law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

מילצ'ן סוכנות סונול בע"מ - נגד - טמיר אהרון   פסק דין   17.03.2008

1. בפני תובענה על פי שטר.,2. התובעת, סוכנות לאספקת מוצרי דלק, הגישה לביצוע שיק מספר 104670 ע"ס 63,691 ₪, משוך לפקודתה על ידי הנתבע. השיק הופקד בבנק, וחולל מחמת חוסר כיסוי (להלן: "השיק" או "השיק נשוא התובענה").,3. הנתבע התנגד לביצוע השיק. לטענתו, הוא מסר את השיק לנציג התובעת, כשיק ביטחון להבטחת חובותיה של חברה בבעלותו בשם "אשרי העמל" (להלן: "החברה"). הוא נדרש להפקיד שיק של החברה, כביטחון לחובותיה, אולם מאחר ובמועד הדרישה לא נשא עליו פנקס שיקים של החברה, מסר לנציג התובעת שיק אישי שלו. סוכם, כי כאשר יעביר לתובעת שיק בטחון של החברה, יוחזר לו השיק הפרטי. מספר ימים לאחר מכן, מסר לתובעת שיק של החברה, אולם השיק שלו לא הוחזר לו, והוגש לביצוע.,4. התנגדותו של הנתבע התקבלה במסגרת בש"א 651/03.,5. לאחר קבלת ההתנגדות, הגיש הנתבע תצהיר עדות ראשית, בו הוסיף טענות על אלה המנויות בתצהיר התומך בהתנגדות. מדובר בהרחבת חזית, מעבר להיקף ההתנגדות שהתקבלה, אולם בהעדר התנגדות מטעם ב"כ התובעת, הורחבה החזית בהתאם להיקף הטיעון בתצהיר העדות הראשית. (במסגרת סיכומיו ....
בשם התובעת – עו"ד גפר דב,בשם הנתבע – עו"ד אחיקם שינדלר

ראג'דה עאבדין - נגד - 1. סלאימה נואף,2. חברת אלערב לביטוח בע"מ,3. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים   פסק דין   17.03.2008

1. הצדדים הסכימו כי פסק הדין ינתן על פי האמור בסעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975.,2. הצדדים הגישו סיכומים.,3. על סמך האמור בסיכומי הצדדים, חוות הדעת הרפואית והמסמכים שהוגשו, אני מחייב את הנתבעת 3 לשלם לתובעת פיצוי של 21,000 ₪, בצרוף שכ"ט עו"ד בשיעור 11% בצירוף מע"מ והוצאות המשפט.,4. הנתבעת 3 תישא בהוצאות שנקבעו בהחלטתי מיום 31/10/04 בסכום של 5,000 ₪ בגין שלושת התיקים המאוחדים, כלפי חברת אלערב.,5. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.,6. המזכירות תודיע לצדדים.,ניתן היום י' ב אדר ב, תשס"ח (17 במרץ 2008) בהעדר הצדדים.....

עאבדין מוחמד - נגד - 1. סלאימה נואף,2. חברת אלערב לביטוח בע"מ,3. קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים   פסק דין   17.03.2008

1. הצדדים הסכימו כי פסק הדין ינתן על פי האמור בסעיף 4(ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975.,2. הצדדים הגישו סיכומים.,3. על סמך האמור בסיכומי הצדדים, חוות הדעת הרפואית והמסמכים שהוגשו, אני מחייב את הנתבעת 3 לשלם לתובע פיצוי של 17,000 ₪, בצרוף שכ"ט עו"ד בשיעור 11% בצירוף מע"מ והוצאות המשפט.,4. הנתבעת 3 תישא בהוצאות שנקבעו בהחלטתי מיום 31/10/04 בסכום של 5,000 ₪ בגין שלושת התיקים המאוחדים, כלפי חברת אלערב.,5. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.,6. המזכירות תודיע לצדדים.,ניתן היום י' ב אדר ב, תשס"ח (17 במרץ 2008) בהעדר הצדדים.....

אריה זמיר - נגד - מדינת ישראל   החלטה   17.03.2008

1. החלטה בבקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי, שאותה הגיש המבקש במטרה לקבל חומר חקירה, שלטענתו רלוונטי להגנתו. המבקש עצור עד תום ההליכים, ונוכח זאת עשה בית המשפט מאמץ מיוחד לקביעת מועדי דיון סמוכים במיוחד וניתנת החלטה זו בהתאם.,2. ברקע לבקשה כתב אישום המייחס לנאשם שתי עבירות.,א. הראשונה שבעבירות, כי באוגוסט 2001, שעה שהגיש את קורות חייו במטרה לזכות בתפקיד מטעם המשרד לאיכות הסביבה, ציין בסעיף "נסיון בעבודה", כי בשנים 1983 - 1984 היה מבקר חשבונות ודוחות כספיים במשרד רו"ח קסלמן וקסלמן, שעה שלא היה הדבר נכון;,ב. השניה שבהן, כי בתקופה שבין ספטמבר 2001 לבין דצמבר 2001 הגיש למשרד לאיכות הסביבה 4 דוחות בדבר שעות עבודה שלכאורה ביצע, על אף שהיו הדוחות כוזבים ולא שיקפו את המציאות.,3. הרקע לבקשה דנן בטענת המבקש, כי הוגש נגדו כתב אישום זה בשל עמדתו בהליכים המתנהלים בבית משפט זה כלפי מר צחי הנגבי [להלן: "תיק הנגבי"].,4. הבריח התיכון של הדיון בטענת בא כוחו הנכבד לפיה: "הגנתו של הנאשם לא מתמקדת רק באישום הזה. זה יכול להיות גם הגנה מן הצדק, אכיפה בררנית. גם המבקש חש שהמאשימה הגישה נגדו כתב ....
בשם המבקש - עו"ד רפאלי,בשם המשיבה - עו"ד שמואל

אופק (י.א.א.א.) מערכות שיווק בע"מ - נגד - הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים   החלטה   17.03.2008

1. לאחר עיון בכתבי הטענות המונחים בתיק, קובע בית המשפט לצדדים רשימת מוסכמות ופלוגתאות כמובא להלן:,2. מוסכמות:,א. ביום 16/12/04 התקשרו התובע (להלן: הגן הבוטני) והנתבעת (להלן: אופק) בהסכם זיכיון, אשר מכוחו ניתנה לאופק רשות להפעיל את המסעדה המצויה במתחם הגן הבוטני לתקופה של 4 שנים, עם אופציה ל-4 שנים נוספות (להלן: ההסכם).,ב. דמי הזיכיון החודשיים נקבעו בסעיף 6 להסכם על סך של 10,000$ או 15% מהפדיון החודשי לפי הגבוה מבין השניים, וזאת בתנאי שסכום של 10,000$ יהווה לא יותר מ-20% מהפדיון החודשי. היה וסכום זה יהווה יותר מ20% מהפדיון החודשי, הועמדו דמי הזכיון החודשיים על סך של 5,000$ או על 20% מהפדיון החודשי, לפי הגבוה מבין השניים.,ג. אופק שילמה את דמי הזיכיון במלואם עד לתקופה המתחילה בחודש ינואר 2006.,ד. ביום 23/1/06 פנתה אופק במכתב לגן הבוטני בו הודיעה כי היא מעוניינת להפסיק את ההתקשרות עם הגן הבוטני באמצעות העברת זכויותיה להפעלת המסעדה לגורם שלישי.,ה. ביום 12/4/07 שלח הגן הבוטני הודעה לאופק על ביטול הסכם הפעלת המסעדה.,ו. בתאריך 27/5/07 הודיע ב"כ הגן הבוטני לב"כ אופק כי הודעת הביטול תי....
בשם התובעת - עו"ד רונן הורוביץ ואח',בשם הנתבעת - עו"ד שלום כהן ואח'

מועתסם עבאס מחפוז (קטין) - נגד - 1. מוחמד עבדאן נבולסי,2. הראל חברה לביטוח בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה רפואי ובתגובה (הצדדים בחרו שלא להגיש השלמות טיעון), אני מוצאת שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום האורטופדיה.,לעניין זה אפנה לגיליון רפואי מבית החולים מאקאסד מיום 27.9.04.,לא מצאתי כי קיימת ראשית ראיה למינויים הנוספים שהתבקשו, משלא הוצגו מסמכים המעידים על פגיעה בתחומים אלו.,יהא ניתן לשקול שוב בקשה למינוי מומחה בתחום הפלסטיקה, אם לאחר בדיקת התובע, יחווה האורטופד דעתו שיש צורך במינוי זה.,2. בהמשך לאמור אני ממנה את ד"ר קרסיק (שערי צדק), כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה.,ואולם לאור דלות החומר הרפואי והעדר מסמכים המלמדים על רצף טיפולי, ישא התובע במימון הביניים של שכר טרחת המומחה, שכן המינוי הינו מחמת הזהירות וכדי לא לחסום דרכו של התובע להוכיח פגיעתו.,3. עד ליום 1.5.08 יפקיד התובע, כמימון ביניים, בקופת בית המשפט סכום של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, להבטחת שכר טרחתו של המומחה.,בית המשפט עשוי להטיל הוצאות אם הסכום הנ"ל לא יופקד במועד האמור.,4. הצדדים יפנו למומחה ישירות, בחלוף 20 ימים ממתן ההחלטה ויפעלו על-פי הוראות התקנות.,5. חוות הדעת תומצא לתיק בית....
בשם התובע – עו"ד ג'. שוכרי ואח',בשם הנתבעים – עו"ד ש. שטיינר ואח'

1 ישי קוקבקה,2 ק. מוצרים ופתרונות בע"מ - נגד - 1. אודיט קונטרול ישראל בע"מ,2. קייטיאיסי בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. ראשיתם של ההליכים בבקשה דחופה "לסעדים זמניים במעמד צד אחד" שהגישו המשיבות נגד המבקשים, בתאריך 14.2.08 [בש"א 6111/08]. בבקשה עותרות המשיבות לשורה של סעדים זמניים שעניינם מניעת תחרות, מניעת שימוש בדואר אלקטרוני, ואיסור הפרת חובת סודיות [סע' 91 בבקשה].,בד בבד עם הגשת הבקשה, הגישו המשיבות תביעה לסעד כספי, סעד הצהרתי לפיו אתר האינטרנט co.il. ktecהוא בבעלות משיבה מס' 1 ו"כל מייל עם סיומת co.il. ktecהוא שלה לרבות כל תכניו" [סעיף 99 בפרשת התביעה]. כמו כן עתרו למספר סעדים קבועים, בדיוק כמו הסעדים הזמניים בבקשה [סעיף 98 בפרשת התביעה].,2. הבקשה הונחה על שולחני בעת התורנות, מבלי שמי מעורכי דינם של המשיבות נכחו בבית המשפט. לאחר עיון בבקשה, לא ניתן צו במעמד צד אחד, ונקבע דיון במעמד הצדדים לתאריך 19.2.08. מפאת השלג, נדחה הדיון למחרת היום 20.2.08. במועד הדיון ביקש פרקליט המבקשים לדחות הדיון, ולאפשר לו להגיש תצהיר תגובה מפורט, אשר נבצר ממנו להגיש מפאת לוח זמנים קצר.,פרקליטי המשיבות לא התנגדו, אך ביקשו שינתן....
בשם המבקשים - עו"ד ש' אוסלנדר ואח',בשם משיבה 1 - עו"ד מ' רוזן ואח',בשם משיבה 2 - עו"ד מ' ג'דעון

שחר ישראלי - נגד - המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")   החלטה   17.03.2008

1. לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה רפואי, בתגובה ובהשלמות הטיעון מטעם הצדדים אני מוצאת שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחה -,א. בתחום האורטופדיה- לעניין זה די בהפניה לפיזיותרפיה מיום 4.11.03, גיליון שחרור מהדסה הר הצופים מיום 23.11.03, ביקורים במרפאות אורטופדיות מתאריכים 4.11.03, 2.12.03, 16.12.06, 6.1.04 ועוד, תוצאות בדיקת סי.טי סקן עמוד שדרה צווארי - מיום 17.9.03 ואישורי מחלה החל מיום 4.11.03 ועד ליום 9.3.04.,ב. בתחום הנוירולוגיה- לעניין זה אפנה להפניה לבדיקת CT מוח מיום 19.11.03 לביקור אצל נוירולוג מיום 23.11.03. ולתלונות התובע בדבר אובדן תחושב בפנים ונימול ביד שמאל.,2. בהמשך לאמור אני ממנה את ד"ר סבתו (שערי צדק) כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה ואת ד"ר קורן לוביצקי (שערי צדק) כמומחית מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה.,3. באשר לשכר טרחת המומחים:,- הנתבע ישא בשכר טרחתו של המומחה האורטופדי.,- התובע ישא בשכר טרחתו של המומחה הנוירולוגי, זאת בהתחשב בדלות החומר שהוצג, בסמיכותו למועד התאונה, בהעדר מסמכים הלמדים על רצף....
בשם התובעת - ש. קוחלי ואח',בשם הנתבע – עו"ד ע. לוי ואח'

1. מליחי שלום,2. מליחי ציונה - נגד - נופשים פלוס בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. בפני בקשת הנתבעת להורות על העברת הדיון בתובענה שהוגשה בתיק זה לבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב-יפו, בטענה של חוסר סמכות מקומית.,2. על פי האמור בבקשה, עסקה של הנתבעת בבני-ברק ועל כן מקום יצרת העסקה הינו בבני-ברק.,3. התובעים שהינם תושבי ירושלים, התנגדו בתגובתם להעברת הדיון וטענו שההתקשרות בינם לבין הנתבעת נעשתה באמצעות התקשרות טלפונית, ושכרטיסי הטיסה נשלחו על ידי הנתבעת במונית אליהם לירושלים ונאספו על ידם בתחנת המוניות בירושלים. לפיכך, טענו, לבית משפט זה קיימת סמכות לדון בבקשה.,4. סמכותו המקומית של בית המשפט לתביעות קטנות נקבעה בתקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז - 1976 אשר קובעת:,"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:,(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;,(2) מקום יצירת ההתחייבות;,(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;,(4) מקום המסירה של הנכס;,(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;,(6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית",5.

זיו מאיר - נגד - 1. חלג משה,2. חלג שרה   החלטה   17.03.2008

1. בפני בקשת הנתבעים להורות על העברת הדיון בתובענה שהוגשה בתיק זה לבית המשפט בתביעות קטנות ברחובות, בטענה של חוסר סמכות מקומית.,2. על פי האמור בבקשה, המקום שנועד לקיום ההתחייבות הינו העיר רחובות שכן גם לטענת התובע, אשר מוכחשת על ידי הנתבעים, נערכה בדיקה בביתם בעיר רחובות. בכתב הגנתם טענו הנתבעים שהתובע פנה אליהם באמצעות שכנם והציע להם להכין חוו"ד. עוד נטען שמעולם לא הזמינו מהתובע הזמנת עבודה ולא התקשרו עימו בחוזה כלשהו.,3. התובע התנגד בתגובתו להעברת הדיון וטען שכיוון שהעיסקה הוזמנה בירושלים לבית משפט זה קיימת סמכות לדון בבקשה.,4. סמכותו המקומית של בית המשפט לתביעות קטנות נקבעה בתקנה 2לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז - 1976 אשר קובעת:,"תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:,(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;,(2) מקום יצירת ההתחייבות;,(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;,(4) מקום המסירה של הנכס;,(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;,(6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקור....

רחמים פנחס - נגד - דיגיטל אייג' בע"מ   פסק דין   17.03.2008

1. התביעה שבפניי, היא לתשלום פיצוי בגין פגם במקרר, אותו רכש התובע בשנת 2003 מהנתבעת.,2. הנתבעת, לאחר שהתובע פנה אליה בתלונה בשנת 2006 על פגמים בדלתות המקרר, דאגה להחליף לדלת אחת ואילו, השניה, טרם הוחלפה הגם שהוזמנה מהיצרן לצורך החלפתה. הדלת שסופקה, גם היא לטענת התובע, שרוטה ובצבע שונה מהמקרר.,3. בפתח הדיון, הודיע נציג הנתבעת, כי שתי הדלתות החדשות שהוזמנו מהיצרן, הגיעו אליה, בסמוך לאחר הגשת התביעה נגדה וכי ברצונה להתקינן.,4. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, מכוח סמכותי לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט.,5. לאחר ששמעתי את בעלי הדין, עיינתי בכתבי בי-דין ובמסמכים שהוגשו לתיק בהתחשב בנסיבות ובמועדים שפורטו לעיל אני מורה כדלקמן:,א. הנתבעת, תדאג להחלפת 2 הדלתות המקרר, לדלתות תואמות לדגם ולצבע של המקרר של התובע. ההתקנה תבוצע, תוך 10 ימים לכל המאוחר ממועד פסק הדין.,ב. הנתבעת תשלם לתובע פיצוי בסך של 850 ₪, כולל הוצאות משפט.,ג. התשלום ישולם תוך 20 יום מהיום וישא ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.,המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.,ניתן היום י' ב אדר ב, תש....

מדינת ישראל - נגד - סבית וואהיל   החלטה   17.03.2008

1. על שולחן בית המשפט שאלת גזר דינו של הנאשם, שוטר מג"ב במועד האירוע וחייל בשירות קבע כיום, שהורשע על פי הודאתו בכתב אישום המייחס לו, לאחר תיקונו, מרמה, הפרת אמונים ומסירת ידיעות כוזבות, זאת בנסיבות כמפורט להלן.,2. חומרה יתירה גלומה בפרשה זו, ומן הראוי ליתן לה ביטוי על יסוד החומר שבפני בית המשפט, שבמרכזו כתב האישום דנן והחלטת בית המשפט הצבאי ביהודה, שחשיבותה לצורך החלטה זו, רבה עד מאוד. בית המשפט לא ראה לנכון לחזור על כל האמור בכתב האישום ואולם נמצא ליתן לעיקרי הדברים ביטוי. על פי כתב האישום, אלה העובדות הצריכות לעניין.,א. ביום 17.6.05 שירת הנאשם כשוטר מג"ב בסמוך לאתר בו נבנית גדר ההפרדה ליד הכפר בילעין, שעה שנערכה במקום הפגנה בלתי חוקית.,ב. בשלב מסוים ובלא שננקטה קודם לכן פעולה אלימה כלשהי על ידי המתלונן בפרשה, ראתב אבו רחמא, ירה לעברו הנאשם קליע ספוג שפגע ברגלו.,ג. על מנת להצדיק את הירי ותוצאותיו, בדה הנאשם מלבו גרסה כוזבת לפיה הבחין במתלונן מיידה אבנים ממרחק קצר לעבר כוחות הביטחון.,ד. על יסוד גרסה כוזבת זו הוגש כנגד המתלונן לבית המשפט הצבאי ביהודה כתב אישום המייחס לו עבירו....
בשם המאשימה - עו"ד לינור סיקרון.,בשם הנאשם - עו"ד קאדרי

מדינת ישראל - נגד - נאסר חלילי   גזר דין   17.03.2008

חלקי,1. הנאשם הורשע עפ"י כתב האישום המתוקן בעבירות של עזרה לאחר להתחמק ממס הכנסה ומס ערך מוסף עבירות לפי סעיפים 220(4) ו-220(5) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961 [להלן-הפקודה) וכן לפי סעיף 117(ב1) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן-חוק מע"מ).,2. עפ"י העובדות שבכתב האישום המתוקן, בשנים 2001-2002 עבד הנאשם כמנהל עבודה בחברת בנייה ישראלית שביצעה עבודות בנייה באזור הר אדר בסמוך לירושלים. ההכנסות מעבודות הבנייה הן הכנסות החייבות במס הכנסה לפי פקודת מס הכנסה ועיסקאות החייבות במס עיסקאות עפ"י חוק מע"מ. לחברת הבנייה היו , בין השאר, הכנסות בסך 872,326 ₪ וזאת בתקופה שמ-7/01 ועד 1/08, אך החברה לא דיווחה לרשויות מס הכנסה ומע"מ על ההכנסות ועיסקאות אלו. כתב האישום מייחס לנאשם שהיה שותף פעיל בהעלמת הכנסות ועיסקאות אלו, בכך שמסר לחברה הישראלית 12 חשבוניות פיקטיביות של חברת קומרמן סחר בע"מ (שהיא חברה שאינה קשורה לנאשם), וזאת כדי שהחברה תתחמק מתשלום מס הכנסה ומע"מ. סכום כל החשבוניות היה 872,326 ₪ וסכום המס שלא שולם הוא 126,746 ₪ . כתב האישום המתוקן מוסיף ומציין שהחברה הישראלית ניכתה עפ"י....
בשם המאשימה - עו"ד פסק רוסטיסלב,בשם הנאשם - עו"ד סאהר עלי

מדינת ישראל - נגד - אלעזרה אברהם   הכרעת דין   17.03.2008

הנאשם זכאי מהעברות שיוחסו לו מחמת הספק.,1. העובדות המוסכמות:,הנאשם נהג מונית ברחוב מלכי ישראל בירושלים לכיוון הצומת עם רח' יחזקאל שהינו צומת מרומזר.,בתוך כדי שהנאשם נכנס לצומת, הגיע משמאלו אוטובוס נהוג בידי עלי עוודאללה (להלן: "המתלונן"). כלי הרכב התנגשו באופן שרכב הנאשם ניזוק בכנף קידמי שמאלי והאוטובוס בחזית קידמית ימנית.,כתוצאה מהתאונה נחבל הנאשם.,2. השאלה שבמחלוקת:,מי מהמעורבים נכנס לצומת בירוק.,3. תימצות הראיות:,ע.ת. 1 יצחק כהן פרח:,ע.ת. 1 נהג אוטובוס שנסע בכיוון נסיעת הנאשם והיה כ - 6 כלי רכב אחרי מונית הנאשם.,לדברי ע.ת. 1 הנאשם "התחיל לגלוש לצומת" באדום (פרו' עמ' 1 ש' 11-12,, עמ' 2 ש' 7).,ע.ת. 2 המתלונן:,ע.ת. 2 מעיד כי נסע "נסיעה רצופה" ובכל מהלך התקדמות לצומת דלק ברמזור שלו ירוק (פרו' עמ' 3 ש' 17-19 ועמ' 5 ש' 8-9).,ע.ת. 3 נורי מרצ'לו:,ע.ת. 3 נסע באוטובוס ועובר לתאונה עמד ליד הנהג.,לדברי ע.ת. 3 הסתכל ברמזור כיוון האוטובוס, שעה שהאוטובוס היה כ - 50 מטר מהצומת ואז היה ירוק (פרו' ע....

שומרה חברה לביטוח בע"מ - נגד - כמאל לוטפי   פסק דין   17.03.2008

הרקע והשתלשלות ההליכים המשפטיים,1. ביום 3.7.05 הגישה התובעת בבית משפט השלום בתל-אביב יפו תביעה כנגד הנתבע על סך 21,476 ש"ח (ת.א. 36326/05).,מדובר בתביעת שיבוב, המתייחסת לתאונת דרכים שאירעה ביום 3.10.04 בסמוך לצומת שילת ליד מודיעין (להלן - התאונה).,התובעת ביטחה רכב של מר ג'ורג' קליין, שהיה נהוג בעת התאונה בידי הגב' ביאנקה קליין (להלן - קליין), ועל פי כתב התביעה פגע הנתבע ברכבה של קליין מאחור, והדף אותו לעבר הרכב שהיה לפניו. עוד נטען כי הנתבע נמלט מהמקום ללא החלפת פרטים.,2. ביום 11.12.05 ניתן פסק דין כנגד הנתבע בהעדר כתב הגנה.,פסק הדין בוטל בהחלטה מיום 17.12.06 של כב' הרשם יובל גזית בבית משפט השלום בתל-אביב יפו ובה נאמר, בין היתר, כי לנתבע טענות הגנה מצויינות, לכאורה, בפני התביעה.,3. ביום 12.2.07 הועבר התיק לבית משפט זה וקיבל מספר ת.א. 2733/07.,4. בדיון שהתקיים בפני ביום 28.6.07 התברר כי טענתו העיקרית של הנתבע הינה כי במועד הנקוב בכתב התביעה כלל לא היה במקום אירוע התאונה אלא, למיטב זכרונו, היה במקום עבודתו בירושלים, וכי מעולם לא היה מעורב בתאונה ועל כן לא מוטלת עליו כל אחריות.,....

מנרב הנדסה ובנין בע"מ - נגד - 1. ל.ר.מתן שירותים בע"מ,2. גינון ופיתוח יום טוב מרדכי בע"מ - עניינה הסתיים   פסק דין   17.03.2008

1. על פי כתב התביעה, ניהלה הנתבעת מס' 1 (להלן - הנתבעת) כנגד הנתבעת מס' 2 (להלן - גינון ופיתוח) הליך בבית משפט זה, בת.א. 11812/05, שבמסגרתו ניתן צו עיקול על סך של 20,000 ₪ (בש"א - 8994/05) שהוטל על ידי הנתבעת (להלן - העיקול הראשון).,לצו העיקול הראשון השיבה התובעת לנתבעת ביום 27.12.05 כי עיקלה לגינון ופיתוח סכום של 20,000 ₪, שהגיע לגינון ופיתוח מהתובעת, והיה בידי התובעת במועד קבלת צו העיקול הראשון.,2. ביום 9.2.06 התקבל אצל התובעת צו עיקול נוסף על שם גינון ופיתוח, שהוטל במסגרת תיק הוצאה לפועל שנוהל על ידי אדם בשם שלמה זמיר (להלן - זמיר) נגד גינון ופיתוח, על סך של 62,576 ₪ (להלן - העיקול השני).,לטענת התובעת, בשל טעות משרדית בתום לב השיבה מחלקת הנהלת החשבונות של התובעת לצו העיקול השני כי אין בידי התובעת נכסים לעיקול.,3. הואיל והתקבל פסק דין לטובת הנתבעת בת.א. 11812/05 העבירה התובעת לנתבעת ביום 9.7.06 20,000 ₪ במסגרת צו העיקול הראשון.,4. ביום 7.8.06 פנה לתובעת זמיר, אשר הטיל את העיקול השני, בטענה של העדפת נושים ומסירת מידע כוזב ללשכת ההוצאה לפועל על ידי התובעת.,התובעת מודה כי היה ....

1. הכנסיה הלותרנית - נגד - 1. גליסקו ברוך,2. איילון חברה לביטוח בע"מ,רייך מרטין (צד ג')   פסק דין   17.03.2008

עניינן של שתי התביעות בתאונת דרכים, שארעה ברח' המלך דוד בירושלים, ביום 20/03/08 בין רכב (מס' רישוי 22-108-36) (להלן - רכב הכנסיה), שבבעלות התובעת בת.א. 1778/04 (להלן - הכנסיה) ושבו נהג הצד השלישי בת.א. 1778/04 (להלן - רייר), לבין קטנוע (מס' רישוי 51-842-19) (להלן - הקטנוע), אשר בבעלות הנתבע 1 בת.א. 1778/04, שהוא התובע בת.א. 2992/04 (להלן - גליסקו), ואשר בוטח במועד הרלוונטי בביטוח אחריות אצל הנתבעת 2 בת.א. 1778/04.,כל נהג מייחס את האחריות לתאונה לנהג האחר. הנתבעים בת.א. 1778/04 הגישו הודעה לצד שלישי נגד רייר.,אין מחלוקת כי התאונה ארעה בעת שרכב הכנסיה ביצעה פניה מנתיב הנסיעה ברח' המלך דוד המוביל ממרכז העיר לכיוון מלון המלך דוד.,לטענת הכנסיה ורייר, ארעה התאונה שעה שרייר ביצע פניה שמאלה על מנת להיכנס לחניה שבצד שמאל של הרחוב, לפי כיוון הנסיעה שפורט לעיל. רייך העיד כי לקראת הנסיעה אותת, וכי החל בפניה מבלי לעצור מאחר ולא נסעו רכבים בכיוון הנגדי. כמו כן, העיד רייר כי עובר לתחילת הפניה הסתכל במראה אחורי וראה את הקטנוע במרחק, ולכן לא מנע הדבר את ביצוע הפניה על ידו, מה גם ש"תנועה המגיע....
בשם התובעת – עו"ד אלרשק מודחי,בשם הנתבעים – עו"ד ראובינוף גבריאל,בשם צד ג' - עו"ד אלרשק מודחי

בנק דיסקונט לישראל בע"מ - נגד - 1. מ.א. ירושלים בע"מ,2. אטיאס אליהו,3. אטיאס מיכאל,4. דדון יוסי,5. בללתי מאיר,6. שושן שלמה   החלטה   17.03.2008

1. הנתבעים לא הגישו בקשה לרשות להתגונן מתוקנת עד למועד שנקבע בהחלטה מיום 5.2.08.,2. בהתאם לתקנה 205(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, על יסוד האמור בבקשה לרשות להתגונן מיום 21.11.06, החלטתי לתת לנתבעים רשות להתגונן בטענות ההגנה המפורטות להלן:,א. טענות הנתבעים 4-6 ביחס להיותם "ערבים מוגנים" לפי חוק הערבות, התשכ"ז - 1967.,ב. טענות כנגד הריבית בה חויבו הנתבעים בתקופה מאז הגשת התביעה הראשונה נגדם ביום 15.6.04 בת.א. 7581/04 ועד להגשת התביעה הנדונה (ואף עד לאחר הגשתה), בשל עיכוב התובעת במסירת מסמכים לבדיקת חשבון הבנק שהתבקשו על ידי הנתבעים.,ג. טענה שהבנק התנה שירות בשירות בכך שדרש מהנתבעת 1 להפקיד כספים בתוכניות חיסכון כתנאי לקבלת אשראי בחשבונה.,ד. הטענה בדבר הקצאת מסגרת אשראי נמוכה לעומת סכום האשראי שאושר בחשבון.,תצהירי עדות,3. הצדדים יגישו את עדויותיהם הראשיות הן של הצדדים עצמם והן של כל העדים מטעמם בתצהירים. לתצהירו של כל עד יצורפו העתקי כל המסמכים שמבקש בעל הדין להגיש באמצעות העד, לרבות חוות דעת.,תצהירי התובע יוגשו לא יאוחר מיום 17/4/08.,תצהירי הנתבע יוגשו לא יאוחר מיום....
בשם התובעת – עו"ד כהן יוסף,בשם הנתבעים – עו"ד צוקרמן שי ושות'

גוטמן איליה - נגד - AIG חברה לביטוח בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה רפואי, בתגובה ובהשלמת הטיעון מטעם התובע (הנתבעת מטעמיה לא הגישה השלמת טיעון), אני מוצאת שקיימת ראשית ראיה למינוי מומחים:,א. בתחום האורטופדיה- לעניין זה אפנה להפניה לפיזיותרפיה מיום 10.10.05 ולאישורים על טיפולי פיזיותרפיה מימים 1.1.06 ו-3.1.06.,ב. בתחום הפסיכיאטריה- לעניין זה די בהפניה לפסיכולוג מיום 6.11.05, הפניה למרכז לפסיכוטראומה מיום 9.12.05 לגיליון מעקב טיפולים במרכז זה החל מיום 12.12.05 ועד ליום 20.6.06, סה"כ כשלושים טיפולים.,2. בהמשך לאמור אני ממנה את ד"ר אפרים ליבנר (הדסה הר הצופים) כמומחה מטעם בית משפט בתחום האורטופדיה ואת ד"ר רמונה דורסט (המרכז לבריאות הנפש איתנים) כמומחית מטעם בית משפט בתחום הפסיכאטריה.,3. באשר לשכר המומחים:,שכר טרחתו של האורטופד יעמוד על 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, שכר טרחת הפסיכאטרית יעמוד על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.,שכר הטרחה יופקד, בהתאמה לאמור לעיל, עד ליום 1.5.08 .,4. הצדדים יפנו למומחים ישירות ויפעלו על-פי הוראות התקנות.,לד"ר דורסט לא יועברו מסמכים המסכמים מצב התובע ומופנים "לכל המעוניין" כן לא יועבר אישור אחראית המעב....
בשם התובע - עו"ד א. לבנון ואח',בשם הנתבעת - עו"ד א. ברטוב ואח'

1. שמואל בנימיני,2. בנימיני רחל עדה - נגד - 1. אבי עובד לוי ובניו (בניה, פיתוח, השקעות וייזום) 1998 בע"מ,2. לוי יצחק,3. חסידים הרצל,4. מנחמוב בנציון,1. יוסי שטריגלר (צדדי ג'),2. עומר צאלח,3. רון בנארי,4. חברת החשמל לישראל בע"מ,ש.ח.ן כרמלי עבודות קבלניות בע"מ צד ד'   החלטה   17.03.2008

1. עניינה של התובענה, שהוגשה ביום 5.10.06, ליקויי בניה בדירה שרכשו התובעים מאת הנתבעת 1 (להלן - החברה) שהנתבע 2 הוא מנהלה.,הנתבע 3 ושולח ההודעה לצד ג' 1 ו-2 היה המהנדס שתכנן את שלד הבנין נשוא התביעה (להלן - המהנדס) ואילו הנתבע מס' 4 היה המפקח על טיב הבניה (להלן - המפקח).,2. המהנדס שלח ביום 20.2.07 הודעה לצד ג' לחברה, למפקח, וכן לצד ג' 5, רון בנארי, שהיה יועץ הקרקע מטעם החברה, ובמסגרת תפקידו מסר הנחיות ביסוס למבנה נשוא התביעה, ואישר את השלד (להלן - יועץ הקרקע).,3. ביום 5.9.07 הגישו הנתבעים, החברה ומנהלה, הודעה לצד ג' 3, יוסי שטריגלר, שהיה שותף בחברה ומורשה חתימה בחשבון הבנק (להלן - השותף), לצד ג' 4, עומר צאלח שהועסק כקבלן משנה מטעם החברה ובנה את יסודות הבנין (להלן - קבלן המשנה), וכן לצד ג' 6, חברת החשמל, שלטענת הנתבעים התרשלה בהקמת טרנספורמטור באזור אשר גרם לנזקים ולסחיפת כל האדמה והמילוי שעליו הוקם המבנה נשוא התביעה.,4. ביום 11.11.07 הגישה חברת החשמל הודעה לצד ד' ש.ח.ן. כרמלי עבודות קבלניות בע"מ, שביצעה את העבודות בשטח עבור חברת החשמל (להלן - הקבלן המבצע).,כפי שעולה, על פני ה....


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים