law4all.co.il פורטל עורכי הדין
 
שם:
דוא"ל:
טלפון נייד:
אזור מגורים:
תחום:
פרטי הפניה:
שלח
מלל: קטגוריה
חפש באתר
כניסה לרשומים
שם משתמש:
סיסמה:
שכחת סיסמא?
תחום התמחות:
אזור:
חפש בפורטל עורכי הדין
פנה חינם אל עורך הדין
שם:
טלפון נייד:
מייל:
אזור:
תחום:
פרטי הפניה:
 
 
חיפוש פסק דין חפש פסקי דין לפי שם עורך הדין

1. ברוך בן ברוך,2. הפניקס חברה לביטוח בע"מ - נגד - בן חי פנחסי   החלטה   17.03.2008

1. המבקשים שהם הנתבע וצד ג' מבקשים לדחות את התביעה על הסף מכוח תקנה 101 לתקסד"א, וזאת בטענות של השתק פלוגתא, היעדר עילה והתיישנות.,2. תמצית טענות התביעה:,א) בכתב התביעה המתוקן דורש התובע סכום של 1,460,343 ₪ מהמבקש 1 - הנתבע.,ב) הנתבע הוא יועץ מס ונטען, כי הוא ייצג את התובע בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה ובין היתר ריכז בידיו את מערכת הנהלת החשבונות של התובע שהוא יהלומן וטיפל באופן שוטף בכל הרישומים וכן בהכנת דו"חות שונים של עסקו של התובע ושל התובע עצמו.,בנו של התובע, מר רון פנחסי התגורר בחו"ל. בשנת 1986 היה מצבו הכלכלי של התובע קשה ובנו ביקש לעזור לו והעביר לו במתנה יהלומים גולמיים שעלותם היתה כ- 242,000 $. (סעיף 10 לכתב התביעה המתוקן).,ג) התובע טען, כי הוא הבהיר מפורשות לנתבע, כי מדובר במתנה שקיבל מבנו אך הנתבע בניגוד גמור למצב העובדתי, שהיה ידוע לו היטב, רשם את דבר קבלת היהלומים בספרי התובע ובדו"חות לשנת המס 1986, כאילו התקבלו היהלומים מ"ספק" וכך יצר הנתבע התחייבות שלא היתה ולא נבראה.,סכום ההתחייבות נרשם בספרי ודו"חות התובע על סך 242,081 $.,הנתבע חזר פעם אחר פעם על אותו רישום ....

1. לוי בועז,2. לוי יהודית - נגד - הלברשטם בלומה   החלטה   17.03.2008

1. לפני התנגדות לביצוע שטר חוב, על סך 15,000 ש"ח מיום 14 אוגוסט 2000 (להלן: "שטר החוב").,2. על שטר החוב חתומים המבקשים וילדיהם, רועי ושלי לוי, והוא ניתן למשיבה, בהמשך לחוזה השכירות מיום 14 אוגוסט 2000.,3. ביום 11 אוקטובר 2007, הגישו המבקשים בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע ואת ההתנגדות גופה.,4. בבקשה טענו כי רק ביום 9 אוגוסט 2007, נודע להם לראשונה על קיום הליכי הוצל"פ נשוא תיק זה, בנסיבות בהן החייבת -3 בקשה לצאת מן הארץ ונמסר לה כי הוצא נגדה צו עיכוב יציאה מן הארץ. כן נטען כי בוצעו מסירות לחייבים 3 ו-4 לכתובת שגויה. המבקשים טענו כי לא היו מודעים לתיק הוצל"פ זה היות והתנהלו בין הצדדים הליכים נוספים.,5. לגופו של ענין, נטען על ידי המבקשים כי הסעיף בחוזה, מתוקפו נחתם שטר החוב בוטל בהסכמת הצדדים. כן נטען כי החובות נשוא תיק ההוצל"פ התגבשו לאחר תום תקופת ההסכם, תוקפו של השטר לא הוארך בהתאם.,6. בדיון בבקשות נחקר המבקש-1 בלבד. ב"כ המבקשים הצהיר כי ההמצאה בוצעה באפריל 2007.,7. בסיום הדיון הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב. בד בבד הוגשה על ידי המשיבה בקשה לתיקון פרוטוקול. הבקשה התקב....
בשם המבקשים - עו"ד סבן סיוון,בשם המשיבה - עו"ד חייבי ניר

עליזה בן שושן - נגד - עו"ד אריאל שריג   החלטה   17.03.2008

1. עו"ד אריאל שריג (להלן: "המשיב") הגיש נגד עליזה בן שושן (להלן: "המבקשת") תביעה בסדר דין מקוצר.,אליבא דכתב התביעה (המתוקן), המשיב ייצג את המבקשת בהליך שעניינו הפרת הבטחת נישואין, שהתברר בפני בית המשפט העליון. לגבי הליך זה חתמו המשיב והמבקשת על "הסכם שכר טרחה על בסיס הצלחה". לטענת המשיב, לאחר שהמבקשת זכתה בהליך בבית המשפט העליון נמנעה מלהעביר לו את שכר טרחתו כפי שסוכם בין הצדדים.,בקשת הרשות להגן, שהגישה המבקשת בעקבות הגשת כתב התביעה המתוקן, הינה נשוא החלטתי זו.,2. התביעה אינה ראויה להידון בסד"מ,בטרם אדון בבקשה זו עלי להביע את מורת רוחי מכך שב"כ המבקשת החליט להתעלם מההסכמה, אליה הגיע בדיון מיום 16.10.07, ומהחלטת בית המשפט, שנתנה תוקף של החלטה לאותה הסכמה, לפיה נקבע, שהתביעה ראויה להידון בסד"מ. ב"כ המבקשת חזר על אותה טענה פעם נוספת. הטענה נדחית, ובשל חזרה מיותרת על אותה טענה אני מחייבת המבקשת בהוצאות בסך 2,500 ₪ + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מרבית החל מהיום ועד התשלום בפועל.,להלן אתייחס לטענות ההגנה, שהועלו על ידי המבקשת;,3. הטענה לפיה שכר טרחתו של המשיב נגזר מ"כס....

בנק המזרחי סניף סניף יהוד - נגד - 1. וינשטיין יגאל-איטום ושימור מבנים בעמ,2. ונשטיין יגאל,3. וינשטיין בינוי ואיטום 2002 בעמ   החלטה   17.03.2008

בפני בקשה לביטול פס"ד שניתן בהעדר הגנה ביום 15/3/07 כנגד המבקש בנק מזרחי סניף יהוד דרך העצמאות 16, יהוד.,מהות התביעה - תביעה כספית שעניינה הפרת חוזה והתרשלות מטעם הבנק. הבקשה לביטול פס"ד הוגשה ביום 15/5/07.,1. התביעה העיקרית:,התובעת מספר 1 - חברה בע"מ-יגאל וינשטיין - איטום ושימור מבנים בע"מ בעלת חשבון מספר 118108 (להלן: "חשבון הבנק") אצל הנתבע .,התובע מספר 2 - מורשה חתימה בחשבון הבנק של התובעת, וכן מחזיק ב- 75% ממניותיה - יגאל ויינשטיין (להלן: "וינשטיין").,התובעת מספר 3 - חברה בע"מ העוסקת , בין היתר , בעבודות איטום - וינשטיין בינוי ואיטום 2002 בע"מ (להלן: "חברת בינוי ואיטום"), יצחק שניר (להלן: "שניר") הוא מורשה חתימה נוסף בחשבון הבנק של התובעת מספר 1. (שניר הינו בעל מניות בתובעת מספר 1).,2. העובדות:,רקע עובדתי:,ביום 23/9/04 ניתן פס"ד ע"י כבוד השופטת זהבה בוסתן, המצהיר כי על המשיב לכבד כל חיוב שייעשה על ידי המבקשת בהתאם להוראות שניתנו לו בטופס פתיחת החשבון.",על פסק דין זה לא לא הוגש ערעור והוא הפך לחלוט.,חשבון הבנק נפתח ביום 14/11/99 .,בהתאם למפורט בטופס פתיחת החשבון חתימתו של....
בשם המבקש - עו"ד מתי שמחוביץ,בשם המשיבים - עו"ד מיכאל אוסטרובסקי

בירנבוים אריה - נגד - קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים   החלטה   17.03.2008

1. לאור הכחשת חבות הנתבעת והמחלוקת בדבר נסיבות הארוע יפוצל הדיון בנושא החבות מנושא הנזק. מינויו של המומחה הרפואי בתיק מוקפא בשלב זה. הצדדים יגישו ראיותיהם בתצהירים לעניין החבות כדלקמן: -,עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד ליום 20.4.08,עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד ליום 20.5.08,2. לתצהירים יצורף תיק מוצגים ובו מלוא המסמכים אשר בדעת מגיש תיק המוצגים להסתמך עליהם במהלך המשפט, לרבות חוות דעת שבמומחיות. יש לסמן את המוצגים באופן ברור.,אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך ברצונו להגיש מסמכים כראיות.,3. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג אשר לא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט ולאחר הגשת בקשה כדין. היה ויסרב עד ליתן תצהיר יגיש הצד הרלבנטי בקשה בכתב, בצרוף תצהיר לאימותה, במועדים הנקובים בסעיף 1 לעיל, ובה יבקש להעיד העד ללא הגשת תצהיר עדות ראשית, יפרט את הקושי או את המניעה לקבל תצהיר מאותו עד וינמק הרלוונטיות של אותה עדות.,4. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/....

1. סניור אביב (קטין),2. סניור דוד,3. סניור ענת - נגד - 1. שלי שימרון (קטין),2. שלי יששכר - נמחק,3. שלי מרים - נמחקה   פסק דין   17.03.2008

אין חולק כי ביום 7.4.2003, בעת שהתובע והנתבע, שהיו שניהם קטינים כבני 15, הזדמנו לצפות במשחק כדורסל באולם הספורט העירוני ברמת השרון, במסגרת הפליי-אוף, ניגש הנתבע אל התובע אשר עמד בשורה הראשונה, ועל רקע דין ודברים שהתפתח ביניהם במהלך הצפייה במשחק - סטר לו פעם אחר פעם בעוצמה רבה על אוזנו ולחיו השמאלית.,בגין אותו מעשה תקיפה הועמד הנתבע לדין פלילי בבית המשפט לנוער ברמלה. הוא הודה בעובדות של מעשה התקיפה האמור אך לא הורשע, לאור המלצת שירות המבחן. במסגרת גזר הדין הוא חוייב לפצות את התובע בסך 2,000 ₪.,בתביעה שבפני עותר התובע לפסוק לו את הפיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו בגין אותו מעשה תקיפה. התובע לא טוען לנכות צמיתה ולא צרף חוות דעת רפואית לכתב התביעה. יחד עם זאת, מן המסמכים שצורפו עולה כי התובע סבל כתוצאה מאותו מעשה מקרע בעור התוף של אוזן שמאל. הקרע הצריך ניתוח להשתלת שתל עור באוזן, אותו עבר התובע במסגרת פרטית ביום 13.7.2003.,התובע ואמו תארו את סבלו של התובע כתוצאה מאותו מעשה תקיפה: מיד בעקבות האירוע ובמשך תקופה ארוכה סבל התובע מכאבים עזים, מסחרחורות ומצפצופים באוזניים. התובע נאלץ ל....
בשם התובעים - עו"ד ש. דגן ואח',בשם הנתבעים - עו"ד ג. בלקין

מדינת ישראל - נגד - פורמנוב מיכאל   הכרעת דין   17.03.2008

אני מזכה את הנאשם מחמת הספק.,הנאשם הואשם בכך שביום 5.0613 בשעה 21:15 לערך, נהג אוטובוס ציבורי מסוג וולבו ביציאה מחניון "דן" בתל אביב לכיוון רחוב ראול ולנברג, וכי הנאשם נהג בקלות ראש בכך שאיבד שליטה על הרכב, פנה שמאלה בניגוד לכיוון התנועה, עלה על המדרכה והתנגש בעמוד חשמל. כתוצאה מהתאונה נחבל הנאשם חבלה של ממש והאוטובוס ניזוק.,אין מחלוקת בין הצדדים באשר לאירוע התאונה, והמחלוקת נוגעת לאחריותו של הנאשם לגרימת התאונה.,התביעה טוענת מצידה כי המסקנה היחידה המתבקשת היא שהנאשם לחץ על דוושת הגז בחוזקה, נסע במהירות מופרזת וסטה שמאלה בחוזקה, וגרם במעשיו אלו לאירוע התאונה. לטענתה, אין כל תימוכין לטענת הנאשם כי דוושת הגז "נתפסה". ב"כ התביעה מדגישה כי כל המומחים שהעידו במהלך המשפט ציינו כי לאחר התאונה לא נתגלו ליקויים כלשהם באוטובוס, וכי האוטובוס הוחזר לשירות לאחר שבוצע תיקון במרכב החיצוני בלבד. גם לפני התאונה לא נתגלו ליקויים או תקלות מכאניות כלשהן באוטובוס. מכאן עולה כי אין כל ראיה התומכת בגרסת הנאשם כי הייתה בעיה מכאנית כלשהי באוטובוס, שבאורח פלא נעלמה מעצמה.,בא כוח הנאשם מצידו טוען כי המ....
בשם המאשימה –עו"ד לינדנר,בשם הנאשם – עו"ד מורג

לאה דנקנר - נגד - שלום ביטון   פסק דין   17.03.2008

בפניי תביעה לסילוק יד ו/או לפינוי הנתבע מנכס מקרקעין הידוע כדירה בקומה ב', בת שלושה וחצי חדרים, מספר 5, הידועה כחלק מחלקה 81 בגוש 7084, (להלן: "הדירה").,מטעם התובעת העיד אחיה, אשר מטפל בענייניה, ומטעם הנתבע העידו, הנתבע בעצמו , אביו ודודתו.,באי כוח הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, ופסק דיני זה ניתן לאחר שמיעת טיעוני הצדדים.,טענות התובעת:,התובעת טוענת כי הנתבע פלש לדירה נשוא הדיון לפני כ- 12 שנים, השתלט על הדירה.,התובעת טוענת כי הנתבע אינו משלם כל דמי שימוש, וכי אין לו כל זכות להתגורר בדירה.,בתשובה לטענות הנתבע, טוענת התובעת כי הנתבע לא התגורר עם דודתו המנוחה, הגב' אליס ביטון, בדירה נשוא דיוננו.,התובעת מכחישה כי המנוחה הייתה דיירת מוגנת, או כי התגוררה בדירה נשוא דיוננו.,עוד נטען, כי אחיו של הנתבע, מאיר ביטון טען, כי הוא זה שהתגורר בדירה אחרת עם המנוחה, בתובענה אחרת שהוגשה לביהמ"ש.,התובעת טוענת כי בני משפחת ביטון , האח, מאיר ביטון, האב, ניסים ביטון, וכעת הנתבע, שלום ביטון, השתלטו על הבניין, עשו בו כבשלהם, ותוך איומים התגוררו בדירות, ורק בעקבות תביעות פינוי עלה בידי התובעת לפנות את....
בשם התובע - עו"ד כגן,בשם הנתבע - עו"ד אלטוחי

קלינין מיכאל - נגד - מדינת ישראל   החלטה   17.03.2008

הערת ביהמ"ש:,הדיון היה קבוע לדיון בבקשה לבטול פסילה מנהלית. ביום הדיון בבקשה הודיעה התובעת כי ברשותה בקשה לפסול את רישיונו של המבקש עד תום ההליכים נגדו, אלא שהבקשה עדיין לא נפתחה פורמלית במזכירות ביהמ"ש. הודיעו הצדדים לביהמ"ש, כי הם מוכנים לדון בבקשה כאן, בכריכה אחת, כבקשה לפסילת רישיון הנהיגה עד לתום ההליכים, על פי סעיף 47 - 50 לפקודה, ואין צורך בדיון נוסף בעניין זה. הדיון כאן הלכה למעשה הוא דיון בבקשה לפסול את המשיב עד תום ההליכים נגדו בהתאם לסעיף 47 לפקודת התעבורה.,החלטה בבקשה להארכת פסילה לפי סעיפים 47(ט) ו- 50 ב לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א - 1961 ולקצוב אורך הפסילה עד תום ההליכים אף אם יתארכו מעבר ל- 6 חודשים,1. נגד המשיב הוגש כתב אישום לפיו, ב- 25/2/2008 בשעה 22:50, נהג המשיב ברכב בכביש מס' 4, שעה שהוא שיכור לכאורה, ובגופו נמצאו 570 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף, ובניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה (נ"ח) התשכ"א - 1961.,2.ב- 26/02/2008 פסל קצין משטרה מתוקף סמכותו לפי סעיף 47 לפקודת התעבורה את רישיונו של המשיב ל- 30 יום.,3. מונחת עתה בפני ביהמ"ש, בקשת התבי....

רוחה (בן) אלדד - נגד - גן בטבע אירועים בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. בפני בקשה להתנגדות לביצוע שטר.,2. השטר הינו שיק על סך 63,000 ₪ שנמשך על ידי המבקשת לפקודת המשיבה ואשר מועד פרעונו היה 15/10/07 (להלן:"השיק").,3. סחירותו של השיק הוגבלה על ידי הוספת המילים "למוטב בלבד" וכן "לבטחון בלבד" על פני השיק.,4. השיק חולל באי פרעון לאחר שהמבקשת מסרה לבנק הנמשך הוראת ביטול.,5. המשיבה נטלה את השיק והגישה אותו לביצוע בלשכת ההוצאה לפעול ומכאן ההתנגדות שנשמעה בפני.,6. ההתנגדות נתמכת בתצהירה של המבקשת מיום 2/12/07 (להלן:"התצהיר").,7. על פי התצהיר, המבקשת חתמה עם המשיבה ביום 22/5/07 על הסכם להזמנת ארוע חתונה (להלן:"ההסכם") לתאריך 10/1/07.,8. לטענת המבקשת, השיק נשוא ההתנגדות נלקח ממנה על ידי המשיבה מספר ימים לפני החתונה תוך כדי סחיטה ואיומים מפורשים שאם לא יימסר שיק לבטחון, המשיבה לא תקיים את ארוע החתונה כמוסכם.,9. המבקשת טוענת, כי מסרה את השיק למשיבה בלתי ברירה והתנתה את המסירה בכך שהמשיבה לא תפרע את השיק אלא אם כן תקיים תחילה את חלקה בהסכם ותערוך את אירוע החתונה במועד שנקבע ובצורה מקצועית ונקייה, אך לא כך היו פני הדברים.,10. לטענת המבקשת, החתונה אמנם התקיי....
בשם המבקשת - עו"ד מאיר רובין,בשם המשיבה - עו"ד סורין גנות

מ. פז לוגיסטיקה בע"מ - נגד - איי.די.אס. בע"מ   החלטה   17.03.2008

1. בש"א 3921/07 היא בקשת הנתבעת למתן צו גילוי מסמכים ספציפיים ותשובות לשאלון.,2. בעקבות דיון שהתקיים ביום 26.2.08 מסרה התובעת כי היא אינה עומדת על עילת התביעה של הפסד מוניטין, מחשש שייעשה שימוש מסחרי בנתונים שיהא עליה למסור לתובעת.,נוכח כך, מתייתר הדיון ברוב הבקשה, שכן ב"כ הנתבעת הודיע כי יחזור בו מהבקשה בכל הנוגע למסמכים ולשאלות הקשורות בעילת התביעה הנ"ל.,השאלות שמתייתרות הן שאלות 1, 3, 4, 5, 6.,שאלות עליהן ניתנה תשובה מספקת הן שאלות 2 ו-7.,המסמכים שהמצאתם התייתרה בעקבות האמור לעיל הינם המאזנים והדו"חות הכספיים של התובעת (סעיף 5 לנספח "א" לבקשה).,לגבי המסמכים הנוספים שהתבקשו בסעיפים 1-4 לנספח "א" הנ"ל ניתנה תשובה מספקת בתגובת התובעת, לפיה מלוא המסמכים שנתבקשו שם כלולים בתצהיר גילוי המסמכים המפורט של התובעת.,3. המחלוקת היחידה שנותרה בין הצדדים הינה בנושא טענת חסיון שנטענה על ידי התובעת לגבי תמליל שיחה בין מר עופר פז מטעמה לבין מר אברהם נווה מטעם הנתבעת. בסעיף 474 לתצהיר גילוינ המסמכים מטעם התובעת נכתב כי מדובר בתמליל שיחה מיום 23.2.04 וכי הוא "חסוי בחסיון של הכנת מסמכים לצורך....
בשם התובעת - עו"ד אבידן גיא,בשם הנתבעת - עו"ד פרימס ישע

מדינת ישראל - נגד - בשן שלום   הכרעת דין   17.03.2008

הנאשם בשן שלום מואשם כי ביום 14.1.07 יום א' בשבוע בשעה 00.20 בעת שנהג ברכב מרצדס פרטי שחור בכביש 412 צומת פארק המדע לצפון נהג ברכב בהיותו שיכור.,מבדיקת ינשוף שנערכה לו נמצא כי ריכוז האלכוהול בליטר אחד של אויר נשוף 505 מ"ג העולה על המידה הקבועה בחוק, וזאת בניגוד לסעיף 62(3) לפקודת התעבורה.,הנאשם כפר באשמה.,התביעה הביאה לעדות את השוטר שי בן נון עד תביעה מס' 1.,השוטר ציין בדוח הפעולה כי בעת שערך ביקורת בצומת פארק המדע בכביש 412 הבחין ברכב שמספרו 9900120 שמגיע מפארק המדע ופונה ימינה לכביש 412 לצפון.,השוטר עצר את הרכב וביקש רשיונות, וכן שאל את הנאשם מאין הוא מגיע.,השוטר הריח מפיו של הנאשם אלכוהול , הנאשם ענה לו כי היה במועדון פלורה, ושתה בירה. הנאשם התבקש לבצע בדיקת ינשוף, וביצע את הבדיקה כנדרש ומפלט הינשוף עולה כי כמות האלכוהול שנמצאה בגופו בליטר אחד של אויר נשוף הינה 510 מיקרוגרם.,נערכה לו בדיקה נוספת, ונמצא כי התוצאה היא 505 מיקרוגרם, והוא גם הואשם בתוצאת מכשיר הינשוף הנמוכה יותר היינו 505 מיקרוגרם אלכוהול.,הנהג, הנאשם אמר שלא יכול להיות, כי הוא שתה רק 440 מילגרם של בירה, זאת א....
בשם המאשימה – עו"ד פרי,בשם הנאשם – עו"ד אנושי

חב' מוניות חי בע"מ - נגד - 1. טויטו מאיר,2. נהוראי אלדד,דוד חי אורי (נתבע שכנגד)   פסק דין   17.03.2008

אקדמות מילין,1. בפני תביעה ותביעה שכנגד שעניינן טענות הדדיות בנוגע לנזקים שנגרמו לצדדים עקב הפרת החוזה. התביעה העיקרית עניינה נזקים שנגרמו לתובעת בגין הסעת נוסעים על ידי הנתבעים בקווי השירות שמפעילה התובעת, מבלי שיש לנתבעים רשיון קו.,2. התביעה שכנגד עניינה נזקים שנגרמו לנתבע 2 בעקבות הפסקת עבודתו בשירות התובעת. למען הנוחות תקרא התובעת בשם "התובעת", והנתבעים בשם "הנתבעים", גם בתביעה שכנגד, מר דוד אורי חי יקרא "מר חי".,3. העובדות הצריכות לעניין:,(א) התובעת הינה תאגיד פרטי המנוהל ע"י מר אורי דוד חי ועיסוקו במתן שירותי הסעה במוניות שירות. התובעת מפעילה את קווי השירות מכח "רשיונות קו" שניתנו לה ע"י משרד התחבורה בהתאם לתקנות 495 ו-494 לתקנות התעבורה. על פי הרישון המתחדש משנה לשנה, רשאית התובעת להפעיל קווי שירות מפתח-תקווה לתל-אביב ובחזרה לפי המסלולים המפורטים בנספח לרשיון.,(ב) הנתבעים 1 ו-2 עבדו כנהגים בתובעת בין השנים 2001 ל-2004. במהלך חודש אוגוסט 2004 הודיע מנהל התובעת לנתבעים על הפסקת עבודתם בין היתר לאור אי תשלום דמי סדרנות לתובעת ובגין התנהגות בלתי הולמת.....

1. מוסך איציק יהוד (1998) בע"מ,2. נ.מ.ס.ר מסחר ושירותים בע"מ - נגד - מנחם אורמן   החלטה   17.03.2008

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה ביום 22.11.07.,1. הצדדים,המשיבה הינה התובעת ובעלת זכויות החכירה של מבנה תעשיה הנמצא ברח' אלטלף 25 ביהוד (להלן: "המושכר").,המבקשת 1 הינה הנתבעת 1 וחברה המפעילה מוסך לשירות כלי רכב, שכרה את המושכר מן המשיבה החל מחודש ספטמבר 2000.,המבקשת 2 הינה נתבעת 2 ואשר שכרה את המושכר בשכירות משנה מן המבקשת 1 החל מחודש יוני 2007.,2. הבקשה לתיקון פרוטוקול ולפסלות שופט,לאחר קיום שני דיונים בפניי ועם הגשת הסיכומים, הגיש ב"כ מבקשת 2 בקשה לתיקון פרוטוקול וכן בקשה לפסילת בית משפט זה מלהמשיך ולדון בתיק.,בבקשותיו, טוען ב"כ מבקשת 2 למשוא פנים מצד בית המשפט, מלין על כך כי לא נרשמו לפרוטוקול הצעות הפשרה שהועלו במסגרת הדיון ומלין כי בית המשפט לא הרשה ניהול דיון על דרך של התנגדויות חוזרות ונשנות.,כן מלין ב"כ מבקשת 2 על הקצבת הזמנים ומגבלת העמודים שבסיכומים, וטוען הוא שכיוון שהיה בסופה של חופשת מחלה ונוכח עומס העבודה במשרדו לא ניתן לו יומו, ואין הוא יכול היה לעמוד במגבלות.,כן מבקש ב"כ מבקשת 2 כי ירשם שנציגה של המשיבה הוצא מאולם בית המשפט בישיבה הראשונה.,איני רואה....
בשם המבקשת 1 - עו"ד עידן למדן,בשם מבקשת 2 - עו"ד עדי בן יעקב,בשם המשיב - עו"ד עירוני זיו

רזידנס מ.נ. בע"מ - נגד - שיש אלוני בע"מ   החלטה   17.03.2008

תיק זה נקבע היום לדיון בבקשה לביטול פסק דין שניתן בתאריך 9.5.07 בהעדר הגנה .,ב"כ המשיבה העלה טענה מקדמית לפיה הבקשה הוגשה באיחור.,כידוע המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין ובענייננו בתביעה שהוגשה בהליך של סדר דין מקוצר הינה 30 יום על פי תקנה 214 א' לתקנות סד"א התשמ"ד 1984 .,הבקשה הוגשה בתאריך 15.7.07 .,ב"כ המשיבה מבסס את טענתו המקדמית כדלקמן :,- אישור מסירה של האזהרה בתיק הוצל"פ שנפתח לביצוע פסק הדין.,- הודעה על מתן פסק דין והעתק של פסק הדין ששלחה המשיבה למבקשת בפקסמיליה.,- הצהרתו של המצהיר מטעם המבקשת שבסעיף 12 לתצהיר התומך בבקשה לביטול פסק דין.,אבחן כל אחד מהנתונים הנ"ל.,האזהרה בתיק הוצל"פ-,מעיון באזהרה עולה כי ההמצאה בוצעה ב-10.07.07,על אישור המסירה מופיעה אף חותמת עם תאריך 11.07.07, הבקשה כאמור הוגשה ב-15.07.07 ולכן הוגשה במועד.,משלוח בפקס-,תקנה 497 א' לתקנות סד"א התשמ"ד 1984 , מאפשרת ביצוע המצאה בפקסמיליה לעו"ד ולבית המשפט ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בתקנה הנ"ל.,במקרה דנן, המכתב אשר צורף לפסק הדין ממוען למבקשת ולא לעו"ד, ומעיון באישור הפקס עולה שהוא נשלח לאחר שעה 13:30 ולא....
בשם המבקשת - עו"ד עופר סולומונוב,בשם המשיבה - עו"ד פלדה יובל

לשכת תביעות שרון-תעבורה - נגד - טרוגמן יצחק   הכרעת דין   17.03.2008

1. יש לי ספק בקשר לזיהוי הנאשם כמי שנהג אז, ולכן הנני מזכה מחמת הספק.,2. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום לפיו ביום 18/1/07 שעה 15:19 בכביש 554 מכוון דרום לצפון קילומטר 3.3 (אזור רמת הכובש עד מכללת בית ברל), נהג ברכב שמספרו 8843114 בדרך המסמונת בתמרור ב' 20 במהירות של 106 קמ"ש, מהירות אשר עולה על המהירות המצויינת בתמרור (60 קמ"ש) בניגוד לתקנה 54 (א') לתקנות התעבורה (ראה הדוח ת/1).,3. הנאשם כפר בעבירה המיוחסת ולדבריו הוא כלל לא היה אז בכביש 554.,4. כבר יצויין כי הנאשם "נתפס" על ידי השוטר בתוך מכללת בית ברל.,5. מדברי השוטר עבדה עולה, כי הפעיל ממל"ז במקום הנ"ל ובזמן הנ"ל, קילומטר 3.3 וכלפי רכב שהיה לבדו בנתיב השמאלי מתוך שניים ובתנועה מתקרבת והמהירות שנתגלתה, 106 קמ"ש במקום 60 קמ"ש. לדבריו הוא החל ב....

נג'מי דוד - נגד - בנק אוצר-החייל סניף החשמונאים   החלטה   17.03.2008

בפני בקשת רשות להתגונן שהגיש הנתבע מס' 3 מר נג'מי דוד כנגד תביעה כספית על סך 327,110 ₪.,יתרת חוב בחשבון מורכת מהסכומים הבאים:,1. יתרת חוב בחשבון עו"ש של הנתבעת מס' 1 בסך של 27,676 ₪ נכון ליום 18.2.07.,2. סך של 145,053 ₪ בגין יתרת הלוואה נכון ל-18.2.07 (ההלוואה בקרן 135,000 ₪).,3. סך של 154,380 ₪ בגין יתרת הלואה נכון ל-18.2.07 (הלוואה במקור 350,000 ₪).,על פי כתב התביעה המבקש שהינו בעל מניות ומורשה חתימה אצל הנתבעת מס' 1 , ערב לחובותיה כפי שעולה מנספח ה' מתאריך 10.6.04 .,כנגד הנתבעת מס' 1 ניתן פסק דין ב-9.8.07 בו צויינו הסכומים ששולמו לאחר הגשת התביעה .,בנוגע ליתרת חוב בחשבון עו"ש הצדדים הגיעו להסכמה שינתן פסק דין בהתאם לתביעה (ראה עמוד 2 שורות 22-25 לפרוטוקול ) לכן הנני מאשרת את הסכמת הצדדים ונותנת לה תוקף של פסד דין.,בנוגע ליתר הטענות, הבקשה נתמכת בתצהירו של המבקש בו טוען כי ביחס להלוואה על סך 135,000 ₪ סוכם בינו ובין המשיב כי השיקים ועסקאות האשראי שנתנו לחברה על ידי תלמידיה ישמשו כבטוחה ראשונה להתחייבותיה של הנתבעת מס' 1 וכי ערבותו תובא למימוש רק לאחר שהמשיב יממש את יתר הבטו....
בשם המבקש - עו"ד פריצקי אביב,בשם המשיב - עו"ד סונדרס יונתן

יונתן חיוני - נגד - דליה פוסטי   החלטה   17.03.2008

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ב-3.7.07 בהעדר התייצבותו של המבקש .,מעיון בסעיף 1 לתצהיר המצורף לבקשה לביטול פסק דין עולה כי המבקש אכן קיבל הזמנה להתייצב לדיון ב-03.07.07 ולכן אין מדובר בביטול פסק דין מחובת הצדק.,במקרה דנן, מדובר בבקשה לביטול פסק דין בשיקול דעת בית משפט.,המבקש הצהיר כי הוא חולה במחלת סרטן ובשל כך עובר טיפולים אינטנסיבים קשים ואף סובל ממצב נפשי ירוד, בשלו נוטל תרופות כנגד דכאון, ועקב מצבו הקשה נפל למשכב מתאריך 02.07.07 ועד ל- 04.07.07 .,לבקשה צורף אישור מחלה מתאריך 05.07.07 .,גרסתו של המבקש בענין לא קרסה בחקירה , אין מדובר באי התייצבות לדיון עקב זלזול בבית המשפט ועל כן הנני מקבלת את הסבר המבקש בענין אי התייצבותו לדיון.,באשר לסיכויי הגנה , המדובר בהתנגדות לביצוע 4 שיקים על סך 2,500 ₪ אשר מועד פרעונם 01.11.06,01.12.06,01.01.07,01.02.07.,השיקים נמשכו על ידי המבקש למוטב בלבד כאשר שם הנפרע צפריר דליה, השיקים לא כובדו על ידי בנק מאחר וניתנה הוראת ביטול.,לטענת המבקש קיימת חוסר זהות בשם הנפרעת (המשיבה כאן הינה דליה פוסטי).,המבקש מפרט בתצהירו מסכת עובדתית לפיה התקשר בהס....
בשם המשיבה עו"ד - אייזיק משה

מדינת ישראל - נגד - עלא עבד אל חי   גזר דין   17.03.2008

1. בתום שמיעת הראיות הורשע הנאשם, בעבירות של פציעה בנסיבות מחמירות, (עבירה לפי סעיף 334+335(א)(1) לחוק העונשין התשל"ז - 1977) נהיגה ללא רישיון נהיגה ( עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א - 1961) ונהיגה ללא ביטוח,( עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל - 1970). הנאשם זוכה מעבירות של תקיפה, איומים, והחזקת נשק שלא כדין.,השתלשלות האירועים ונסיבות ביצוען של העבירות פורטו בהרחבה בהכרעת- הדין ולא אחזור עליהן. יאמר בקצרה לצורך גזר הדין כי הרקע לאירועים הוא סכסוך בין המתלונן והנאשם עקב רצונו של המתלונן למנוע את המשך הקשר בין הנאשם לבין שאדי ,אחיו של המתלונן. בעקבות כך התרחשו שני אירועים. הראשון ביום 02.12.06 והשני ביום למחרת במהלכם נפגשו הנאשם והמתלונן. נטען בכתב האישום כי באירוע הראשון חבל הנאשם במתלונן וניסה לדוקרו באמצעות סכין ובאירוע השני איים עליו, דקר אותו בסכין כשהוא מסיע אותו במכוניתו ובהמשך כאשר יצא המתלונן מהרכב וניסה להימלט, פגע הנאשם במתלונן באמצעות הרכב בו נהג אותה עת, באופן שהמתלונן נחבט ונפל על מכסה המנוע ושימשת הרכב נסדקה. באירוע ....
בשם המאשימה - עו"ד גלית לוי,בשם הנאשם - עו"ד אבנון

מדינת ישראל - נגד - אברהם בן חנניה אסור   גזר דין   17.03.2008

1. כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בו יוחסו לו עבירות של התפרצות למקום מגורים, גניבה והחזקת מכשירי פריצה - עבירות שעבר לגרסת המאשימה בתאריך 25/10/06 בקרית טבעון. תחילה כפר הנאשם בעובדות כתב האישום, אולם בתאריך 4/7/07 חזר בו הנאשם מכפירתו, הודה בעובדות כתב האישום לאחר שתוקן בידי המאשימה ונשמטה ממנו עבירת הגניבה, וביקש לצרף את ת.פ. 3963/07 של בימ"ש השלום בתל אביב, כאשר הודה בעובדותיו של התיק ככל שהן נוגעות לו.,2. המאשימה התנגדה לבקשת הצירוף בטיעוניה ביום 29/7/07, אולם בסופו של יום התקבלה בקשת הנאשם וביהמ"ש הרשיע את הנאשם גם בעבירות נשוא התיק הנ"ל - התפרצות לדירה, גניבה והפרת הוראה חוקית, וזאת ביחס להתפרצות שביצע ביחד עם אחרים בתאריך 7/5/07 בביתו של המתלונן יצחק איינהורן, קשיש יליד 1914, שם נגנבו חפצי יודאיקה רבים. לגבי אותה התפרצות הפר הנאשם הוראה חוקית, שכן בתאריך 5/11/06 בתיק בש' 2079/06 שוחרר על ידי בתנאי שישהה במעצר בית מלא בבית אחיו, הנאשם מס' 3 באותו תיק, וממילא ביצוע התפרצות בנוכחותו בתל אביב מהוות הפרה של אותה הוראה חוקית. הטיעונים לעונש נדחו לבקשת ב"כ המאשימה על מנת שהמתלונן....
בשם המאשימה - עו"ד שרון גושן,בשם הנאשם - עו"ד מירב גרינברג


המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו וכן עלולים להיות טעויות או אי דיוקים במידע המתפרסם. לכן באחריותך לבדוק את אמיתות המידע המוצג באתר וכן אין להסתמך על מידע זה בשום דרך שהיא. למען הסר ספק, התוכן המוצג באתר הוא באחריות המפרסם/עורך הדין כותב המאמר בלבד. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מכותבי המאמרים ו/או מהאתר ו/או מפעיליו כל אחריות. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים המופיעים בתקנון האתר
פורטל עורכי דין - law4all.co.il | אינדקס עורכי דין | מאמרים משפטיים | פסקי דין | ספקי שרות לעורכי דין |

פסקי דין


האתר נבנה ע"י 2all בניית אתרים