12.05.,המשיב לא הסתפק בצירוף דף המציג את היתרה של המבקשת, כי אם צרף לתביעה פירוט מדויק של סכומי הקרן, ההצמדה וה....
בשם המשיב - עו"ד ארבל דוד


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים